Bedrijfskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je leert bij Bedrijfskunde om de complexiteit en dynamiek van organisaties en hun omgeving te analyseren.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Engels
vooral Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50645
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Waarom slaagt het ene bedrijf wel en gaat het andere binnen no time failliet? In onze opleiding Bedrijfskunde leer je kritisch kijken naar hoe een bedrijf precies reilt en zeilt. Daarbij staan mensen, hun handelen en hun onderlinge relaties centraal. Je kijkt naar hoe bedrijven georganiseerd zijn, hoe ze omgaan met veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie en wat er in de bedrijfsvoering beter kan. Je zult ontdekken dat er geen vast recept bestaat voor bedrijfsvoering: wat voor het ene bedrijf uitstekend werkt, zal voor het andere erg slecht uitpakken. Je moet dus in staat zijn om het perspectief telkens bij te kunnen stellen.
Op basis van een gedegen wetenschappelijke vorming leer je organisaties in hun omgeving te analyseren en oplossingen te bedenken voor knelpunten. Veelvuldig krijg je praktijksituaties (business cases) voorgeschoteld met de vraag: wat gaat hier mis, waarom en wat kun je eraan doen?

Waarom aan de Radboud Universiteit?

In Nijmegen besteden we daarbij veel aandacht aan de sociale kant van organisaties.
Goed zaken doen is immers mensenwerk. Een bedrijf moet het vertrouwen winnen van klanten en investeerders, en het beste uit zijn werknemers naar boven halen. Hoe zorg je ervoor dat personeel gemotiveerd blijft en bij je organisatie wil blijven werken? Hoe bevorder je dat personeel zich blijft ontwikkelen? Je leert organisatieproblemen te bestuderen vanuit verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines zoals sociologie, psychologie, economie en recht, en op basis van onderzoeksvaardigheden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNa anderhalf jaar kunnen studenten kiezen uit een track Bedrijfskunde en een track Bedrijfseconomie. Sommige vakken worden in beide tracks gegeven (Strategie, Marketing, Kwantitatieve onderzoeksmethodologie, Organisatieontwerp en Organization & Environment); soms tegelijk voor beide tracks (bijv. Strategie), soms op verschillende momenten voor beide tracks apart (bijv. Organization & Environment).
1e jaar In het eerste semester volgen studenten Bedrijfskunde een aantal cursussen die een inleiding geven in de wetenschappelijke discipline van bedrijfskunde en een aantal inleidende onderzoeksvakken. Het tweede semester staat in het teken van de lerende organisatie. Het eerste jaar is een oriënterend jaar, waarin je kunt bekijken of de studie bij je past.
periode
1234
Inleiding in de Bedrijfskunde 1
6 EC
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
6 EC
Academische Vaardigheden
6 EC
Economie van de Managementwetenschappen
6 EC
Inleiding in de Bedrijfskunde 2
6 EC
Onderzoeks- en interventiemethodologie B
6 EC
Organisatietheorie
6 EC
Project Responsible Organising 1: Duurzaam Ondernemerschap aangeraden vak
6 EC
Accounting
6 EC
Filosofie van de Managementswetenschappen
6 EC
2e jaar De eerste helft van het tweede studiejaar staat in het teken van interne processen. Ieder bedrijf heeft namelijk als doel producten of diensten te verkopen. Maar wat komt daarbij kijken? Zo is er een cursus Strategic Human Resource Management en Operationeel management en logistiek. In het tweede semester kies je voor het traject Bedrijfskunde met als semesterthema Strategie en omgeving óf voor het traject Bedrijfseconomie met een nadruk op de financieel-economische kanten van de bedrijfskunde.
periode
1234
Corporate Finance
6 EC
Strategic Human Resource Management
6 EC
Kwalitatieve Onderzoeksmethodologie
6 EC
Operational Management & Logistics
6 EC
Keuzevak 1 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Quantitative Research Methods
6 EC
Track bedrijfseconomie: Strategy
6 EC
Track bedrijfseconomie: Project Financial Instruments
6 EC
Track bedrijfskunde: Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
6 EC
Track bedrijfskunde: Strategie
6 EC
Track bedrijfskunde: Project Responsible Organisation 2: Business Analysis for Responsible Organisation
6 EC
Track bedrijfseconomie: Marketing
6 EC
Track bedrijfseconomie: Financial Accounting and reporting
6 EC
Track bedrijfskunde: Marketing
6 EC
Track bedrijfskunde: Organization & Environment
6 EC
3e jaar De trajecten Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie lopen door in het derde jaar. Bij Bedrijfskunde staat de afstemming tussen interne en externe processen centraal (systeemtheorie, organisatieontwerp en kennismanagement). Bij Bedrijfseconomie ga je dieper in financiële aspecten van organisaties (boekhouden, budgettering), de organisatorische inbedding van accounting- & controlsystemen en uitwerking ervan op mensen. Je sluit in beide trajecten het derde jaar af met een eigen bacheloronderzoek.
periode
1234
Track bedrijfskunde: System Theory keuzevak
6 EC
Track bedrijfskunde: Intervention Methodology
6 EC
Track Bedrijfskunde: Project Responsible Organisation 3: System and Environment
6 EC
Track bedrijfseconomie: keuzevak 2 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: keuzevak 3 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: keuzevak 4 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Management Accounting and Control
6 EC
Track bedrijfseconomie: Introduction to Organisation Design
6 EC
Track bedrijfskunde: Knowledge in Organisations
6 EC
Track bedrijfskunde: Organisatieontwerp keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Topics in Business Economics
6 EC
Track bedrijfseconomie: Voortgezet Boekhouden of Network Economics
6 EC
Track bedrijfseconomie: Bachelor's Thesis in Economics onderzoek
12 EC
Track bedrijfskunde: Bachelorthesis voor specialisatie Bedrijfskunde onderzoek
12 EC
Track bedrijfskunde: keuzevak 2 keuzevak
6 EC
Track bedrijfskunde: keuzevak 3 keuzevak
6 EC
Track bedrijfskunde: keuzevak 4 keuzevak
6 EC
Track bedrijfseconomie: Organization & Environment
6 EC

specialisaties

specialisatie Bedrijfseconomie

Na 1,5 jaar kunnen studenten Bedrijfskunde kiezen voor de track Bedrijfseconomie. Die geeft toegang tot de master Accounting & Control en alle zes specialisaties van de Master Business Administration.

In deze track ga je aan de ene kant dieper in op de financiële aspecten van organisaties zoals boekhouden, financiële rapportages en budgettering en aan de andere kant leer je veel over de organisatorische inbedding van accounting & control systemen en de uitwerking ervan op menselijk gedrag in organisaties. De specialisatie bestaat uit drie semesters. In semester 4 krijg je de vakken Strategie, Kwantitatieve onderzoeksmethodologie, Financial Accounting and Reporting, Marketing en het Project Financial Instruments. In semester 5 krijg je Voortgezet boekhouden, Organisatieontwerp, Management Accounting & Control en twee keuzevakken. In het laatste semester volg je Organization & Environment, Topics in Business Economics, een keuzevak en schrijf je je bachelorthesis. Deze track geeft toegang tot de masterspecialisatie Accounting & Control van de masteropleiding Economics en tot alles zes masterspecialisaties van de master Business Administration..

specialisatie International Business Administration

IBA is de internationale Engelstalige track van bachelor Bedrijfskunde (Business Administration) met de nadruk op management, cultuur en organisatie.

specialisatie Bedrijfskunde

Na 1,5 jaar kunnen studenten kiezen de track Bedrijfskunde in brede zin. Die geeft toegang tot de zes specialisaties van de master Business Administration.

Deze track bestaat uit drie semesters met een eigen thema. Semester 4 heeft Strategie en omgeving als thema. daarin volg je de vakken Strategie, Kwantitatieve onderzoeksmethodologie, Marketing, Organization & Environment en het Project Business Analysis for Responsible Organizations. Het thema van semester 5 is Systeem en omgeving. Daarin volg je de vakken Systeemtheorie, Intervention Methodology, Organisatieontwerp, Kennismanagement en het Project Systeem en omgeving. In het laatste semester volg je drie keuzevakken en voer je je eigen bacheloronderzoek uit.

Onderwijs

taal van onderwijs40% en
60% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, seminar
studeren in het buitenland
In semester 3.2 van de track Bedrijfskunde is ruimte om drie keuzevakken te volgen. Deze keuzeruimte kan gebruikt worden voor cursussen in het buitenland of een stage, al dan niet in combinatie met de bachelorthesis. Bij de track Bedrijfseconomie ligt de keuzeruimte vooral in semester 3.1
exchange programs
  • Erasmus (EU) Erasmus (EU) - Europa
    Er zijn contracten met verschillende universiteiten binnen de EU.
  • ISEP ISEP - USA
    Er zijn contracten met verschillende universiteiten in de VS.
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Voor excellente studenten zijn er aparte disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma's voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Studenten moeten voor een plek daarin solliciteren.

Het honoursprogramma voor propedeusestudenten bestaat uit twee cursussen van elk zeven avonden. Ze gaan over 'Wetenschap en media' en 'Het hart van de wetenschap'.
Het honoursprogramma voor bachelorstudenten bestaat uit twee programma's van elk vier cursussen. Per semester in het tweede en derde jaar volg je één extra cursus buiten je gewone curriculum. Het interdisciplinaire programma is bedoeld voor studenten die over de grenzen van hun eigen vak heen willen kijken. Studenten volgen niet alleen cursussen maar zijn ook lid van een denktank waarin studenten met verschillende achtergronden zitten die samen een complex vraagstuk bestuderen en daarover een advies uitbrengen. Daarnaast zijn er negen disciplinaire honoursprogramma's, waaronder een honoursprogramma Managementwetenschappen. Voor dit laatste programma moet je je propedeuse in één jaar halen met een gemiddelde van een 7.0

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8342

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mwiskunde A of wiskunde B
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-paangevuld met wiskunde A of B op VWO-niveau
WO propedeusetoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1201 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
338 eerstejaars gestart in 2017
40% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Synergy
Synergy is de studievereniging voor studenten Bedrijfskunde en Business Administration. Synergy telt ongeveer 2000 leden en is daarmee een van de grootste studieverenigingen in Nijmegen. Synergy heeft de volgende doelen:
  • Het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk;
  • Belangenbehartiging van studenten bedrijfskunde;
  • Studenten onderling met elkaar in contact brengen.


Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

werkzaam als teamleider bij LianderIn 2006 koos ik voor de studie Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Ik had net een HBO studie afgerond en merkte dat ik hierin onvoldoende was uitgedaagd. Dit voelde namelijk alsof 'een aap een kunstje werd geleerd'; het benaderen van een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bleef in mijn ogen meestal uit.

Ik wist dat ik het bedrijfsleven in wilde, maar twijfelde erg tussen een specialistenrol (zoals accountmanager, consultant of projectmanager) of een leidinggevende rol. De studie Bedrijfskunde sluit aan bij vele rollen binnen commerciële- en overheidsorganisaties...
Dit aangevuld met keuzevakken en een specialistische master, in mijn geval Strategy, heeft ervoor gezorgd dat mijn (theoretische) kennis enorm ontwikkeld is, evenals mijn communicatieve en analytische vaardigheden. Daarnaast heb ik tijdens mijn studie ontdekt waar ik aan de slag wilde gaan als starter op de arbeidsmarkt.

Direct na mijn studie mocht ik starten in het managementtrainee programma van Alliander. Daarin merkte ik direct hoe waardevol dit 'rugzakje' was dat ik op de universiteit had gevuld. Nog iedere dag zet ik deze kennis en vaardigheden in binnen mijn huidige functie, waarin ik leiding geef aan een team van specialisten in de uitvoering. Het is erg mooi om te zien hoe theorieën ook daadwerkelijk rijmen met de praktijk, waardoor je ook beter (op prestaties) kunt sturen. Dit met één groot verschil: daar waar ik op de universiteit oefende met fictieve casussen, ben ik nu verantwoordelijk voor vele miljoenen euro's aan uitgevoerde werkzaamheden per jaar!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Bedrijfskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
338 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
2/6 Radboud Universiteit
Business Administration
€ 315 gemiddelde kamerhuur
338 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Erasmus
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
713 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Erasmus
Double Degree in Recht & Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
713 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 RUG
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 Amsterdam VU
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.53.5
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 305 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2020
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.9 4
aantal eerstejaars 504 519
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 78% 70%
diploma binnen 4 jaar 46% 50%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor een master te volgen. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag, bijvoorbeeld in de beleids- of adviessector, het bedrijfsleven, de communicatie of educatie. Je kunt er ook voor kiezen om verder te gaan in het (wetenschappelijk) onderzoek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De meesten komen terecht in het bedrijfsleven, van familiebedrijven tot multinationals. Sommigen zetten een eigen bedrijf op of gaan verder in de wetenschap. Veel afgestudeerde bedrijfskundigen verzorgen in hun latere beroepspraktijk de externe (consultancy) of interne advisering van organisaties op managementterreinen als reclame, marketing, personeelszaken, distributie en logistiek, accounting en controlling, organisatieontwerp- en verandering, ICT en informatiebeheer of strategiebepaling.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2574gemiddeld bruto maandloon
76%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityAccountancy+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUAccounting & Control+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
RUGBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBusiness Administration+ aanv. eisen
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Financial Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Human Resource Management+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Management Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUBusiness Administration: Specialization in Strategy & Organization+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitBusiness Analysis and Modellinggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCities, Water and Climate Change+ 36 EC pre-master
Tilburg UniversityCognitive Science and Artificial Intelligence+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Amsterdam VUDigital Business Innovation+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Amsterdam VUEconomics+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUEconomics (MPhil)+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitEuropean Spatial and Environmental Planning+ 36 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinance+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGender Equality, Diversity and Inclusion in Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
RUGHuman Resource Managementgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ aanv. eisen
Tilburg UniversityInformation Management+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitInnovation and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitInternational Businessgeen aanvullende eisen
RUGInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Financial Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Management+ cijfergemiddelde
+ instaptoets
+ motivatiebrief
ErasmusInternational Management+ basiskennis
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
RUGMarketinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitMarketinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
NyenrodeMaster of Science in Accountancy (RA) part-timegeen aanvullende eisen
NyenrodeMaster of Science in Controlling part-time+ aanv. eisen
NyenrodeMaster of Science in Management (full-time)geen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitOrganisational Design & Developmentgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPlanning, Land and Real Estate Development+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 40 EC pre-master
Amsterdam VUWork and Organizational Psychology+ aanv. eisen
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitStrategic Human Resources Leadershipgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitStrategic Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancygeen aanvullende eisen
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitUrban and Regional Mobility+ 36 EC pre-master
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
R. Schouteten

bachelorcoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite