Communicatie- en Informatiewetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Binnen deze opleiding bestudeer je hoe de communicatie van organisaties zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. Je ontwikkelt je talenkennis, inzicht, analytisch vermogen en creativiteit.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56826
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe zet je communicatie effectief in bij het zakendoen met internationale bedrijven? Hoe lanceer je een reclamecampagne in verschillende landen? Hoe beperk je de schade als plotseling blijkt dat je product niet aan alle eisen voldoet? Dit zijn allemaal voorbeelden van vragen waarmee je tijdens de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) aan de slag gaat.

Je leert strategisch te communiceren in het bedrijfsleven, bij overheden en in non-profitorganisaties. Je gaat je verdiepen in thema's als marketingcommunicatie, gezondheidscommunicatie, crisiscommunicatie en sociale media. Je vergroot je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, maar ook in het Engels: de internationale, tweede taal van organisaties. Je kiest voor CIW als je geïnteresseerd bent in communicatieve functies met een beleidsuitvoerend, beleidsvormend of adviserend karakter. Denk bijvoorbeeld aan: PR-woordvoerder, tekstschrijver of hoofd webcare.
Binnen de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen kun je kiezen uit de Nederlandstalige/Engelstalige track Communicatie- en Informatiewetenschappen of uit de Engelstalige variant International Business Communication.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding CIW in Nijmegen is de enige Nederlandse opleiding CIW waarin je de studie van communicatie- en managementprocessen in organisaties combineert met het leren van een tweede taal. Verder gaan theorie en praktijk hand in hand, krijg je een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt en is het contact tussen studenten en docenten laagdrempelig.

Je kunt kiezen voor de Nederlandstalige/Engelstalige variant Communicatie- en Informatiewetenschappen, of voor de Engelstalige track: International B

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet programma richt zich op het analyseren en optimaliseren van de communicatie van (non-profit)organisaties. In Nijmegen ligt, anders dan bij andere CIW-opleidingen, het accent op de inzet van taal bij organisaties in een meertalige context. Daarom besteed je een deel van je studie aan je Engelse taalvaardigheid. In diverse projecten werk je bijvoorbeeld actief aan de organisatie van een Engelstalig congres en leer je hoe je goede teksten voor interne en externe stakeholders schrijft.
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met theorieën over intermenselijke en interculturele communicatie, communicatiemiddelen en -technieken en nieuwe media. Ook leer je meer over organisatiestructuren en marktmechanismen. Aan het einde van het eerste jaar heb je een brede basiskennis van de interactie tussen taal, communicatie en cultuur in organisaties.
periode
1234
Corporate Communication
5 EC
Algemene Academische Vaardigheden
5 EC
Bouwstenen van de Taal 1 Engels
5 EC
Internationale Markt Engels
5 EC
Taal en Communicatie
5 EC
Marketing Communication
5 EC
Interculturele Communicatie
5 EC
Bouwstenen van de Taal 2 Engels
5 EC
Informatiewetenschap
5 EC
Onderzoeksmethodologie 1
5 EC
Organisatie en Management
5 EC
Strategische Allianties Engels
5 EC
2e jaar In het tweede en jaar Communicatie- en informatiewetenschappen krijgen de onderdelen uit het eerste jaar een vervolg. Je verdiept je in specialistische domeinen van communicatie en organisaties, zoals crisiscommunicatie, gezondheidscommunicatie en sociale media.
periode
1234
Interne Communicatie
5 EC
Statistiek
5 EC
Wijsgerige reflectie
5 EC
Foreign Languages in Advertising
5 EC
Gezondheidscommunicatie
5 EC
Sociale Media en nieuwe media
5 EC
Language Management in International Organisations
5 EC
Argumentatie, Retorica en Publiek Debat
5 EC
Language and Thought
5 EC
Onderzoeks-methodologie II
5 EC
Ontwerp van Overtuigende Teksten
5 EC
Interactie-analyse
5 EC
3e jaar Ook in het derde jaar krijgen de onderdelen uit het eerste en tweede jaar een vervolg. Je verdiept je wederom in specialistische domeinen van communicatie en organisaties. Ook kun je in het derde jaar een minor kiezen, waardoor je je kennis kunt verbreden of verdiepen. Een stage of studeren in het buitenland is ook mogelijk. Je rond de studie uiteindelijk af met een bachelorwerkstuk.
periode
1234
Minor
40 EC
Praktijkgerichte communicatieve innovaties
5 EC
Bachelorwerkstuk
10 EC
Crisiscommunicatie en Webcare
5 EC

specialisaties

specialisatie International Business CommunicationThe Nijmegen Bachelor's in International Business Communication provides you with a unique and exciting opportunity to study communication and organisation in combination with a foreign language (English, French, German or Spanish). In several foreign language courses you will develop your business communication competence in one of the four foreign languages and gain a thorough understanding of the culture of the countries where the language is spoken. Our foreign language courses are content-based, which means you will be working on realistic projects relating to questions and issues in international (business) communication, such as organising the promotion for an international trade fair, exploring a foreign market for a product, designing an advertising campaign in the foreign language or developing a communication plan for a foreign start-up company.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pDit is mogelijk als je binnen een jaar je propedeuse hebt behaald, met als gemiddeld cijfer minimaal een 7.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

430 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
117 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Babylon
SV Babylon is opgericht in 1989. De studievereniging is er voor alle studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen die hun studentenleven willen verrijken op studie- en/of sociaal gebied. Daarnaast is de studievereniging er ook voor docenten Communicatie- en Informatiewetenschappen, Bouwmeesters (afgestudeerde studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen die lid zijn van SV Babylon), en andere geïnteresseerden. Momenteel telt SV Babylon ruim 650 leden.
SV Babylon probeert actief een gezond en positief studieklimaat voor studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen te scheppen. Zij organiseert een groot scala aan activiteiten voor haar leden. Deze variëren van studiegerichte activiteiten, zoals excursies naar bedrijven, bedrijvendagen, ouderdagen en symposia tot gezelligheidsactiviteiten, zoals borrels, feesten en gezellige avonden uit.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/6 Radboud Universiteit
International Business Communication
€ 315 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 RUG
Communication and Information Studies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/6 UU
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.63.6
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.63.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 204 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 3.9
aantal eerstejaars 153 100
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 70% 65%
diploma binnen 4 jaar 62% 56%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden Communicatie- en informatiewetenschappen komen vaak terecht in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij een non-profit instelling. Ook werken afgestudeerden CIW'ers als journalist, voorlichter, tekstschrijver of onderzoeker.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een grote behoefte aan communicatiedeskundigen die zowel nationaal als internationaal kunnen werken op het terrein van communicatiemanagement, -advies, -wetenschap, -training en -opleiding. Bedrijfscommunicatiedeskundigen werken bijvoorbeeld als voorlichter, communicatieadviseur, tekstschrijver, vertaler, docent talen, cursusontwikkelaar, commercieel medewerker, marketingmanager, trainer/consultant bedrijfscommunicatie/communicatieve vaardigheden of onderzoeker.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2059gemiddeld bruto maandloon
61%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
29%kans op een baan op niveau
49%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
64%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGApplied Linguistics - TEFL+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Information Management+ basiskennis
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatie en Beïnvloedinggeen aanvullende eisen
RUGCommunicatie en educatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityCommunicatie- en Informatiewetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommunicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)geen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ basiskennis
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteCommunication Sciencegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Nederlands educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGlobal Communication and Diversitygeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualism+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
ErasmusMarketing Management+ basiskennis
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguistics+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfskundig adviseur in diverse branches in de particuliere sector
communicatiemanagement, communicatieadvies en -training in diverse branches
diverse functies op het gebied van projectmanagement bij overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en in de particuliere sector
docent op een hogeschool of in het voortgezet onderwijs
leidinggevende functies op het gebied van public relations (pr) en sociale media
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksinstelling
redacteur of tekstschrijver bij een krant, uitgeverij, vakblad of online media
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Lucie Botterhuis

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite