Fiscaal Recht

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding Fiscaal Recht staat belastingheffing centraal, een zeer actueel en uitdagend vakgebied binnen het recht.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56827
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In de meeste landen gaan wijzigingen in fiscaal recht gelijk op met verschuivingen in de politieke prioriteiten. En omdat het voor bedrijven en individuen steeds makkelijker wordt om binnen Europa te verhuizen, maakt dit dynamische fiscale landschap de rol van fiscaal juristen nog belangrijker. Fiscaal juristen hebben de taak wijzigingen in de wet nauwlettend in het oog houden en uit te zoeken wat deze wijzigingen precies betekenen voor hun cliënten. Als fiscaal jurist adviseer je bedrijven: van starters tot multinationals, zelfstandig ondernemers en zelfs de eigen familie en vrienden. Deze opleiding wordt alleen in het Nederlands aangeboden. Can we help you? Due to the COVID-19 outbreak, you may have additional questions about starting or completing your application. Perhaps you would like to talk to someone about the programme you're applying for, or you're looking for some pointers to start preparing your studies at Maastricht University. https://www.maastrichtuniversity.nl/study-maastricht
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Maastricht University?

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/waarom-deze-studie
Fiscaal Recht is op een onderdeel na geheel Nederlandstalig. Maar het grote aantal buitenlandse wetenschappers dat aan de opleiding is verbonden, zorgt voor een internationaal-georiënteerde opleiding. Het toenemende belang van Europese regelgeving heeft tot gevolg dat er veel aandacht wordt besteed aan de internationale aspecten van het recht, bijvoorbeeld door verschillende rechtssystemen binnen de Europese Unie te vergelijken.
Daarbij komen vragen aan bod als:
Iemand woont in België en werkt in Nederland, betaalt hij dan dubbel belasting?
Waarom wordt een Amerikaan overal ter wereld door de Verenigde Staten belast?
Regelen we de BTW Europees of nationaal?
Hoe wordt een groot bedrijf belast dat in meerdere Europese landen actief is?
Het is mogelijk een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit te volgen of stage te lopen bij een buitenlands bedrijf of instelling.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwhttps://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/vakken-curriculum
1e jaar https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/vakken-curriculum
periode
Inleiding belastingrecht
Inleiding in de rechtsgeschiedenis
Inleiding in de rechtswetenschap
Inleiding privaatrecht
Inleiding staats- en bestuursrecht
Inleiding straf- en strafprocesrecht
Vaardigheden voor juristen A
Vaardigheden voor juristen B
Bachelor stage Fiscaal Recht stage
2e jaar https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/vakken-curriculum
periode
European law and integration for tax lawyers
Goederenrecht (Bachelor)
Goederenrecht voor fiscalisten
Hoofdzaken formeel belastingrecht
Hoofdzaken loon- en inkomstenbelasting
Straf- en strafprocesrecht
Verbintenissenrecht
3e jaar https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/vakken-curriculum
periode
Bachelor essay Fiscaal Recht afstuderen
Bedrijfseconomie voor juristen
Debat fiscale ethiek
Fiscale aspecten van vermogen
Inleiding arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Inleiding ondernemings- en faillissementsrecht
Introduction to European law and taxation
Jaar 3 keuzeruimte
Kostprijsverhogende belastingen
Nederlands internationaal belastingrecht
Openbare financiën
Successie en erfrecht
Vennootschapsbelasting
Winst uit onderneming

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
10% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, mondelinge presentatie, practicum, zelfstudie, werkcollege
doelstelling
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/waarom-deze-studie
bindend studieadvies
  • minimaal 40 EC in de eerste 12 maanden


https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/toelatingseisen
honours-/excellence program Maastricht University Law College

Het Maastricht University Law College is een extra-curriculair programma voor gemotiveerde en getalenteerde studenten die hun talent willen ontwikkelen en ontplooien

The Maastricht University Law College is an extra-curricular programme for students who have the potential to excel.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 augustus 2023
collegegeld nog niet bekend

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/toelating-inschrijving
toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

144 studenten volgen deze opleiding
42% daarvan is vrouw
25 eerstejaars gestart in 2019
40% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

FIRST Maastricht
fiscale studievereniging

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
67 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 Erasmus
Fiscaal recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/5 Universiteit Leiden
Fiscaal Recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
34% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Amsterdam UVA
Fiscaal recht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
46 eerstejaars
36% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/5 Tilburg University
Fiscaal Recht
star Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2019  1e
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Fiscaal Recht
Rechtsgeleerdheid
bekijk
Fiscale Economie
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud4.13.9
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.63.7
studiebegeleiding3.73.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Maastricht University is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor/bachelor-fiscaal-recht/jouw-toekomst

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Belastingadviseur of inspecteur: Fiscalist bij grote internationaal opererende bedrijven of banken en verzekeraars: Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën:
Medewerker bij de Europese Commissie. Internationaal georiënteerde fiscaal juristen zullen vaak ook in het buitenland actief zijn. Maar fiscaal juristen kunnen ook opereren vanuit Nederland om grote internationaal opererende bedrijven goed van dienst te zijn.


huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3050gemiddeld bruto maandloon
80%kans op een vaste baan
75%kans op een voltijd baan
80%kans op een baan op niveau
78%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
82%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAArbeid en onderneminggeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenFiscaal recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Rechtgeen aanvullende eisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
Amsterdam UVAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational Business Lawgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityInternational Laws+ erkende certificaten
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrecht+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiekgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bron: UWV

Contact

Marketing and communications Fdr

Marketing and Communications

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite