Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De klassieke wereld is nog altijd belangrijk. Hoe dat komt, en waar dat allemaal zichtbaar is, onderzoek je in de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56003
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De klassieke oudheid wordt steevast genoemd als de bakermat van onze moderne Europese samenleving. Elementen van antieke taal, literatuur, mythologie, kunst en architectuur, filosofie en retorica zie je terug in het hier en nu. Om dat hier en nu te begrijpen heb je kennis nodig van de talen en culturen die aan de oorsprong liggen. De studie Griekse en Latijnse Taal en Cultuur geeft je een veelzijdige blik op het hele klassieke vakgebied. Je buigt je over Griekse en Latijnse teksten, leert ze te lezen en interpreteren, en grammaticaal en taalkundig te doorgronden. Je volgt colleges over klassieke archeologie en filosofie, analyseert antieke gebouwen en kunstwerken, bespreekt de Romeinse retorica en Griekse lyriek met je medestudenten en leert alles over de geschiedenis van de oude Grieken en Romeinen.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2018, 2019
awardKeuzegids beste opleiding
2018, 2019
awardKeuzegids beste opleiding
2019 : 1e plaats
  • De opleiding behoort al jaren tot de top (Bron: Elsevier 2020). Ook de docenten worden erg goed beoordeeld.
  • Je zit dicht op het vuur: de Nijmeegse bodem barst van de resten uit de Romeinse tijd.
  • Uniek is het grote aandeel aan cultuurvakken binnen de opleiding.
  • Je gaat op excursie naar tentoonstellingen en kunt met de studievereniging een meerdaagse studiereis maken.
  • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur is een kleinschalige opleiding waar iedereen elkaar kent.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Elk studiejaar van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur bestaat uit twee semesters van 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes, die worden afgesloten met tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur. Een studiejaar bestaat uit 60 EC.

In het eerste jaar duik je in de klassieke archeologie, mythologie in tekst en beeld, oude geschiedenis en natuurlijk de talen en literaturen van de Grieken en Romeinen. In het tweede en derde jaar bouw je deze kennis verder uit en krijg je ook vakken over antieke filosofie, methoden van wetenschappelijk onderzoek en literatuurwetenschap. Je werkt bovendien aan je academische vaardigheden. Behalve colleges krijg je ook af en toe een excursie naar een opgraving of museum. Je krijgt daarnaast vrije ruimte om in te vullen met vakken die jouw speciale interesse hebben. Aan het einde van het derde jaar kun je zelfstandig onderzoek uitvoeren en schrijf je hierover een bachelorscriptie.1e jaar Om de Grieken en Romeinen goed te begrijpen, leer je in het eerste jaar hun talen te doorgronden. Je krijgt colleges over Griekse en Latijnse grammatica en je vertaalt oorspronkelijke teksten. Je bestudeert daarnaast de antieke mythologie, de geschiedenis en cultuur van de Grieken en Romeinen en de klassieke archeologie. Ook onderzoek je de literatuurgeschiedenis aan de hand van verschillende genres, zoals epische poëzie, lyriek en tragedie. Bovendien werk je aan je academische communicatieve v
periode
1234
Griekse en Romeinse archeologie
5 EC
Griekse teksten 1
2.5 EC
Griekse grammatica 1
5 EC
Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld (incl. ACV)
5 EC
Latijnse grammatica 1
5 EC
Latijnse teksten 1
2.5 EC
Academische Communicatieve Vaardigheden
Griekse teksten 2
2.5 EC
Latijnse teksten 2
2.5 EC
Griekse teksten 3 onderzoek
2.5 EC
Griekse grammatica 2
5 EC
Latijnse grammatica 2
5 EC
Latijnse teksten 3
2.5 EC
Meesterwerken uit de Antieke Literatuur
5 EC
Oude Geschiedenis 1 (incl. ACV)
5 EC
Griekse teksten 4
2.5 EC
Latijnse teksten 4
2.5 EC
2e jaar In het tweede jaar bouw je je kennis uit het eerste jaar verder uit. In het kernprogramma van het tweede studiejaar volg je vakken over Griekse en Latijnse taal- en letterkunde, cultuurgeschiedenis en antieke wijsbegeerte. Daarnaast krijg je de ondersteunende vakken zoals Theorie, Methoden en Technieken met betrekking tot literatuur en cultuurvakken.
periode
1234
Griekse letterkunde 1: epiek
2.5 EC
Latijnse letterkunde 1: epiek
2.5 EC
Griekse taalkunde 1: verdieping syntaxis en historische grammatica
2.5 EC
Antieke wijsbegeerte 1
5 EC
Theorie, Methoden en Technieken van de Griekse en Romeinse literatuur
5 EC
Voortleven van de oudheid in de moderne tijd
5 EC
Vroegchristelijk Grieks en Latijn
5 EC
Griekse Letterkunde 2: tragedie
2.5 EC
Latijnse Letterkunde 2: retorica
2.5 EC
Latijnse taalkunde 1: verdieping syntaxis en historische grammatica
2.5 EC
Griekse taalkunde 2: Griekse dialecten en lyriek
2.5 EC
Antieke wijsbegeerte 2
5 EC
Theorie, methoden en technieken van de klassieke cultuurvakken
5 EC
Bachelorwerkcollege Grieks en Latijn: Historiografie
5 EC
Cultuurgeschiedenis van de oudheid
5 EC
Latijnse taalkunde 2: vulgair en middeleeuws Latijn
2.5 EC
3e jaar In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en omgaan met Big Data. Met je keuze voor een van deze thema's breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.
periode
1234
Latijnse letterkunde 3: Lyriek en elegie
2.5 EC
Interdisciplinair werkcollege
5 EC
Minor
40 EC
Griekse letterkunde 3: Hellenistische poëzie
2.5 EC
Bachelorwerkstuk (incl. scriptiecolloquium) afstuderen
10 EC

specialisaties

specialisatie Griekse taal- en letterkunde

Met minoren kun je je verdiepen in Griekse taal en letterkunde.

specialisatie Latijnse taal en letterkunde

Met minoren kun je je verdiepen in Latijnse taal en letterkunde.

specialisatie Klassieke archeologie

Met minoren kun je je verdiepen in Klassieke archeologie.

specialisatie Oude geschiedenis

Met minoren kun je je verdiepen in Oude geschiedenis.

specialisatie Antieke wijsbegeerte

Met minoren kun je je verdiepen in Antieke wijsbegeerte.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet55% zelfstudie
40% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&TLatijn of Grieks
vwo N&GLatijn of Grieks
vwo E&MLatijn of Grieks
vwo C&MLatijn of Grieks
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

59 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Soda
studievereniging Griekse en Latijnse taal en cultuur

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

daan

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Radboud Universiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
star Keuzegids topopleiding 2018
Elsevier
Elsevier
Keuzegids topopleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
2/5 Universiteit Leiden
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016  84
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
3/5 RUG
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 Amsterdam UVA
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Amsterdam VU
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.2
inhoud4.04.0
docenten4.24.4
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.23.4
studiebegeleiding3.84.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie heb je heel veel kennis opgedaan over de klassieke talen en de oudheid, en hun doorwerking in de wereld van nu. Die kennis in combinatie met je academische vaardigheden en denkniveau wordt hoog gewaardeerd door werkgevers uit allerlei branches. Afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en specialisatie, kun je in verschillende werkvelden terecht op de arbeidsmarkt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde van een interdisciplinaire opleiding als GLTC kun je je kennis en academische vaardigheden in allerlei branches inzetten. Je hebt een kritische en analytische blik ontwikkeld en hebt geleerd steekhoudend en overtuigend te betogen, zowel op papier als mondeling. Door je ervaring met vertalen kun je creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen bedenken.

Afgestudeerden van onze opleiding zie je onder meer terug bij uitgeverijen, musea, (wetenschappelijke) bibliotheken, in de journalistiek, bij overheidsinstellingen of culturele organisaties. Afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en de richting die je binnen je opleiding hebt gekozen, kun je veel kanten op. Volg je na de bachelor de tweejarige educatieve master of, na een master Oudheidstudies, de eenjarige lerarenopleiding van de Radboud Docenten Academie, dan is het onderwijs een logische sector om een baan te vinden. Het tekort aan bevoegde docenten Grieks en Latijn maakt het arbeidsperspectief zeer gunstig.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1795gemiddeld bruto maandloon
60%kans op een vaste baan
16%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
60%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worldsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGArts, Media and Literary Studies research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClassics and Ancient Civilizations+ aanv. eisen
Amsterdam UVAClassics and Ancient Civilizationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClassics research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenClassicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Griekse en Latijnse Taal en Cultuur educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
RUGGriekse en Latijnse Taal en Cultuurgeen aanvullende eisen
RUGGriekse en Latijnse Taal en Cultuur part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGriekse en Latijnse Taal- en Letterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuurgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Grieks, Latijn en Klassieke culturele vorming educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Latijn en Klassieke en culturele vorming educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLiterary Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLiterature in Society. Europe and Beyondgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGTheologie & Religiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur cultureel erfgoed voor de overheid
collectiebeheerder in een museum
docent
onderzoeker aan de universiteit of bij een onderzoeksinstelling
organisator van cultuurhistorische reizen
redacteur/journalist bij kranten, uitgeverijen of vakbladen
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Drs. Anabel Lumbreras

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite