Deze opleiding

De bachelor PWPO leidt je op tot volledig universitaire basisschoolleerkracht en is uniek in Nederland. Je leert wat bewezen effectief is in de klas en leert dit toe te passen in de praktijk.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeeducational, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code59329
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe geef je basisschoolleerlingen zo goed mogelijk les? Dát is waar het om draait bij de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs. Een effectieve les ontwerpen, leerlingen bij de les houden, kinderen met een leerachterstand begeleiden: je leert het allemaal zoveel mogelijk te doen op basis van wetenschappelijke inzichten. Je verdiept je in onderzoek over onderwijs, opvoeding en de ontwikkeling die kinderen doormaken. En alles wat je leert breng je meteen in de praktijk, want vanaf jaar 1 loop je stage op een basisschool. De combinatie van theorie en praktijk maakt je een kritische basisschoolleerkracht die kan uitleggen waaróm hij/zij iets doet.

Zoals hierboven aangegeven wordt lopen studenten elk studiejaar stage in het regulier basisonderwijs. In het eerste studiejaar is dat in de middenbouw (groep 3/4/5), in het tweede studiejaar in de bovenbouw (groep 6/7/8) en in het laatste studiejaar loop je de helft van het jaar stage in de onderbouw (groep 1/2) en de andere helft in een bouw naar keuze. De opleiding voorziet in de stageplaatsen, zodat die voldoen aan de opleidingseisen.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs is de eerste opleiding tot bassischoolleerkracht die volledig academisch is. Alle vakken worden gegeven op de universiteit en hebben een wetenschappelijke basis. Je wordt daarmee opgeleid tot zelfstandige Dan heb je een bachelordiploma mét lesbevoegdheid op zak. Je kunt dus meteen aan de slag als leraar in het basisonderwijs.
Nog even verder studeren? Fulltime of naast je werk als leerkracht? Dat kan ook. Bijvoorbeeld met een master Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen of de tweejarige researchmaster. Naast voorgenoemde masters wordt er op dit moment een nieuwe master ontwikkeld die aansluit op de bachelor PWPO en specifiek bedoeld is voor leerkrachten.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs duurt 3 jaar. Ieder jaar bestaat uit 60 studiepunten of 'European Credits' (EC's). Ieder studiejaar is verdeeld in 2 semesters van elk 2 periodes. In totaal dus 4 periodes. Tijdens je hele opleiding loop je minstens 1 dag in de week stage. Je bent zo'n 40 uur per week met je studie bezig. Per week heb je gemiddeld 15 contacturen (hoorcolleges en werkgroepen). De rest van de tijd besteed je aan zelfstandig studeren en stage lopen.
1e jaar In het eerste jaar leg je de basis voor je kennis over onderwijs, opvoeding en ontwikkeling. Daarnaast doe je vaardigheden op die van belang zijn als academicus en leerkracht. Voorgenoemde kennis en vaardigheden pas je direct ook toe in de praktijk, want vanaf november loop je één dag in de week stage op een basisschool.
periode
1234
Inleiding pedagogiek
4 EC
Academische vaardigheden 1 PWPO
5 EC
Analyse 1 onderzoek
4 EC
Didactiek handschrift
4 EC
Inleiding PWPO
3 EC
Inleiding wetenschappelijk onderzoek onderzoek
4 EC
PWPO Bachelorstage 1 stage
8 EC
Inleiding onderwijswetenschappen
4 EC
Cognitieve- en taalontwikkeling
4 EC
Didactiek technisch lezen
4 EC
Inleiding orthopedagogiek
4 EC
Analyse 2 onderzoek
4 EC
Pedagogisch handelen en klassenmanagement
4 EC
Sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
4 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je verder in het vak van de leerkracht. Je verfijnt het lesgeven volgens EDI en je vaardigheden in het managen van de klas. Dit jaar vul je je didactische gereedschapskist aan met nieuwe kennis en vaardigheden over specifieke schoolvakken zoals rekenen en natuur. Wat moeten kinderen allemaal leren? Hoe zorg je ervoor dat alle leerlingen het lesdoel behalen? Waar hebben de kinderen in mijn klas moeite mee? Hoe pas ik mijn les daarop aan? En wat levert dit op?
periode
1234
Wetenschapsfilosofie
4 EC
Beroepsvaardigheden basis
4 EC
Capita Selecta Onderwijs
3 EC
Didactiek OJW
4 EC
Didactiek Spelling
4 EC
Psychometrie en besliskunde
4 EC
Bachelorstage 2 PWPO
8 EC
Motorische en perceptuele ontwikkeling
4 EC
Leerproblemen
4 EC
Academische vaardigheden 2 PWPO
5 EC
Didactiek rekenen en wiskunde
4 EC
Didactiek taal
4 EC
Analyse 3 keuzevak
4 EC
Sociale en emotionele problemen
4 EC
3e jaar In het derde studiejaar zet je de puntjes op 'i', middels een stage bij de kleuters en in een groep naar keuze. Je didactische gereedschapskist wordt aangevuld met nieuwe kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld over kleuteronderwijs en lesgeven in bijv. muziek of Engels. Hoe geef je les aan jonge kinderen? Wanneer start je met het geven van Engels? Waarom geef je muziek? Wat leer je kinderen over het omgaan met internet? Na dit studiejaar ben je klaar om als leerkracht aan de slag te gaan.
periode
1234
Neuropsychologie
4 EC
School en maatschappij
3 EC
Analyse 4
4 EC
Bachelorstage 3 PWPO
6 EC
Methodiek van diagnostiek keuzevak
4 EC
Juridische en ethische context
4 EC
Didactiek het oudere kind
4 EC
Didactiek kunst en cultuur
4 EC
Afstudeerstage PWPO stage
9 EC
Bachelorscriptie PWPO afstuderen
10 EC
Behandelingsmethodiek keuzevak
4 EC
Beroepsvaardigheden gevorderd keuzevak
4 EC

Onderwijs

taal van onderwijs98% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
PWPO is een kleinschalige opleiding met 30-40 studenten per jaar en kent PWPO-specifieke vakken en vakken die overlappen met het programma van Pedagogisch Wetenschappen (PWO). De PWPO-specifieke vakken volg je met alle PWPO-studenten van je jaar (ong. 30-40 studenten) of in kleinere subgroepen (ong. 16 studenten). Studenten van PWPO kennen hierdoor elkaar en hun docenten goed. De vakken die overlappen met PWO volg je in de bekende grote collegezalen.
Studenten van PWPO volgen onderwijs in diverse samenstellingen (zie hierboven) en in diverse samenstellingen. Het varieert van hoorcolleges in grote collegezalen tot kleinere werkgroepen of individuele begeleiding bijvoorbeeld bij de scriptie.

doelstelling
De tafel van 9 oefenen, 't Kofschip uitleggen, de schoolmusical begeleiden… Wil jij basisschooldocent worden? Maar wil je wél graag een volledig academische opleiding volgen? Dan is de PWPO iets voor jou. Je ontwikkelt alle praktische vaardigheden die een goede leerkracht nodig heeft. Maar je doet ook een flinke dosis wetenschappelijke kennis op die je direct in de praktijk leert toepassen. Zodat jij over 3 jaar precies weet wat wel en niet werkt in de klas. En ook: waaróm dat zo is.
studielast
Het gemiddelde van 40 uren per week bestaat uit 20 uur contactonderwijs (inclusief stage) en 20 uur zelfstudie.
studeren in het buitenland
PWPO leidt in drie jaar op tot leerkracht in het basisonderwijs. Binnen het programma is daarom geen ruimte om in het buitenland te studeren. Het is wel mogelijk om op eigen initiatief buiten het programma om activiteiten in het buitenland te ontplooien. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten gedurende de zomervakanties. Uiteraard is het ook mogelijk de bachelor te verlengen om buitenlandse activiteiten mogelijk te maken, maar dit betekent dan dat deze student studievertraging zal oplopen.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je minimaal 42 van de 60 punten gehaald dan kun je door met je studie. Lijkt dit tijdens je eerste jaar niet te gaan lukken, dan overleg je met de studieadviseur over oplossingen.
honours-/excellence program Honoursprogramma

PWPO-studenten kunnen meedoen aan de diverse honours programma's die vanuit de RU worden aangeboden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

46 studenten volgen deze opleiding
83% daarvan is vrouw
32 eerstejaars gestart in 2018
88% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Postelein
studievereniging pedagogiek en onderwijskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs
Pedagogische Wetenschappen
bekijk
Psychologie
bekijk
Algemene Cultuurwetenschappen
bekijk

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van je bachelor heb je een diploma (Bachelor of Science) mét lesbevoegdheid op zak. Je kunt dus meteen aan de slag als leraar in het basisonderwijs. Nog niet uitgestudeerd of wil je deeltijd gaan werken en daarnaast nog verder studeren? Dan kun je er ook voor kiezen om (evt. naast je werk) een master te volgen.

Na je bachelor kun je onder andere doorgaan met:
Onderwijswetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
Behavioural Science (onderzoeksmaster)
Tevens wordt er voor bachelor PWPO studenten een nieuwe master ontwikkeld: Curriculumontwikkeling voor Primair onderwijs. Deze opleiding zal per 1 september 2022 starten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het volgen van de bachelor kun je direct aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs. Uiteraard kun je nog doorstuderen voor specialisatie of om nog andere beroepen mogelijk te maken. Na het volgen van een master kan je bijvoorbeeld ook aan de slag als:

Onderwijskundige bij een onderwijsinstelling, de overheid of een onderzoeksbureau
Pedagoog in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid
Orthopedagoog bij een onderwijsinstelling, of in de hulpverlening.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Caregeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiekgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGifted Educationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitRisicogedraggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeftengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leerkracht in het basisonderwijs
onderwijskundige bij een onderwijsinstelling, de overheid of onderzoeksbureau
orthopedagoog bij een onderwijsinstelling, of in de hulpverlening
pedagoog in het onderwijs of onderzoek, of bij de overheid
bron: StudieData

Contact

Matthijs Brussen MSc

Studieadviseur

E: m.brussen@pwo.ru.nl
T: 024-3616163
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite