Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd bachelor Pedagogische Wetenschappen - Radboud Universiteit

Pedagogische Wetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Om inzicht te krijgen in het gedrag van (jonge) mensen en processen om hen heen, vergaar je als student Pedagogische Wetenschappen kennis over opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering, verandering en preventie van probleemsituaties. Over opvoeding en onderwijs hebben we allemaal een mening. Iedereen weet er wel iets van en heeft er zelf mee te maken (gehad). Pedagogen en onderwijskundigen vergaren inzicht in het gedrag van mensen en de processen die zich tussen hen afspelen in opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening. Pedagogische Wetenschappen levert vanuit wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan de verbetering, verandering en preventie van problemen en probleemsituaties bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onderwijswetenschappen doet dat in het onderwijs op alle niveaus: van basis- en voortgezet onderwijs, beroeps- en universitair onderwijs tot het leren in arbeidsorganisaties (bedrijfsopleidingen). Vanaf het tweede bachelorjaar brengen studenten hun kennis van diagnostiek en behandeling in de praktijk bij kinderen en gezinnen. Het accent ligt vanaf het eerste bachelorjaar op de onderzoeksvaardigheden.
Bachelor Pedagogische wetenschappen - Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardElsevier beste opleiding
2016
In Nijmegen leg je een sterk verband tussen de wetenschappelijke benadering en de pedagogische en onderwijskundige praktijk. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op en ontdek je hoe opvattingen over opvoeding en een gezonde ontwikkeling voortdurend veranderen.
Er is een goede balans tussen de wetenschappelijke benadering en de pedagogische en onderwijskundige praktijk. Je werkt aan je onderzoeks- én beroepsvaardigheden: je verdiept je in verschillende onderzoeksmethoden en leert aan de hand van situaties uit de alledaagse praktijk. In Nijmegen doe je elk jaar ervaring op in de praktijk. In het praktijkonderdeel loop je bijvoorbeeld mee op een basisschool, bij een wijkcentrum of een jeugdzorginstelling. Hoorcolleges worden afgewisseld met werkgroepen. Bij een beperkt aantal vakken zijn kleinschalige werkgroepen mogelijk. Er is dan ruimte voor discussie en individuele aandacht van de docent. Daarnaast organiseert de opleiding jaarlijks een netwerkdag als voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het eerste jaar is een inleiding in de verschillende terreinen van de pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. Daarbij ligt het accent op de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het tweede jaar krijgen afwijkingen, problemen en stoornissen in de ontwikkeling meer aandacht. Je kiest in het tweede studiejaar voor een specialisatie: 'orthopedagogiek', 'pedagogiek en onderwijs' of 'onderzoek'. Er is voldoende ruimte voor keuzevakken in het tweede en derde bachelorjaar.
In de opleiding staan drie invalshoeken centraal: theorie, onderzoek en praktijk. Hiermee wordt de basis gelegd voor theoretische kennis en praktische vaardigheden. Deze heb je nodig om later aan de slag te gaan als (ortho)pedagoog of onderwijs- wetenschapper.

Theorie
In het theoretisch deel maak je kennis met vraagstukken van pedagogen en onderwijswetenschappers. Je bestudeert ontwikkelingen, belemmeringen, uitdagingen en kansen van kinderen en jongeren in verschillende ontwikkelingsfasen.

Onderzoek
Je ontwikkelt vaardigheden voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Je maakt kennis met onderzoeksmethoden en analyses. Bijvoorbeeld observaties, vragenlijsten en testen.

Praktijk
Vanaf het eerste jaar krijg je beroepsvaardigheden aangeleerd en doe je tijdens je stage ervaring op bij een organisatie. Bijvoorbeeld bij een basisschool, kinderopvang of wijkcentrum. Je voert opdrachten uit waarbij je de verbinding maakt tussen de theorie en de praktijk.

Toekomst
Opvattingen over opvoeden, onderwijs en jeugdzorg veranderen continu. Vergelijk jouw opvoeding maar eens met die van je ouders. De opleiding daagt je uit met actuele vragen en leert je hoe je deze vragen kunt onderzoeken. De kennis die je opdoet tijdens je studie, vertaal je naar nieuwe oplossingen. Zo ondersteun je op- voeders, leraren en hulpverleners en draag je bij aan de toekomst.

1e jaar Het eerste studiejaar van Pedagogische Wetenschappen biedt een inleiding in de verschillende velden van de Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Daarbij ligt het accent in het eerste semester op de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In het tweede semester krijgen afwijkingen, problemen en stoornissen in de ontwikkeling wat meer aandacht. Gedurende het hele programma wordt de student opgeleid in het doen en begrijpen van onderzoek in de sociale wetenschappen.
periode
1234
Inleiding pedagogiek
4 EC
Wijsgerige en historische context
4 EC
Academische vaardigheden 1
5 EC
Analyse 1
4 EC
Inleiding wetenschappelijk onderzoek
4 EC
Kennis in praktijk 1 (of PWPO stage 1)
6 EC
Inleiding onderwijswetenschappen
4 EC
Motorische en perceptuele ontwikkeling
4 EC
Cognitieve en taalontwikkeling
4 EC
Inleiding orthopedagogiek
4 EC
Analyse 2
4 EC
Beroepsvaardigheden 1
5 EC
Inleiding diagnostiek
4 EC
Sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
4 EC
2e jaar Het merendeel van de B2 onderdelen bestaat uit een verplicht curriculum, waarbij de aandacht meer komt te liggen op het gebied van afwijkingen, problemen en stoornissen die de ontwikkeling en opvoeding van een kind kunnen belemmeren. In het tweede jaar is er ruimte om twee specialisatiecursussen te volgen. Er dient in ieder geval een keuze gemaakt te worden voor één specialisatie.
periode
1234
Sociaal-culturele contexten
4 EC
Wetenschapsfilosofie
4 EC
Beroepsvaardigheden 2
5 EC
Psychometrie en besliskunde
4 EC
Kennis In Praktijk 2 (KIP2)
6 EC
Methodiek van de diagnostiek (specialisatie orthopedagogiek) keuzevak
4 EC
Ontwikkelingsproblemen
4 EC
Capita selecta: onderzoek keuzevak
4 EC
Leren en instructie (specialisatie onderwijs) keuzevak
4 EC
Leerproblemen
4 EC
Academische vaardigheden 2
5 EC
Analyse 3
4 EC
Denkkaders in praktijk (specialisatie pedagogiek) keuzevak
4 EC
Behandelingsmethodiek (specialisatie orthopedagogiek) keuzevak
4 EC
Onderzoeksprakticum keuzevak
4 EC
Sociale en emotionele problemen
4 EC
Capita Selecta: pedagogiek keuzevak
4 EC
Vormgeven van onderwijs (specialisatie onderwijs) keuzevak
4 EC
3e jaar In het derde jaar ontwikkel je jouw beroepsvaardigheden verder en is er ruimte om je kennis te verdiepen of juist te verbreden door keuzevakken te volgen. Dit kan ook in het buitenland. Je sluit de opleiding af met je bachelorscriptie.
periode
1234
Neuropsychologie
4 EC
Analyse 4
4 EC
Kennis in praktijk 3 (KIP3)
6 EC
Specialisatiecursus
8 EC
Vrije ruimte
16 EC
Onderwijs - Kwaliteit van onderwijs keuzevak
4 EC
Onderzoek - interventies keuzevak
4 EC
Orthopedagogiek - interventies keuzevak
4 EC
Pedagogiek - kwaliteit van onderwijs keuzevak
4 EC
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek | Onderwijs en pedagogiek (keuze uit 1/2) keuzevak
8 EC
Coaching 1
4 EC
Juridische ethische context
4 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC

specialisaties

specialisatie Klinische variant

Afstudeerrichting in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding

specialisatie Onderwijskunde variant

Afstudeerrichting in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, practicum, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Binnen de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van hoorcolleges. Dit zijn colleges waarbij een docent uitleg geeft over de te behandelen literatuur/onderzoek die bij het betreffende thema hoort. Tevens maken sommige vakken gebruik van werkcolleges. Bij deze colleges moeten studenten van tevoren vaak een opdracht maken die in het werkcollege wordt besproken. Zowel hoorcolleges als werkcolleges vinden in groepen plaats met een groot aantal studenten (150 studenten en meer). Bij sommige curs
studielast
De gemiddeld 40 uur per week bestaan uit 15 onderwijsuren en 25 uur zelfstudie.
studeren in het buitenland
Als je tijdens je bachelor een periode in het buitenland wilt studeren, dan is er in het B3 jaar ruimte om vanaf eind januari tot eind maart je scriptie te schrijven en/of onderwijs te volgen aan een buitenlandse universiteit. Je kunt er in deze periode ook voor kiezen om onderwijs te volgen aan een instelling waarmee de opleiding een uitwisselingscontract heeft afgesloten. Op deze manier kun je een deel van je vrije ruimte invullen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma

In het honoursprogramma Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde ligt de focus op de diagnostiek, behandeling en onderzoek op het terrein van jeugd(zorg) en educatie.

In het programma worden cursussen aangeboden die niet door andere studenten worden gevolgd.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
WO propedeusetoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pmet certificaat wiskunde op vwo-eindexamenniveau of behalen van wiskundetoets in juni
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studievereniging

Postelein
studievereniging Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/11 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/11 Universiteit Leiden
Pedagogische Wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/11 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/11 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/11 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
8/11 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
9/11 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/11 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor Pedagogische Wetenschappen kun je doorstromen naar onderstaande masters:
  • Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen
  • Onderzoeksmaster Behavioural Science
  • Filosofie van de Gedragswetenschappen

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Veel promovendi verzorgen ook onderwijs binnen hun vakgebied. Zo'n 3% van de afgestudeerden in pedagogische wetenschappen wordt promovendus.
De master Pedagogische Wetenschappen kent acht specialisaties rond specifieke doelgroepen of thema's: Angst- en Stemmingsstoornissen, Beperkingen en Handicaps, Forensische Pedagogiek, Pedagogische Ethiek, Risicogedrag, Speciale Leerbehoeften, Gifted Education en Diversities in Youth Care. De laatste twee zijn Engelstalig.
De master Onderwijswetenschappen bestudeert onderwijs op het niveau van de leerling, de leeromgeving én de maatschappij. Je verdiept je in verschillende aspecten van de onderwijswetenschappen zoals onderwijsontwerp, onderwijsadvies en onderwijsbeleid. Je kiest daarbij zelf je focus.
Als je gefascineerd bent geraakt door het menselijk gedrag en onderzoek, biedt de Radboud Universiteit ook de Engelstalige onderzoeksmaster Behavioural Science aan. Uniek is dat kennis en onderzoeksmethoden uit verschillende vakgebieden samenkomen in deze masteropleiding.
Als je vanuit filosofisch perspectief wil reflecteren op de pedagogische wetenschappen, kies je voor de master Filosofie van de Gedragswetenschappen. Tijdens deze masteropleiding leer je op een andere manier denken over je vakgebied en wat de rol is van gedragswetenschappen in de maatschappij.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Zo'n 39% van de afgestudeerden in pedagogische wetenschappen gaat aan de slag als pedagoog of pedagogisch medewerker. Verder werkt 12% als psycholoog of psychotherapeut. Bij Onderwijswetenschappen gaat een groot deel van de afgestudeerden, zo'n 37%, aan de slag als onderwijskundig medewerker. Andere functies waarin men vaak terecht komt zijn docent of beleidsmedewerker.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
Amsterdam VUClinical and Developmental Psychopathology (research) researchgeen aanvullende eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
RUGCPE Track Lifecourse Health Development researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindnessgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducation and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGphilosophy, history and lawgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGenes in Behaviour and Health (research) research+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMSc. International and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Management van de Publieke Sector+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGOnderwijsinnovatie part-time+ motivatiebrief
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Risk+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPedagogische wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ aanv. eisen
Amsterdam VUKlinische Ontwikkelingspsychologie+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
RUGYouth 0-21 Society and Policygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur jeugd- en jongerenwerk bij een gemeente
behandelaar in de ambulante geestelijke gezondheidszorg
beleidsmedewerker bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
coach en adviseur van leerkrachten bij een onderwijsbegeleidingsdienst
directeur van een stichting die mensen helpt die moeite hebben met lezen en schrijven
gedragsdeskundige in een jeugdgevangenis
gedragswetenschapper bij een onderzoeksinstituut
jeugdzorgspecialist bij de politie
orthopedagoog bij een scholengemeenschap
teamleider in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking
bron: StudieData

Contact

Elske Gros

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite