Deze opleiding

Bij de bachelor Science krijg je een gedegen natuurwetenschappelijke basis en verdiep je je in de kernconcepten uit de hele bètawereld, van atoom tot en met DNA.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalzeer weinig Nederlands
voornamelijk Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56948
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De wereld staat voor tal van problemen waarvoor de wetenschap en het bedrijfsleven innovatieve oplossingen kunnen bedenken. Voor het ontwikkelen van wetenschap en techniek zijn mensen nodig die over de grenzen van de natuurwetenschappelijke vakgebieden heen kunnen kijken. Zo iemand word je als je de opleiding Science volgt.

Met die bètabasis kun je tijdens en na je studie wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken onderzoeken en beantwoorden. Je studeert op het snijvlak van natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde en informatica en leert gaandeweg dwarsverbanden te leggen tussen deze disciplines. Dat levert je veel beroepsmogelijkheden op binnen de wetenschap maar ook daarbuiten.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Tijdens de opleiding bestudeer je diverse disciplines uit de natuurwetenschappen en volg je vaak dezelfde colleges als studenten van de andere bètaopleidingen. Bij Science heb je veel vrijheid en kun je zelf kiezen hoe je de opleiding inricht. Je verdiept je in diverse natuurwetenschappelijke vakgebieden. Je kunt je eigen vakkenpakket samenstellen. Je leert over de grenzen van deze vakgebieden heen kijken. Tijdens de studie kun je gebruik maken van onze bijzondere faciliteiten FELIX en HFML.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

minors

minor Minor

In het derde jaar van de studie kun je een minor volgen. Een minor bestaat uit een aantal cursussen uit een bepaald vakgebied. Je kunt je verdiepen in een andere discipline buiten de bètafaculteit.

Onderwijs

taal van onderwijs10% nl
90% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
60% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie
docenten
Bij de opleiding Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen is de drempel om docenten aan te spreken erg laag. Dit zorgt voor een informelere sfeer waarbinnen het makkelijk is om bij een docent op de kamer binnen te lopen met een vraag. Ook in de wandelgangen vinden en regelmatig gesprekken plaats tussen student en docent.
exchange programs
  • Erasmus programma - Nederland
    De Radboud Universiteit is aangesloten bij het Erasmus programma. Studenten hebben daardoor veel mogelijkheden om een studie te volgen of stage te doen binnen Europa.
bindend studieadvies
  • minimaal 39 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 39 ECTS (studiepunten) van de 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn. Bij een negatief advies zul je helaas moeten stoppen met de studie. Als je alle vakken van het eerste studiejaar hebt afgerond, behaal je je propedeuse.
honours-/excellence program Honours Academy

Gaat studeren je goed af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je tijdens je bachelor alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gwiskunde B + natuurkunde
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

112 studenten volgen deze opleiding
38% daarvan is vrouw
26 eerstejaars gestart in 2017
46% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Leonardo
studievereniging natuurwetenschappen

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.63.6
studiefaciliteiten4.14.1
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Science aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 0
aantal eerstejaars 33 -
ervaren contacttijd per week 18-24 -
doorstroom naar tweede jaar 66% -
diploma binnen 4 jaar 38% -
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je afstuderen kun je alle opgedane kennis inzetten om oplossingen te vinden voor wetenschappelijke of maatschappelijke vraagstukken. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeker worden op een kruispunt van vakgebieden of juist in het bedrijfsleven een bijdrage leveren.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden werken bijvoorbeeld als manager, onderzoeker, voorlichter of journalist, projectmanager of als leraar. Dit doen zij bij diverse organisaties: universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten, Bedrijfsleven (bijv. AKZO, DSM, Philips, kleine innovatieve bedrijven), adviesbureaus, consulting, financiële sector, non-profitorganisaties, overheid en onderwijs.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
TU DelftApplied Physics+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUCardiovascular Research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitChemistry of Lifegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Scheikunde educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
UUInnovation Sciences research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Scheikunde educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitMolecular Chemistrygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
RUGNanoscience+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitNeurophysics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitParticle and Astrophysics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPhysical Chemistrygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhysics of Molecules and Materials+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitScience and Educationgeen aanvullende eisen
TU EindhovenLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU EindhovenLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ toelatingsgesprek
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
UUSustainable Business and Innovation+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar
manager
onderzoeker
projectmanager
voorlichter of journalist
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Marjolijn Roeters

Studieadviseur Science

E: science@ru.nl
T: +31 (0)24 365 20
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite