Psychologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Van breinonderzoek en baby-lab tot BOB-campagne en bedrijfsadvies: met Psychologie aan de Radboud Universiteit kun je alle kanten op!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56604
numerus fixus600plaatsen
honoursheeft honours track
Wat gebeurt er in onze hersenen als we gamen of chatten? Wanneer slaan stereotypen om in vreemdelingenhaat? Neemt het aantal ADHD-ers toe of is het een hype? Wat stimuleert consumenten om 'groene' producten te kopen? Hoe voorkom je uitgaansgeweld?

Menselijk gedrag roept tal van alledaagse vragen op, waarover ieder gemakkelijk een mening klaar heeft. Psychologen gaan verder dan meningen: zij zoeken op wetenschappelijk verantwoorde manieren naar antwoorden. Met behulp van theorieën, experimenten en tests proberen zij het denken, ervaren en handelen van mensen te begrijpen en te verklaren. Vervolgens bedenkt een psycholoog manieren om ongezond of ongewenst gedrag bij te sturen, met behulp van interventies, adviezen, voorlichting, training of behandeling.

De Radboud Universiteit biedt je een uitdagende studie Psychologie in een stimulerende en gezellige omgeving.
Durf je het aan? Een studie die je mens-, maatschappij- en zelfbeeld verandert?
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
Bacheloropleiding Psychologie – Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

 • De opleiding stimuleert een onderzoekende houding en multidisciplinair samenwerken. Je leert systematisch en kritisch nadenken over menselijk gedrag en je leert interventies te ontwikkelen om ongezond en ongewenst gedrag te veranderen
 • Vanaf het 2e jaar kun je een eigen leerroute samenstellen die past bij jouw interesses en het werkveld van jouw voorkeur
 • Onze opleiding staat in de top 50 beste opleidingen in het vakgebied ter wereld
 • In Nijmegen vind je alle opleidingen op één campus.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet bachelorprogramma bestaat uit drie leerlijnen:
 1. Theoretische leerlijn, bestaande uit drie domeinen: Brein & Cognitie; Ontwikkeling & Psychische gezondheid; en Gedrag & Omgeving
 2. Leerlijn Academische en Professionele vaardigheden
 3. Leerlijn Onderzoeksvaardigheden.

Meer informatie over het programma als geheel én over elke cursus apart, vind je in de Studiegids Psychologie: http://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/
1e jaar Deze opleiding volg je het eerste jaar in het Nederlands (met Engelse literatuur).
periode
1234
Algemene Inleiding in de psychologie
7 EC
Methoden van Onderzoek
4 EC
Academische vaardigheden voor psychologen
6 EC
Brein & Cognitie 1
7 EC
Proefpersoonuren onderzoek
1 EC
Methoden van professioneel handelen
4 EC
Ontwikkeling & Psychische Gezondheid 1
7 EC
Onderzoekspracticum 1 onderzoek
6 EC
Professionele vaardigheden voor psychologen
5 EC
Statistiek 1
6 EC
Gedrag & Omgeving 1
7 EC
2e jaar Het tweede jaar richt zich op toepassing van psychologische kennis. Je maakt kennis met de Neuropsychologie: het onderzoeken en behandelen van mensen met hersenenbeschadigingen. Binnen Psychopathologie en Levensloop leer je psychische stoornissen te herkennen. En in Gedrag in organisaties leer je hoe psychologische kennis bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden en motivatie op de werkplek. Je oefent telkens met interviews en testafnames.
periode
1234
Klinische Neuropsychologie
5 EC
Psychopathologie en levensloop
5 EC
Statistiek 2
6 EC
Me & My Career
0.5 EC
Gedrag in arbeidsorganisaties
5 EC
Gespreksvaardigheden in de Psychologie
2 EC
Twee kernthema cursussen (keuze uit 12) keuzevak
2 EC
Psychometrie
4 EC
Theoretische Psychologie
3 EC
Onderzoeksproject 2
5 EC
Data analyse
4 EC
Filosofie van Geest, Brein en Gedrag
4 EC
Domeinkeuzevak keuzevak
4 EC
3e jaar In het derde jaar ligt de nadruk op theoretische en professionele verdieping. Je kiest één domein uit: Brein & Cognitie; Ontwikkeling & Psychische gezondheid; of Gedrag & Omgeving. Binnen jouw domein volg je vier domeinvakken (16 ec), die je kiest uit een ruim aanbod. De vrije keuzeruimte gebruik je óf voor verdere specialisatie óf voor verbreding. Je sluit je bacheloropleiding af met Onderzoekspracticum 3 en je bachelor thesis.
periode
1234
Domeincursus (kies 2 uit 3)
12 EC
Drie domein cursussen
12 EC
Me & My career
0.5 EC
Vrije keuze keuzevak
16 EC
Pyschologische ethiek
4 EC
Toegepaste onderzoeksmethoden per domein
4 EC
Onderzoeksproject per domein
6 EC
Bachelorscriptie per domein afstuderen
6 EC

specialisaties

specialisatie Brein & Cognitie

Leer alles over de relaties tussen hersenen, cognitieve processen en het gedrag van mensen.

Je past deze kennis toe op vraagstukken over taal, motoriek, geheugen, leren, sociaal bewustzijn; en op neuropsychologische stoornissen (hersenletsel, epilepsie, dementie etc.). Dit domein vormt een goede voorbereiding op de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie of op de research master Cognitive Neurosciences.Onderwerpen als taal, motoriek, geheugen etc. staan in dit domein centraal.Onderwerpen als taal, motoriek, geheugen etc. staan in dit domein centraal.

specialisatie Ontwikkeling & Psychische Gezondheid

Binnen dit domein Persoon leer je zowel over de normale ontwikkeling van mensen, als over psychische stoornissen bij kinderen, volwassenen en ouderen.

Deze specialisatie is een geode voorbereiding op de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie. Daarin leer je psychische stoornissen diagnostiseren en behandelen.Daarbij zul je leren hoe je deze problemen kunt herkennen en behandelen.Daarbij zul je leren hoe je deze problemen kunt herkennen en behandelen.

specialisatie Gedrag & Omgeving

Binnen dit domein Gedrag leer je hoe de sociale en fysieke omgeving het gedrag van mensen beïnvloedt, en andersom.

Hoe gaan mensen met elkaar om en hoe beïnvloeden individuen en groepen elkaar? En hoe worden we beïnvloed door de organisatie en (sub)cultuur waar we deel van uitmaken? Hoe is gezond en verantwoord gedrag te beinvloeden, door middel van evidence based interventies?
Ook vraagstukken over Arbeid en Organisatie komen aan de orde: hoe blijven medewerkers en organisaties gemotiveerd, productief en innovatief?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet62% zelfstudie
30% theorie
8% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, poster presentatie, practicum, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Je leert het gedrag van mensen analyseren: hun gedachten, gevoelens en hun handelen. Aan de Radboud doe je dat vanuit neurocognitief, ontwikkelingspsychologisch en sociaalpsychologisch perspectief. Door elk jaar ook zelf een onderzoek te doen leer je als 'scientist practitioner' interventies te ontwikkelen om bijvoorbeeld ongezond of ongewenst gedrag te beïnvloeden. Zo kun je bijdragen aan de innovatie van gezondheidszorg, werk, onderwijs, sport, beleid, advisering, preventie en voorlichting.
studeren in het buitenland
De opleiding heeft in het tweede semester van Jaar 3 een 'mobility window', zodat je een half jaar in het buitenland kunt studeren. Er zijn contracten met 80 partneruniversiteiten, in maar liefst 35 landen binnen en buiten Europa. Onze international officer helpt je op weg.
exchange programs
 • allerlei andere universiteitssteden in Europa - Nederland
 • IRUN netwerk: bijv. Krakow, Munster etc. IRUN, studeren in het buitenland - Nederland
 • Amerikaanse universiteiten ISEP - Nederland
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De opleiding Psychologie bestaat jaarlijks uit 60 studiepunten. Aan het eind van het eerste jaar van je bachelor moet je ten minste 42 studiepunten behalen om een positief studieadvies te krijgen en door te mogen naar het tweede jaar. Als je niet aan de 42 ECTS komt, moet je dus in principe stoppen met de opleiding. Natuurlijk houden we wel rekening met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Behaal je goede studieresultaten en zoek je meer uitdaging? Sollliciteer dan voor een van de drie programma's van de Radboud Honours Academy.

In de propedeuse, de bachelor en in de master kun je deelnemen aan één van de honoursprogramma's:

(1) Interdisciplinair Honours programma:
Samen met studenten van andere opleidingen onderzoek je theoretische of praktische vraagstukken, in opdracht van gemeentes, NGO's of bedrijven.

(2) Honours Gezondheidszorgpsychologie:
Je onderzoekt, onder begeleiding van één van onze onderzoekers, een vraagstuk in de (geestelijke) gezondheidszorg dat jouw interesse heeft. Je verricht je onderzoek binnen één van de GZ-instellingen in ons netwerk.

(3) Honours Psychologie:
Je draagt bij aan de onderzoeken van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour of van het Behavioural Studies Institute.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 januari 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 15 januari 2024
collegegeld nog niet bekend

De Radboud Universiteit hecht waarde aan kleinschalig en interactief onderwijs. Daarom laten we in 2021-2022 maximaal 600 studenten bij Psychologie toe. Aanmelding is mogelijk in Studielink tussen 1 oktober 2020 en 15 januari 2021.
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pmet aanvullend certificaat wiskunde op vwo-niveau, en voor de Engelstalige track Engels en wiskunde op vwo-niveau
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Biologie wordt aanbevolen

instaptoets

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1394 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
382 eerstejaars gestart in 2018
79% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

SPiN
studievereniging psychologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/14 Radboud Universiteit
Psychology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
79% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/14 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
520 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/14 Erasmus
International Bachelor in Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
600 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/14 Universiteit Leiden
Psychologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
6/14 Universiteit Leiden
International Bachelor in Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
508 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/14 RUG
Psychologie (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/14 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
380 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
9/14 Maastricht University
Psychologie
star Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 308 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/14 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/14 UU
Psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
699 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/14 Amsterdam UVA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
550 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
13/14 Tilburg University
Psychologie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/14 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
282 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.83.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 613 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste psychologiestudenten kiezen ervoor om na hun bachelor door te studeren, zodat ze op de arbeidsmarkt meer mogelijkheden hebben. Met een bachelordiploma Psychologie op zak, kun je onder meer de masters Psychologie, Cognitive Neuroscience en Behavioural Sciences gaan volgen. Afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en specialisatie kun je vervolgens aan de slag in uiteenlopende werkvelden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Ruim de helft van onze afgestudeerden is werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg: GGZ-instelling, ziekenhuis, verpleeginstelling, huisartspraktijk of psychologenpraktijk. Verder kun je als psycholoog ook terecht komen in:
 • Onderwijs
 • Studie- en beroepskeuze
 • Loopbaanadvies, reïntegratie
 • Personeelsmanagement, mediation, arbo-advies
 • Coaching, training, consultancy
 • Sportwereld
 • Politie, justitie, reclassering
 • Voorlichting, reclame, marketing
 • Universiteiten, onderzoeksbureaus.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
41%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
53%kans op een baan op niveau
51%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
71%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitArtificial Intelligence+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBehaviour Changegeen aanvullende eisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteBusiness Administration+ 15 EC pre-master
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology research+ aanv. eisen
RUGClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
UUClinical Psychologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClinical Psychology+ aanv. eisen
Maastricht UniversityCognitive and Clinical Neuroscience (research) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Radboud UniversiteitCognitive Computing+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUCognitive Neuropsychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Science+ 15 EC pre-master
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteEnvironmental & Energy Management full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Universiteit TwenteEuropean Studies+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de cognitiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityForensic Psychology+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Maastricht UniversityForensica, Criminologie en Rechtspleging+ instaptoets
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGezondheidszorgpsychologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGezondheidszorgpsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAKlinische Forensische psychologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteIndustrial Engineering & Management+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVAData Science+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitIntelligent Technology+ 30 EC pre-master
Universiteit TwenteInteraction Technology+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMedia Technology+ aanv. eisen
Tilburg UniversityMedische Psychologie+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitNeural Computation and Neurotechnology research+ aanv. eisen
Amsterdam VUNeurosciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-time+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 40 EC pre-master
Amsterdam VUPsychologiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPsychologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVATraining & Development+ aanv. eisen
Maastricht UniversityPsychologygeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPsychology (research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenClinical and Health Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenCognitive Neuroscience research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenDevelopmental Psychology research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit Leiden(Research) Social and Economic Psychology research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenApplied Cognitive Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenChild and Adolescent Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClinical Neuropsychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomic and Consumer Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHealth and Medical Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMethodology and Statistics in Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOccupational Health Psychology+ aanv. eisen
Universiteit LeidenSocial and Organisational Psychology+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ basiskennis
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Amsterdam VUSocial Psychology (research) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPolitics, Policy and Society in Comparative Perspective+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
RUGSport Sciences+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWork, Organisation and Healthgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

arbeid- en organisatiepsycholoog
beleids- en wetenschappelijk onderzoeker aan universiteiten of bij onderzoeksinstituten.
beleidsonderzoeker, projectleider of adviseur gedragsverandering
hrm, loopbaanadviseur, mediation
ontwikkelingspsycholoog, schoolpsycholoog of als docent in het onderwij
rechts- en forensisch psycholoog
sportpsycholoog bij sportverenigingen
test- en selectiepsycholoog
voorlichter, communicatieadviseur of marketeer
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Elise van Casteren
voorlichtingsteam psychologie
E: psychologie@ru.nl
T: 024-3616163
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite