Filosofie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als filosofiestudent stel je fundamentele vragen en verdiep je je in de antwoorden van filosofen uit verleden en heden. Het onderwijs is van hoge kwaliteit, de begeleiding persoonlijk en intensief.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Filosofische vragen richten zich op de overtuigingen waarop ons denken en handelen is gebaseerd. Wat bedoelen we precies als we het hebben over een vrije wil? Wat is rechtvaardigheid? Is er verschil tussen lichaam en geest? Welke rol speelt taal in ons denken?

Als filosoof neem je niet zomaar iets aan, maar ga je zelf op onderzoek uit. Tijdens de studie filosofie maak je kennis met vele beroemde denkers uit heden en verleden. Door de confrontatie met deze denkers leer je gaandeweg je eigen positie beter kennen en begrijpen.

Als je in Nijmegen filosofie studeert, kun je rekenen op intensieve begeleiding van deskundige docenten. Het onderwijs geschiedt meestal in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke interactie. Je verwerft grondige kennis van de geschiedenis van de filosofie en van het huidige filosofische onderzoek. Daarnaast doe je diverse vaardigheden op, zoals het interpreteren van filosofische teksten en het toepassen van filosofische theorieën op actuele kwesties.

In Nijmegen kun je ook de verkorte bacheloropleiding filosofie volgen. Deze opleiding duurt maximaal twee jaar en is toegankelijk op basis van een wo-propedeuse of een hbo-diploma.
Filosofie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Als je kiest voor filosofie in Nijmegen, dan kies je voor een brede opleiding in de Westerse Filosofie. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de geschiedenis van de filosofie. Daarnaast bieden we je alle mogelijkheid om je eigen studieprogramma samen te stellen. Binnen de opleiding krijg je de vrijheid om je interesses en kennis te verdiepen of juist te verbreden. Onze faculteit vormt een levendige gemeenschap, waarin studenten en docenten elkaar gemakkelijk tegenkomen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe bacheloropleiding Filosofie op de Radboud Universiteit beslaat drie jaar. Je begint de opleiding met een brede introductie tot de Westerse Filosofie en krijgt de gelegenheid om je gaandeweg te specialiseren in dat deel van de Filosofie dat je het meest aanspreekt. Het studieprogramma maakt je bekend met de belangrijkste denkers uit de traditie, traint je lees, schrijf- en spreekvaardigheid en vormt je tot een zelfstandig denker.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende onderdelen van de filosofie. Je besteedt aandacht aan de historische ontwikkeling en de wijze waarop het vak op dit moment in de wereld wordt beoefend. De belangrijkste filosofische auteurs en stromingen komen aan bod, evenals de onderwerpen die in hedendaagse filosofische discussies van belang zijn. Daarnaast leer je basisvaardigheden die je nodig hebt voor het opdoen en verwerken van filosofische kennis.
periode
1234
FTR-minor
Philosophy of Psychiatry
Vrije ruimte
Cognitiefilosofie
4 EC
Geschiedenis van de antieke filosofie
4 EC
Sociale en politieke filosofie
4 EC
Academische vaardigheden
5 EC
Tutorgroepen
4 EC
Ethiek
4 EC
Filosofische antropologie
4 EC
Geschiedenis van de hedendaagse filosofie
4 EC
Argumentatieleer
3 EC
Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie
4 EC
Kenleer en wetenschapsleer
4 EC
Logica
4 EC
Geschiedenis van de moderne filosofie
4 EC
Metafysica
4 EC
Taalfilosofie
4 EC
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je verder in de onderwerpen waarmee je in de propedeuse hebt kennisgemaakt. Het accent verschuift naar zelfstandig lezen, analyseren en schrijven. Je volgt verdiepende curusussen filosofie en voert zelfstandig onderzoek uit. Ook volg je twee keuzeminoren. Een minor geeft je de mogelijkheid om een samenhangend keuzeprogramma te volgen rondom een thema. Met een minor krijg je de kans om je te verdiepen in je eigen vakgebied of juist je horizon te verbreden.
periode
1234
Grote teksten Filosofie van Taal en Cognitie 1
5 EC
Grote teksten Fundamentele Filosofie 1
5 EC
Grote teksten Geschiedenis van de Filosofie
5 EC
Grote teksten Geschiedenis van de Filosofie
5 EC
Grote teksten Praktische Filosofie 1
5 EC
Project
10 EC
Grote teksten Filosofie van Taal en Cognitie 2
5 EC
Grote teksten Fundamentele Filosofie 2
5 EC
Grote teksten Praktische Filosofie 2
5 EC
Minor / Buitenlandverblijf
15 EC
3e jaar In het derde jaar kies je vier hoor-/werkcolleges filosofie uit een jaarlijks aanbod van acht. In deze cursussen worden filosofische auteurs of wijsgerig kernthema's behandeld, waarbij basiskennis van de filosofie wordt verondersteld. De onderwerpen zijn elk jaar nieuw en zijn gebaseerd op het onderzoek van je docenten. Het derde jaar sluit je af met een bachelorwerkstuk.
periode
1234
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC
Cognitiefilosofie keuzevak
5 EC
Ethiek keuzevak
5 EC
Filosofische antropologie keuzevak
5 EC
History of Philosophy 1 keuzevak
5 EC
Geschiedenis van de filosofie 2 keuzevak
5 EC
Metafysica keuzevak
5 EC
Sociale en politieke filosofie keuzevak
5 EC
Taalfilosofie keuzevak
5 EC

specialisaties

specialisatie Philosophy, Politics and SocietyAre you fascinated by the political, technological, cultural, and ecological challenges that dominate the headlines? Do you want to study the concepts and ideas behind those challenges?

PPS is a uniquely issue-oriented philosophy programme. The curriculum is organised around themes such as ecological crises, scientific progress, the future of technology, identity politics, or the global political landscape.

For each theme, you will examine a combination of key historical philosophical texts, contemporary thinkers, and empirical cases.
PPS explores the defining issues of the 21st century from a rich variety of theoretical perspectives, without the narrow economic focus of traditional PPE ('Philosophy, Politics, and Economics') programmes.
Your first year consists of a series of systematic introductory courses. In your second and third years, you tailor your curriculum to those global issues in which you are most interested.
PPS cooperates with other faculties such as Law, Management, Social Science or the Science Faculty.
PPS gives you the opportunity to spend a semester studying abroad at a university of your choice.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Naast klassieke hoor- en werkcolleges krijg je aan de Radboud Universiteit ook vernieuwende onderwijsvormen. Zo lees je tijdens tutorgroepen in kleine groepjes klassieke teksten; maak je tijdens project met een groep medestudenten je eigen filosofiebundel; en verricht je in de minor Randen van Europa filosofisch veldwerk in het buitenland.
doelstelling
Tijdens de opleiding Filosofie aan de Radboud Universiteit volg je colleges over de belangrijkste filosofische disciplines als metafysica, wetenschapsfilosofie, logica en ethiek. Je maakt kennis met de geschiedenis van de westerse filosofie en onderzoekt actuele filosofische vraagstukken. Je leert kritisch te lezen en scherp te schrijven. Zo leer je om voorbij vooronderstellingen te kijken en anderen aan het denken te zetten.
studeren in het buitenland
Als filosofiestudent kun je een deel van de opleiding aan een buitenlandse universiteit volgen. Studeren in het buitenland is een ervaring voor het leven. De Radboud Universiteit Nijmegen werkt wereldwijd samen met hoog aangeschreven universiteiten en moedigt zijn studenten aan om een studieverblijf in hun studieprogramma op te nemen De opleiding filosofie heeft een eigen International Office waar je terecht kunt voor informatie, advies en bemiddeling.
bindend studieadvies
 • minimaal 44 EC in de eerste 12 maanden
exchange programs
 • Universiteit van Antwerpen Erasmusovereenkomst - Belgie
 • Vrije Universiteit Brussel Erasmusovereenkomst - Belgie
 • Universiteit Gent Erasmusovereenkomst - Belgie
 • Universiteit van Leuven Erasmusovereenkomst - Belgie
 • University of Chichester Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universiteit Edinburgh Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universität zu Köln Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • Universiteit van Heidelberg Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • HSE Moskou Erasmusovereenkomst - Rusland
 • Universiteit van Münster Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • Universitat de Barcelona Erasmusovereenkomst - Spanje
 • Universiteit van Helsinki Erasmusovereenkomst - Finland
 • Kingston University Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universiteit van Parijs-Sorbonne Erasmusovereenkomst - Frankrijk
 • Mary Immaculate College (Limerick) Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Sapienza Universiteit van Rome Erasmusovereenkomst - Italie
  .
 • Università degli studi di Parma Erasmusovereenkomst - Italie
 • METU Universiteit van Ankara Erasmusovereenkomst - Turkije
 • Università degli studi di Milano Erasmusovereenkomst - Italie
 • Bogazici Universiteit, Istanbul Erasmusovereenkomst - Turkije
 • University of Brighton Erasmusovereenkomst - Groot Brittanie
 • Universiteit van Fribourg Erasmusovereenkomst - Zwitserland
 • Albert Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau Erasmusovereenkomst - Duitsland
 • Universiteit van Krakow Erasmusovereenkomst - Polen
 • Freie Universität Berlin Erasmusovereenkomst - Duitsland
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

De Honours Academy is een speciaal onderwijsprogramma voor getalenteerde en gemotiveerde studenten van alle opleidingen van de RU. Dit programma vormt een aanvulling op de reguliere opleiding.

Honoursprogramma Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen:
Het tweejarige disciplinaire programma bestaat uit een individueel project dat aansluit bij een van de onderzoeksprogramma's en een cursus. Bij het project horen een stage en een verblijf in het buitenland. De cursus wordt speciaal aangeboden voor alle deelnemers van dit programma.

Interdisciplinair Honoursprogramma:
Het interdisciplinaire programma biedt studenten de mogelijkheid om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. De aandacht gaat uit naar uiteenlopende wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema's. De cursussen van dit programma hebben aantrekkelijke werkvormen: kleinschalige, interactieve colleges worden afgewisseld met studiedagen en excursies.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

197 studenten volgen deze opleiding
43% daarvan is vrouw
48 eerstejaars gestart in 2021
44% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sophia
F.C. Sophia is de studievereniging van de opleiding filosofie. Voor een potje gekostumeerd weerwolven op lokatie ben je bij haar aan het juiste adres. Daarnaast organiseert ze tal van activiteiten voor studenten, waaronder maandelijkse borrels, maar ook studiereizen (in het verleden onder andere naar Rusland, Roemenië en Turkije), weekenden en tal van andere activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Lisa Westerveld

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
48 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/10 Radboud Universiteit
Philosophy, Politics and Society
€ 315 gemiddelde kamerhuur
73 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/10 Erasmus
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
37% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
4/10 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/10 Universiteit Leiden
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
6/10 RUG
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
7/10 UU
Filosofie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
64 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/10 Amsterdam UVA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
48 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/10 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Amsterdam VU
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.3
inhoud3.94.0
docenten3.94.0
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.83.9
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.3
aantal eerstejaars 72 59
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 66% 65%
diploma binnen 4 jaar 43% 42%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van de bacheloropleiding kun je beginnen met de masterfase. Je kunt zonder extra eisen instromen in de eenjarige masteropleiding filosofie. Voor de tweejarige research master gelden aanvullende toelatingseisen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Filosofen werken in de meest uiteenlopende functies. Sommige vinden een baan op de universiteit als docent of onderzoeker. Anderen gaan lesgeven op een middelbare school of het hbo. Maar ook bij bijvoorbeeld de overheid, uitgeverijen, culturele instellingen, journalistiek en media, de politiek en het bedrijfsleven werken filosofen.
Arbeidsmarktgegevens
Van de afgestudeerden binnen de masterspecialisatie Analytische Filosofie heeft 67% na afstuderen een baan en 50% na afstuderen een baan binnen het vakgebied. Het bruto startsalaris op basis van 34 uur per week is € 2.500,-. (Bron: www.studiekeuze123.nl, 2018).

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
30%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
UUApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud Universiteitfenomenologie, hermeneutiek en psychoanalysegeen aanvullende eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Filosofie educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGFilosofiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-timegeen aanvullende eisen
RUGFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van Taal en Cognitiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenleving+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
UUPhilosophy research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy (60 ec)+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhilosophy (research master) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenGlobal and Comparative Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenModern European Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMoral and Political Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Perspectives on Politics and the Economy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy in World Traditions+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy of Humanities+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTweejarige Educatieve Master Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur voor bedrijven, zorginstellingen of de overheid
docent op een middelbare school of hogeschool
onderzoeker aan de universiteit
politicus
redacteur bij een tijdschrift of krant

Filosofen zijn in bijna alle sectoren van de samenleving werkzaam. Je vindt ze op de universiteit als wetenschappelijk medewerker. Ze werken als leraar in het voortgezet onderwijs en op mbo- en hbo- instellingen. Andere filosofen werken als programmamaker bij radio en tv, als recensent of wetenschapsjournalist bij dag- en weekbladen, of als redacteur bij tijdschriften over filosofie en ethiek. Bij (semi)overheden en bij culturele en maatschappelijke instellingen vind je filosofen in de functie van manager of beleidsmedewerker. Ook zijn er filosofen die als filosofisch-ethisch deskundige of als trainer-adviseur werken in het bedrijfsleven, of als redacteur werkzaam zijn bij een uitgeverij.

uitgever
bron: StudieData

Contact

Drs. Stefan Schevelier

studievoorlichter filosofie

E: filosofie@ru.nl
T: 024-3616224
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite