Academie voor Gezondheidsstudies

Bij de Academie voor Gezondheidsstudies vind je de opleidingen Fysiotherapie, Logopedie, Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), Mondzorgkunde en Voeding en Diëtetiek.

Deze heel diverse opleidingen hebben één ding gemeen: ze leiden op tot een specialistisch beroep in de gezondheidszorg.

Voordeel
Zoveel opleidingen onder één dak heeft voor jou als voordeel dat je al tijdens de studie collega's uit andere specialistische beroepsvelden leert kennen, onder andere doordat je met hen samenwerkt in projecten.

Nauwe samenwerking en praktijkgericht
De opleidingen binnen de Academie voor Gezondheidsstudies zijn erop gericht om je alle vaardigheden en kennis aan te leren die je later in de praktijk nodig zult hebben. Dat gebeurt door beroepsgerichte practica in goed geoutilleerde skillslabs, door activiteiten in onze Gezondheidswerkplaats en via stages en afstudeeropdrachten.

Internationale oriëntatie
Wat betreft onze internationale oriëntatie hebben we hoge ambities die we in de komende jaren verder ontwikkelen. Fysiotherapie kent bij ons al een Engelstalige variant en bij Logopedie studeren veel studenten uit Duitsland.
Uiteraard is het bij al onze opleidingen mogelijk om in het buitenland stage te lopen.
Daarnaast bouwt onze academie aan een netwerk met buitenlandse partnerinstellingen zodat onze studenten in internationale projectverbanden aan thema's uit de gezondheidszorg kunnen werken.

Last but not least: een goede sfeer
Regelmatig onderzoeken we met een enquête hoe studenten over onze academie denken.
Dit geldt bijvoorbeeld niet alleen voor het studieaanbod of de huisvesting, maar ook of je je thuis voelt binnen onze academie. Een belangrijke uitkomst van de enquête bevestigt onze eigen ervaringen: er heerst een goede sfeer.

studentaantallen

man: 0 vrouw: 0

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

Academie voor Gezondheidsstudies
Eyssoniusplein 18
9714 CE Groningen

postadres

Academie voor Gezondheidsstudies