Nederlandse Taal en Cultuur

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur bestudeer je Nederlandse literatuur van vroeger en van nu.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56804
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Tijdens de studie Nederlandse Taal en Cultuur leer je alles over de Nederlandse en Vlaamse literatuur, over effectieve communicatie en over de Nederlandse taal. Het is een brede opleiding waarin je je kunt verdiepen in bijvoorbeeld de nieuwe media en het schrijven voor websites, maar ook in de literaire klassiekers uit de 19de eeuw of de verschillende dialecten van het Nederlands. Literatuur, taal en communicatie zijn de drie deelgebieden die aan bod komen. Bij colleges en werkgroepen over literatuur bestudeer je de cultuur van Nederland en Vlaanderen uit heden en verleden in de meest brede zin. De colleges taal geven je inzicht in hoe taal werkt en hoe die zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. De richting communicatie gaat over hoe taal wordt ingezet in bijvoorbeeld reclame of journalistiek. Je doet bij de studie Nederlandse Taal en Cultuur veel kennis op over geschiedenis, filosofie, politiek, psychologie en andere vakgebieden. Teksten zijn immers alleen goed te begrijpen als ze in een historische en culturele context worden geplaatst.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2018
awardKeuzegids beste opleiding
2020 : 1e plaats, 2019 : 1e plaats
  • Bijzonder aan Nijmegen is de aandacht voor Nederlandse én Vlaamse literatuur.
  • Er is aandacht voor de middeleeuwen, de achttiende en negentiende eeuw en de moderne tijd, de geschiedenis van het Nederlands, kindertaal, experimentele taalkunde, overtuigende teksten, journalistiek, nieuwe media en webteksten.
  • Je opent het studiejaar met een intensieve kennismakingsweek.

Nederlandse Taal en Cultuur is een kleinschalige studie waar iedereen elkaar kent.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Elk studiejaar van de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur bestaat uit twee semesters van 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes, die worden afgesloten met tentamens en/of werkstukken. Aan elk vak is een aantal studiepunten gekoppeld. 1 studiepunt staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

De drie deelgebieden binnen Nederlandse Taal en Cultuur zijn:

  • Literatuur
  • Taal
  • Communicatie

In het eerste jaar krijg je een introductie in elk van de drie deelgebieden en leer je hoe je deze richtingen in samenhang behandelt. Je maakt dan gebruik van een multidisciplinaire benadering. Wanneer je tijdens de opleiding een tekst bestudeert, bekijk je die in veel gevallen dus vanuit je opgedane kennis over zowel literatuur, taal als communicatie. Op die manier verwerf je een brede culturele bagage en leer je genuanceerd en op een veelzijdige manier te kijken naar de manier waarop taal wordt ingezet in diverse contexten. Je werkt gedurende de bachelor ook aan je academische vaardigheden, zodat je aan het einde van het derde jaar zelfstandig onderzoek kunt uitvoeren en daarover een bachelorwerkstuk kunt schrijven.1e jaar Tijdens het eerste jaar maak je kennis met de Nederlandse literatuur, taal en communicatie. Je bestudeert literaire werken (en hun geschiedenis) en onderzoekt de culturele en sociale context van taal en literatuur. Je onderzoekt de Nederlandse taal als systeem in hoor- en werkcolleges over taalverwerving, grammatica en betekenis. Ook analyseer je verschillende soorten teksten en gesproken taal, zoals poëzie, krantenartikelen en vergaderingen.
periode
1234
Taal, Communicatie en Media
5 EC
De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800
5 EC
Literaire analyse
5 EC
Moedertaalverwerving
5 EC
Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands
5 EC
Praktische Onderzoeksvaardigheden Neerlandistiek
5 EC
Semantiek en Morfologie
5 EC
Van woord tot zin
5 EC
Literaire theorie
5 EC
Argumentatie, Retorica en Publiek Debat
5 EC
Keuzecursus
5 EC
De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden
5 EC
2e jaar Je leert onder meer hoe taal mensen kan beïnvloeden en overtuigen, hoe je hersenen met taal 'omgaan', hoe de klankstructuur van het Nederlands in elkaar zit, en hoe je wetenschappelijk onderzoek doet naar taal en literatuur. De literatuurvakken behandelen proza, poëzie en essayistiek van middeleeuwen tot de 21ste eeuw. In je vrije ruimte kies je de onderwerpen waarin jij je wilt specialiseren, wat je de mogelijkheid geeft om je interesses te volgen.
periode
1234
Inleiding Psycholinguïstiek
5 EC
Middeleeuwse auteurs als entertainers en moraalridders
5 EC
Taal in actie: discourse-analyse
5 EC
Fonologie keuzevak
5 EC
Keuzevak keuzevak
10 EC
Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur
5 EC
Literatuur en engagement in Verlichting en Romantiek
5 EC
Kwantitatieve methoden in de Neerlandistiek
5 EC
Ontwerp van overtuigende teksten
5 EC
Realisme en secularisering in de 19de eeuwse literatuur
5 EC
Taalverandering in context
5 EC
3e jaar In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en omgaan met Big Data. Met je keuze voor een van deze thema's breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.
periode
1234
Bijbel en Klassieken in de Nederlandstalige literatuur
5 EC
Statistiek
5 EC
Minor
40 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, tentoonstelling, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studievereniging

SVN
studievereniging Nederlands

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Nederlandse Taal en Cultuur
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Nederlandse taal en cultuur
€ 350 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
3/6 RUG
Nederlandse Taal en Cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Nederlandse taal en cultuur
€ 336 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam UVA
Taal en communicatie (Nederlands)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
25 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie weet je alles over de vele kanten van de Nederlandse taal en cultuur. Je beschikt over een brede culturele bagage, je kunt teksten op heel veel verschillende manieren benaderen, en hebt kennis van taal en literatuur, en van het analyseren van teksten en het onderbouwen van je bevindingen.

Die kennis en vaardigheden worden door werkgevers – van overheid tot bedrijfsleven en van journalistiek tot onderwijs – hoog gewaardeerd. Omdat de opleiding zo veelzijdig is, kun je afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en specialisatie in diverse werkvelden aan de slag.Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een neerlandicus kan op veel verschillende manieren met taal en tekst omgaan. Je komt terecht in een beroep waar dat van pas komt, bijvoorbeeld als redacteur of webredacteur in de media, als voorlichter bij een bedrijf, als medewerker van een literaire uitgeverij of evenementenorganisatie. Er is daarnaast momenteel een zeer ernstig tekort aan docenten Nederlands, in het middelbaar onderwijs, of in het onderwijs aan anderstaligen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloeding+ aanv. eisen
RUGCommunicatie en educatie+ aanv. eisen
Amsterdam UVATekst en communicatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)+ basiskennis
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
RUGComputercommunicatie+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Nederlandse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Nederlands educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ 120 EC pre-master
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Description and Comparative Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMultilingualism+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUNederlandse Letterkunde en het Literaire Veld+ aanv. eisen
UUNederlandse literatuur en cultuur research+ aanv. eisen
UUNeerlandistiek+ aanv. eisen
RUGNeerlandistiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVANederlandse letterkunde (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNeerlandistiek/Dutch Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModerne Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNederlandkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenOudere Nederlandse letterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
RUGNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(cultuur)beleidsmedewerker in bijvoorbeeld een museum, bij de overheid of culturele organisatie
docent
onderzoeker
onderzoeker aan een universiteit of bij een commercieel onderzoeksbureau
pr-medewerker of persvoorlichter bij de overheid of in het bedrijfsleven
programmamaker voor radio of televisie
redacteur, tekstschrijver of journalist bij vertaalbureaus, kranten, uitgeverijen of vakbladen
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Godelief de Jong

Studieadviseur

E: studieadviseur-ntc@ru.nl
T: 024 3612888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite