Molecular Life Sciences

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de opleiding Molecular Life Sciences ga je moleculaire processen bestuderen met als doel nieuwe toepassingen binnen de gezondheidszorg te ontwikkelen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56944
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Ben je geïnteresseerd in de gezondheidszorg en wil je werken aan medische innovatie? (Bio)medische uitdagingen worden steeds meer vanuit een moleculair perspectief bestudeerd. Stamceltherapie, gepersonaliseerde geneeskunde en zelfgenezende materialen: het zijn slechts enkele voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die vanuit moleculaire oplossingen zijn ontwikkeld. Studeer op het snijvlak van scheikunde, biologie en medische wetenschappen om fundamentele kennis op te doen die nodig is voor medische innovatie.

In de Engelstalige bachelor Molecular Life Sciences leer je hoe kennis van moleculen, moleculaire eigenschappen en moleculaire en celbiologie kan bijdragen aan betere therapieën. Je werkt op het snijvlak van scheikunde, biologie en medische wetenschappen, met wiskunde en natuurkunde als ondersteunende vakken. Je leert verbanden zien tussen verschillende vakgebieden en krijgt zo het bredere perspectief dat nodig is om de innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Het is een spannend gebied, waar voortdurend nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Radboud-wetenschappers ontwikkelen bijvoorbeeld zelfherstellende materialen die zich voortdurend kunnen aanpassen aan hun omgeving.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

In de Keuzegids Universiteiten scoort de opleiding al jaren uitstekend. Je krijgt goede begeleiding: er is een studieadviseur, een tutor en een docentmentor bij wie je terecht kunt met vragen. Je maakt kennis met de onderzoeksfaciliteiten van microscopie, genoombrede DNA-technieken, en het High Field Magnet Laboratory. Na het eerste jaar is het mogelijk om nog te switchen naar de opleidingen Chemistry en Science.
  • Medische uitdagingen kunnen alleen worden opgelost met een gecombineerde expertise in scheikunde, biologie, medische wetenschappen, natuurkunde en wiskunde. Deze bachelor combineert al deze vakgebieden in een uitdagend programma.
  • Je wordt uitstekend begeleid: naast een studieadviseur krijg je een mentor.
  • Je krijgt toegang tot unieke onderzoeksfaciliteiten, bijvoorbeeld voor microscopie/beeldvorming en genoombrede DNA-technologieën en voor hoogveldmagneten en lasers.


Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
40% theorie
35% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, practicum, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
docenten
Bij de opleiding Moleculaire Levenswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen is de drempel om docenten aan te spreken erg laag. Dit zorgt voor een informelere sfeer waarbinnen het makkelijk is om bij een docent op de kamer binnen te lopen met een vraag. Ook in de wandelgangen vinden en regelmatig gesprekken plaats tussen student en docent.
exchange programs
  • Erasmus programma - Nederland
    De Radboud Universiteit is aangesloten bij het Erasmus programma. Studenten hebben daardoor veel mogelijkheden om een studie te volgen of stage te doen binnen Europa.
bindend studieadvies
  • minimaal 39 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 39 ECTS (studiepunten) van de maximale 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn.
honours-/excellence program Honours Academy

Gaat studeren je goed af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je tijdens je bachelor alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Tbiologie
vwo N&Gnatuurkunde + wiskunde B
vwo E&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde
vwo C&Mwiskunde B + natuurkunde + scheikunde

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

211 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
79 eerstejaars gestart in 2017
66% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sigma
studievereniging van het Cluster Moleculaire Wetenschappen (Moleculaire Levenswetenschappen, Scheikunde, en Natuurwetenschappen)

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden komen op diverse plaatsen terecht. Tien jaar na het begin van hun loopbaan werken niet- gepromoveerden meestal als leidinggevende in een technologische omgeving. Gepromoveerden ontwikkelen zich vaak tot een vakinhoudelijk specialist met managementtaken. Ze gaan verder in het onderzoek (promoveren tot doctor) bij onderzoeksafdelingen van de Radboud Universiteit, bij andere universiteiten in Nederland of in het buitenland maar ook bij uiteenlopende soorten bedrijven.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UUBioinformatics and Biocomplexitygeen aanvullende eisen
TU EindhovenBiomedical Engineering+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
RUGBiomolecular Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitChemistry of Lifegeen aanvullende eisen
TU DelftComplex Systems Engineering and Management+ basiskennis
+ motivatiebrief
Wageningen UniversityDevelopment and Rural Innovation+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Scheikunde educational+ aanv. eisen
TU DelftEngineering and Policy Analysis+ basiskennis
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
TU DelftManagement of Technology+ motivatiebrief
TU EindhovenMedical Engineering+ 30 EC pre-master
RUGMedical Pharmaceutical Sciences+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMedicinal Chemistry+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitMolecular Chemistrygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitMolecular Mechanisms of Disease research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitMolecular Sciencesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNeural Computation and Neurotechnology research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPhysical Chemistrygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
TU DelftScience Education and Communication educational+ toelatingsgesprek
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advisor, consultant
high school teacher
inspector, controller
project manager
researcher at a university, a research institute, or at a medical center
researcher in research & development departments in the private sector
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Drs. Gerrie Coppens

Student advisor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite