Deze opleiding

Bij deze Nederlandstalige opleiding word je opgeleid als professional in de gebieden arbeid en gezondheid in het recht.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60169
numerus fixusnee
honoursnee
De master Recht en Arbeid kent twee specialisaties. De specialisatie Arbeid en Gezondheid biedt studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in een combinatie van sociaalrechtelijke en gezondheidsrechtelijke blokken, waarbij gevoelige maatschappelijk kwesties zoals bijvoorbeeld het WAO-beleid, ziekteverzuim en re-integratie ook aan de orde komen. De andere specialisatie Arbeid en Onderneming leert je de juridische implicaties van het succesvol voeren van een onderneming heeft. Denk hierbij aan fusies en overnames, arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen.

Can we help you? Due to the COVID-19 outbreak, you may have additional questions about starting or completing your application. Perhaps you would like to talk to someone about the programme you're applying for, or you're looking for some pointers to start preparing your studies at Maastricht University.
https://www.maastrichtuniversity.nl/study-maastricht

Waarom aan de Maastricht University?

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-recht-en-arbeid-specialisatie-arbeid-en-gezondheid
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-recht-en-arbeid-specialisatie-arbeid-en-onderneming

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Arbeid en Gezondheid

De colleges zijn bedoeld om je vanuit de wetenschap en de praktijk inzicht te geven in de materie. In de onderwijsgroepen diep je de behandelde stof verder uit. .

In het profiel Arbeid en Gezondheid wordt het onderwijs verzorgd door docenten en praktijkmensen op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, gezondheidsrecht, beleidseconomie en gezondheidswetenschappen. Hun specifieke deskundigheid stelt je in staat om actuele thema's op het gebied van individueel en collectief arbeidrecht, ziekte, inkomensvoorziening en re-integratie diepgaand en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Zo komen in de opleiding onderwerpen aan bod als:

Arbeidsovereenkomstenrecht, waaronder het ontslagrecht
Cao-recht
Sociale verzekeringen en voorzieningen
Re-integratie
Gezondheidsrecht
Evaluatie van beleid op het gebied van arbeid en gezondheid

In de theoretische blokken doe je kennis op in de hoorcolleges en onderwijsgroepen. Dit doe je volgens een stimulerende onderwijsmethode: het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) waarbij je veel persoonlijke aandacht krijgt. Zelfstandig en samen met andere studenten werk je aan casus uit de praktijk. De onderwerpen die in de opleiding aan bod komen, worden vanuit zowel een nationaal als internationaal perspectief benaderd.

specialisatie Arbeid en Onderneming

In het profiel Arbeid en Onderneming wordt het onderwijs verzorgd door docenten en praktijkmensen op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht en het sociale zekerheidsrecht.

Hun enthousiasme maakt de materie levendig, en garandeert actuele behandeling van de stof. Vanuit verschillende perspectieven wordt op de diverse onderwerpen ingegaan, waardoor het onderwijs een bijzonder diepgaand karakter kent. In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:


Arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht
Cao-recht
Concernrecht
Fusie en beschermingsconstructies
Sociale verzekeringen en voorzieningen
Faillissementsrecht
Europees arbeidsrecht
Geschillenbeslechting

Daarnaast werk je tijdens de laatste blokken aan je thesis en is er een gevarieerd aanbod in keuzeblokken. Voorbeelden hiervan zijn European Company Law, Intellectual Property Law en Corporate Governance.


In de theoretische blokken worden zowel hoorcolleges als onderwijsgroepen aangeboden. Tijdens de colleges wordt de stof behandeld vanuit een praktijkgericht en wetenschappelijk perspectief. De onderwijsgroepen geven gelegenheid met reeds opgedane kennis de diepte in te gaan. Dit doe je volgens een stimulerende onderwijsmethode: het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) in een internationale omgeving waarbij je veel persoonlijke aandacht krijgt. Zelfstandig en samen met andere studenten werk je aan casus uit de praktijk. De onderwerpen die in de opleiding aan bod komen, worden vanuit zowel een nationaal als internationaal perspectief benaderd.
.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 15 december 2020
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 juli 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13800
niet-EU/EER studenten : € 13800

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorBachelor Nederlands Recht/Fiscaal Recht: Direct toelaatbaar
Bachelor European Law School: Direct toelaatbaar
Bachelor European Studies: Toelatingstoets Nederlands Recht
Bachelor University College Maastricht: Toelatingstoets Nederlands Recht
Bachelor WO of HBO niet-recht: Toelatingstoets Nederlands Recht

Taaltoets Nederlands indien geen Nederlandstalige vooropleiding
hbo bachelorBachelor Recht HBO: Toelatingstoets Nederlands Recht

Taaltoets Nederlands indien geen Nederlandstalige vooropleiding
WO mastertoelaatbaar
toelatingseisen

taaltoets
Taaltoets Nederlands bij een niet-Nederlandse vooropleiding

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

55 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
21 eerstejaars gestart in 2018
67% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ouranos
studievereniging juridische faculteit

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud3.93.9
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.33.3
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Recht en Arbeid aan de Maastricht University is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-recht-en-arbeid-specialisatie-arbeid-en-onderneming-104293/jouw-toekomst
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-recht-en-arbeid-specialisatie-arbeid-en-gezondheid/jouw-toekomst

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker economische zaken
economisch adviseur
hoofd economische zaken
hoogleraar rechtswetenschappen
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV

Contact

Admissions Office Law

admissions officer

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite