Algemene Cultuurwetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben jij benieuwd naar het grotere plaatje? Wil je een kunstwerk bekijken in de context van de tijd, cultuur en samenleving? Dan is Algemene Cultuurwetenschappen iets voor jou!

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56823
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Algemene Cultuurwetenschappen is een studie voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het grotere plaatje. Naar hoe je een kunstwerk bekijkt in de context van de tijd, cultuur en samenleving waarin het is gemaakt. Naar hoe opvattingen over ‘belangrijke kunst’ verschillen. Wat is kunst en wat niet? En wat zegt populaire cultuur over onze maatschappij, over verschillen tussen man en vrouw, over westers en niet-westers? Je analyseert cultuuruitingen zoals films, toneelvoorstellingen, schilderijen, romans, muziekalbums en videoclips vanuit allerlei invalshoeken.

Q&A - Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen - Radboud Universiteit

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2020 : 1e plaats, 2018 : 1e plaats
In Nijmegen bestudeer je je hele opleiding lang álle kunstvormen. Aan andere universiteiten komen vaak niet alle kunstuitingen aan bod of moet je een keuze maken. Ook de keuze voor vrije ruimte- of minorvakken verschilt sterk. In Nijmegen kun je 'shoppen' bij onder meer Kunstgeschiedenis, Filosofie, Engels, Frans, Spaans, Duits, Geschiedenis, Communicatie- en informatiewetenschappen en Amerikanistiek. Dat kan lang niet overal.
  • De opleiding Algemene Cultuurwetenschappen is maar liefst acht jaar op rij verkozen tot beste opleiding door de Keuzegids Universiteiten!
  • Je krijgt een grondige basiskennis van alle kunstdisciplines van de oude Grieken tot nu: beeldende kunst, literatuur, muziek, film, televisie, theater, dans en nieuwe media.
  • Algemene Cultuurwetenschappen is een kleinschalige afdeling met een prettige en open sfeer. Er is veel rechtstreeks contact tussen studenten en docenten.
  • Je kunt deze bachelor ook volledig in het Engels volgen.
  • Algemene Cultuurwetenschappen laat je kennismaken met verschillende vakgebieden. Je benadert kunst en cultuur zowel vanuit een historisch perspectief als vanuit bijvoorbeeld sociologisch of maatschappelijk oogpunt.
  • Je zit niet de hele dag in de collegebanken, maar bezoekt regelmatig voorstellingen en tentoonstellingen, en leert cultuur in de maatschappelijke context te plaatsen.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwElk studiejaar bestaat uit twee semesters van 18 weken. Ieder semester is onderverdeeld in twee periodes van 9 weken, die worden afgesloten met essays, presentaties en tentamens. Aan elk vak is een aantal studiepunten gekoppeld. 1 studiepunt (EC) staat gelijk aan een studielast van 28 uur.
In het eerste jaar maak je kennis met verschillende vormen van kunst en cultuur. In het tweede en derde jaar bouw je je kennis uit en verdiep je je in de onderwerpen die jij het meest interessant vindt.
1e jaar In het eerste studiejaar maak je op verschillende manieren kennis met Europese en Amerikaanse kunstenaars, kunstwerken en hun geschiedenis. Je analyseert ze, vergelijkt ze met elkaar en plaatst ze in hun historische context. Daarnaast maak je kennis met de theoretische kernbegrippen van cultuurwetenschappen. Je ontdekt welke verbanden er bestaan tussen kunst, cultuur en samenleving, en je verkent hoe kunst zich verhoudt tot een maatschappelijke categorie als gender. Ook besteed je veel aandacht
periode
1234
Visual Culture
City Culture
Minoren
Bachelorwerkstuk
Organising the Creative Industries keuzevak
Working through Fashion keuzevak
Crossing Borders in the Hispanic World keuzevak
Music Culture keuzevak
American and British Popular Culture keuzevak
Analyse van Muziek, Tekst en Beeld
1 EC
History of the Western Arts I
2 EC
Academische Vaardigheden
3 EC
European Culture
4 EC
History of the Western Arts II
1 EC
Cultural Theory
1 EC
History of the Western Arts III
1 EC
Gender en de kunsten
3 EC
History of the Western Arts IV
5 EC
Inleiding Literatuurwetenschap
5 EC
2e jaar In het tweede jaar bouw je je kennis verder uit. Je bestudeert het fenomeen van de kunststroming aan de hand van de Romantiek. Je leert vanuit een filosofisch en sociaaleconomisch perspectief naar cultuuruitingen te kijken, onderzoekt de intermediale kant van kunst, en volgt vakken waarbij je juist vanuit één medium, zoals muziek of theater, een thema uitdiept. Je ontwikkelt een dieper inzicht in onderzoeksmethoden en leert met een kritische houding naar kunst te kijken.

Er is in het tweede
periode
1234
Gender and the Arts
1 EC
Tekstcultuur: intermedialiteit
5 EC
Kunstkritiek en Repertoire
5 EC
Kunststroming: Romantiek
3 EC
Podiumcultuur
1 EC
Wijsgerige reflectie: Esthetica
5 EC
Literatuur en ideologie
1 EC
Vulgar Culture
1 EC
Keuzepakket
Music Culture
3 EC
3e jaar In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en andere vormen van diversiteit tot migratie en het omgaan met big data. Met je keuze voor een van deze thema's breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.
periode
1234
Visual Culture keuzevak
3 EC
Minor keuzevak
4 EC
City Culture keuzevak
3 EC
Bachelorwerkstuk keuzevak afstuderen
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
65% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
onderwijsvormen
In het tweede en derde jaar volg je thematische werkcolleges. Tijdens de interdisciplinaire werkgroepen Tekstcultuur, Visual Culture, Muziekcultuur en Podiumcultuur maak je kennis met uiteenlopende culturele fenomenen, zoals musicals, reclamemuziek, digitale fotografie, beeldmanipulatie, theatervormgeving en muziekromans.
doelstelling
In de driejarige bacheloropleiding verdiep en verbreed je elk jaar je kennis van de kunsten in al zijn verschillende vormen. Je leert deze kunstvormen analyseren, vergelijken en contrasteren, zodat je na afloop een een kritische hebt ontwikkeld en academisch op deze kunstvormen kunt reflecteren.
studeren in het buitenland
Je kunt in het derde jaar van je studie als minor enkele vakken in het buitenland volgen. Ongeveer een kwart van onze studenten studeert enkele maanden aan een buitenlandse universiteit. Het programma is zo ingericht dat je geen studievertraging hoeft op te lopen. We hebben uitwisselingsprogramma's met universiteiten in onder andere Wenen, Glasgow, Istanbul, Parijs, Rome, Leuven, Oslo, Reading en Reykjavik.
exchange programs
  • Boston College, Boston Bilateraal - USA
  • Hogeschool Antwerpen Erasmus - Belgie
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

Kijk hier voor meer informatie over aanmelden en inschrijven:

http://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/cultuurwetenschappen/aanmelden-inschrijven/
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pDit is mogelijk als je binnen een jaar je propedeuse hebt behaald, met als gemiddeld cijfer minimaal een zeven. Daarnaast moet je het vak Engels hebben afgerond op vwo-niveau. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

132 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
45 eerstejaars gestart in 2017
91% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

KNUS
Studievereniging KNUS is de studievereniging van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds de oprichting in 2003 verzorgt Studievereniging KNUS het aanbod van zowel studie-gerelateerde als gezelligheidsactiviteiten voor haar leden. Hierbij valt te denken aan symposia, studiereizen en lezingen maar ook kroegcolleges, filmquizzen en open podia.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Radboud Universiteit
Algemene Cultuurwetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e
Keuzegids beste opleiding 2018  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/5 Radboud Universiteit
Arts and Culture Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
59 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 Erasmus
Dual Degree in Arts and Sciences (RASL)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
84% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 Erasmus
International Bachelor Arts and Culture Studies
€ 342 gemiddelde kamerhuur
87 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Art, Media and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.13.8
docenten4.03.8
studiefaciliteiten3.93.4
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 57 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een bachelor - én een master vormen samen een academische opleiding. Met het behalen van een universitair diploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Hiermee heb je na je studie diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In principe kun je na het behalen van je bachelor al de arbeidsmarkt op, maar veel functies vereisen een afgeronde masteropleiding. De meeste studenten kiezen er dan ook voor om na hun bachelor nog een master te volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van programmeur van een festival tot beleidsmedewerker bij de overheid: onze afgestudeerden komen overal terecht. De opleiding Algemene Cultuurwetenschappen geeft je een brede blik op kunst en cultuur die je kunt inzetten bij veel organisaties, instellingen en ondernemingen. Ook is er in de studie veel aandacht voor academische vaardigheden. Hierdoor ben je na afronding van de studie in staat om kritisch te denken, ben je goed getraind in het presenteren en schrijven en communicatief sterk.
Afgestudeerden van onze opleiding zie je terug bij culturele organisaties, overheidsinstellingen, uitgeverijen, onderzoeksinstellingen of in het onderwijs. De mogelijkheden zijn divers en worden mede bepaald door je eigen interesses en welke vakken je binnen de opleiding hebt gevolgd.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1739gemiddeld bruto maandloon
39%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
28%kans op een baan op niveau
31%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
65%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitArt and Visual Culture research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUContemporary Art History+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Radboud UniversiteitCreative Industriesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCurating Art and Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Nederlands educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dualgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCritical Studies in Art and Culture researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History research+ aanv. eisen
Amsterdam VUArchitectuurgeschiedenis+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKunst- en Cultuurwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstbeleid en Kunstbedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKunstgeschiedenisgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ 90 EC pre-master
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLerarenopleiding Nederlands - educatieve master educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLetterkundegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterair bedrijfgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLiterary Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenlevinggeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bestemmingsontwikkelaar bij een toeristische instelling
docent op een middelbare school of aan een hogeschool of universiteit
journalist of redacteur bij een krant, uitgeverij of vakblad
onderzoeker aan een universiteit of bij een onderzoeksinstelling
pr-medewerker bij een museum of kunstgezelschap
programmeur, event-manager of projectmedewerker voor een festival, museum of culturele organisatie
projectmedewerker voor een culturele organisatie
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Lieneke Setton

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite