Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens deze opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bestudeer je culturen en ontwikkelingsvraagstukken over de hele wereld, dichtbij en ver weg.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50035
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe voelen mensen zich thuis in een multiculturele samenleving? Hoe zit het met de groeiende ongelijkheid in de wereld? Op welke manier zorgen migranten voor familieleden die ver weg wonen? In deze bachelor leer je over grenzen heen te kijken, letterlijk en figuurlijk. Je leert mensen begrijpen vanuit hun perspectief, hun sociale en culturele achtergronden. Dat biedt je ook een ander perspectief op jezelf en je eigen samenleving. De studie is multidisciplinair: je bekijkt onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten. Zo ontwikkel je een brede kijk op vraagstukken over ongelijkheid en diversiteit. Je kunt binnen je studie kiezen voor specifieke thema's, bijvoorbeeld burgerschap of de relatie tussen mens en natuur.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2017 : 1e plaats
De opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie onderscheidt zich op drie punten van vergelijkbare studierichtingen in Nederland. De eerste is het interdisciplinair karakter. De opleiding biedt je een brede oriëntatie op antropologische en ontwikkelingsvraagstukken. Je bestudeert complexe sociaalwetenschappelijke vraagstukken van-uit meerdere invalshoeken, theorieën en methoden.
In de loop van de studie verdiep je je in een van beide specialisaties. Het voordeel is dus dat je nog niet direct in het eerste jaar al een keuze hoeft te maken tussen Culturele antropologie en Ontwikkelingsstudies. Daarnaast levert deze combinatie, afgestudeerden veel voordeel op in hun latere werk. Het tweede onderscheid is de bijzondere onderwijsstructuur. De opbouw van de bachelorjaren is ingedeeld volgens een model waarin theorievakken, themacursussen en methodenvakken elkaar opvolgen. Deze reeks vakken sluit je elk jaar af met een leerproject, waarin je de opgedane kennis direct toepast in een individueel onderzoek. Tenslotte krijg je in het laatste bachelorjaar de mogelijkheid om onder begeleiding van een docent ervaring op te doen met onderzoek in het buitenland via een van de vier aangeboden leerprojecten. Meer informatie over de opleiding en de ervaringen van studenten en afgestudeerden vind je op de website van de opleiding: www.ru.nl/bachelor/caos

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe kern van elk jaarprogramma in de bacheloropleiding bestaat uit vier onderdelen: theoretische vorming, thematische verdieping, methodische onderbouwing en training in onderzoeksvaardigheden. Daarnaast krijg je met vakken Hoofdvragen Sociologie en Filosofische vraagstukken inzicht in het bredere veld van de maatschappijwetenschappen. Het programma is opgebouwd uit een mix van hoorcolleges, wekcollegegs en practica waardoor je actief betrokken bent bij de opleiding.
1e jaar Je bereidt je het eerste jaar voor op het vakgebied en je maakt kennis met theorieën over culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. Je volgt verschillende thematische vakken, van Internationale samenwerking tot Ritueel en symboliek, voert een leerproject uit en komt meer te weten over onderzoeksmethoden en statistiek.
periode
1234
Academische vaardigheden I
3 EC
Hoofdvragen van de sociologie
6 EC
Introduction CAOS I
6 EC
Inleiding CAOS II
3 EC
Methoden van onderzoek A
6 EC
Politiek van verwantschap
6 EC
Academische vaardigheden II
3 EC
Culturele diversiteit en ongelijkheid
6 EC
Markten in ontwikkeling
6 EC
Leerproject 1
6 EC
Regionale specialisaties en theorievorming
6 EC
Statistiek I
3 EC
2e jaar Je krijgt in het tweede jaar meer inzicht in theorieën zoals cursussen over cultuur en ontwikkeling, politiek en bestuur en economische vraagstukken. In de thema's ontdek je wat de twee specialisaties culturele antropologie en ontwikkelingsstudies inhouden.
periode
1234
Gender, macht en grenzen
6 EC
Grote denkers en sleutelbegrippen
6 EC
Statistiek 2
3 EC
Inleiding filosofie
6 EC
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek
3 EC
Giften, schuld en wederkerigheid keuzevak
6 EC
Materialiteit, identiteit en natuur keuzevak
6 EC
Arbeidsmarkt oriëntatie
3 EC
Literature review
3 EC
Participerende methoden van onderzoek
6 EC
Leerproject 2: onderzoeks-strategieën
12 EC
Gender and diversity: Policies and practices
6 EC
3e jaar In het eerste semester van het derde jaar kun je keuzevakken volgen, ook in het buitenland. Het tweede semester staat in het teken van je afstudeertraject: methoden, themavakken, het leerproject en als afsluiting je bachelorscriptie.
periode
1234
Poverty, well-being and social justice
3 EC
Minor/ Bijvakcluster
24 EC
Theoretical debates in cultural anthropology
3 EC
Cultuur, identiteit en religie (keuze 2/3)
3 EC
Gender en sociale ongelijkheid (keuze 2/3)
3 EC
Markt, materiële cultuur en meerwaarde (keuze 2/3)
3 EC
Onderzoeksmethoden en -technieken
6 EC
Bachelorscriptie afstuderen
9 EC
Leerproject 3
9 EC

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
In het eerste semester van het derde bachelorjaar is er de mogelijkheid om een half jaar aan een buitenlandse universiteit te studeren.

In het tweede semester van het derde bachelorjaar kun je onderzoekservaring opdoen in het buitenland. Je kiest uit een van de drie aangeboden leerprojecten om je opgedane kennis van culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in praktijk te brengen. Je kunt kiezen voor India, Ghana of Mexico.
exchange programs
 • University of Helsinki Erasmus - Finland
  Internationale betrekkingen, Europese studies
 • Università  Venezia Erasmus - Italie
  Culturele Antropologie
 • Università  degli studi di Venezia Erasmus - Nederland
  Antropologie
 • University of Barcelona Erasmus - Nederland
 • University of Bayreuth Erasmus - Nederland
  Etnografie
 • Universitet i Bergen Erasmus - Nederland
  Antropologie
 • University of Stellenbosch IRUN - Nederland
  Sociologie en Sociale Antropologie
 • Uganda Martyrs University Memorandum of understanding - Nederland
  Ethics and Development Studies
 • UDLAP Mexico Memorandum of understanding - Nederland
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud honours academy

In het honoursprogramma maatschappijwetenschappen voer je individueel onderzoek uit naar aanleiding van een actuele onderzoeksvraag. De onderzoeken sluiten aan bij lopend onderzoek.

Je kunt zelf kiezen in welk vakgebied je je wilt verdiepen. Het programma duurt twee jaar. In het eerste jaar volg je inhoudelijke en methodische cursussen waarmee je toewerkt naar een uitgewerkt onderzoeksplan. In het tweede jaar voer je het onderzoek uit en rapporteer je over de resultaten. Je krijgt intensieve begeleiding door een ervaren onderzoeker. In het programma wordt een meester-gezel-verhouding tot stand gebracht. Dit betekent dat je in onderling overleg met de docent grote vrijheid hebt bij de invulling van je onderzoek. In gezamenlijke bijeenkomsten met de begeleider en de andere honoursstudenten van het onderzoeksthema bediscussieer je elkaars werk. Ook een studiebezoek aan het buitenland is onderdeel van het programma. De sollicitatiedeadline is eind mei 2017.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 augustus 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8342

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 augustus 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pOok hebben toegang tot de opleiding bezitters van een hbo-propedeuse + wiskunde certificaat op vwo-eindexamenniveau. Wiskunde-C in de vernieuwe tweede fase (dat is gelijk aan Wiskunde A1 in de oude tweede fase) is voldoende. De opleiding adviseert echter Wiskunde A (in de vernieuwde tweede fase), aangezien dat beter voorbereidt op statistiek onderwijs in de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

153 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
33 eerstejaars gestart in 2017
82% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Umoja
studievereniging Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Radboud Universiteit
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/7 Universiteit Leiden
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
82 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/7 UU
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/7 Amsterdam UVA
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
5/7 Amsterdam UVA
Cultural Anthropology and Development Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 Amsterdam VU
Cultural Anthropology and Development Sociology
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.53.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 83 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4.1
aantal eerstejaars 44 65
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 91% 74%
diploma binnen 4 jaar 77% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een master kun je je specialiseren in een bepaalde richting.
Met een bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie kun je aan de Radboud Universiteit instromen in het aansluitende masterprogramma:

 • Anthropology and Development Studies
 • Social Cultural Science (research master)
 • Filosofie van de Gedragswetenschappen (2 jaar)
 • Advanced Master in International Development (post-master)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je vindt onder meer werk als beleidsvoorbereider of uitvoerder bij culturele instellingen of bij de overheid, bij internationale organisaties, maar ook in het onderwijs. Voordeel is dat je kennis opdoet van twee disciplines: culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Dit levert je veel voordeel op in je latere werk: je bent breed opgeleid en jouw kennis komt in veel organisaties, instellingen van pas, in binnen- en buitenland.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1906gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
4%kans op een voltijd baan
35%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCultural Anthropology and Development Sociology+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGCultural Geographygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ 15 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUGlobal Health (Research Master) research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTourism Geography and Planning+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur, coördinator of beleidsmedewerker bij ontwikkelings- en welzijnsorganisaties
beleidsmedewerker, adviseur of onderzoeker bij de centrale overheid en decentrale overheid of non-profitorganisaties
beleidsvoorbereider of uitvoerder bij culturele instellingen
consultant of coach
docent maatschappijleer in het voortgezet of beroepsonderwijs
journalist
onderzoeker aan een universiteit of bij een ngo, vakbond, consultancy bureau of particuliere instelling
bron: StudieData