Rechtsgeleerdheid

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Erasmus school of law biedt binnen de master Rechtsgeleerdheid verschillende varianten aan: International and European Union Law, Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht en Legal Theory.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
numerus fixusnee
honoursnee
  • Privaatrecht: privaatrecht is de mastervariant met een goed carrièreperspectief. Je leert kritisch te kijken naar kennis die je hebt opgedaan en ontwikkelt vaardigheden die in de praktijk goed van pas komen.
  • Staats- en Bestuursrecht: De mastervariant Staats- en bestuursrecht leidt juristen op die specifieke kennis hebben van het nationale institutionele recht, van de rechtsverhoudingen tussen overheid en burger, en van het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid.
  • Strafrecht: de disciplinaire master Strafrecht sluit aan op deze ontwikkelingen. Met een kwalitatief sterk programma word je als student uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de grote vragen van het strafrecht.
  • Legal Theory: This LL.M. programme learns you how to analyse a legal problem rapidly, and put it into context. Furthermore, you learn to look beyond the legal framework, and develop analytical insight.
  • International and European Union Law: you will study the processes of economic integration and its impact on the rule of law, democracy and European human rights from an International and European legal perspective. You will also develop exceptional legal advisory and cross-cultural communication skills.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Strafrecht

Met een kwalitatief sterk programma word je uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de grote vragen van het strafrecht.

De mastervariant Strafrecht biedt studenten een verdiepende opleiding op het terrein van het straf- en strafprocesrecht. De opleiding is behalve op kennis en inzicht ook gericht op het verwerven van academische vaardigheden en een wetenschappelijke attitude. Hiermee beoogt de mastervariant Strafrecht juristen af te leveren die theoretisch-fundamenteel, maar ook voor de praktijk relevant toegepast onderzoek kunnen verrichten in de vorm van probleemoplossend onderzoek van wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

Het onderwijs binnen de mastervariant Strafrecht is veelal interactief en van studenten wordt een actieve deelname gevraagd. Dit komt onder andere tot uitdrukking door het intensief werken aan (groeps)presentaties, papers en andere opdrachten.

De sectie Strafrecht heeft banden met het beroepenveld. Vrijwel alle docenten zijn naast het wetenschappelijke werk actief in de beroepspraktijk, als advocaat, als raadsheer- of rechter-plaatsvervanger of als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Door deze combinatie van werkzaamheden hebben de docenten een goed beeld van wat de beroepspraktijk van afgestudeerden vraagt en bewaken zij de aansluiting van het onderwijs bij de praktijk.

specialisatie Staats- en bestuursrecht

Hoe wordt de relatie tussen burgers en hun overheid geregeld? Welke rol speelt de EU hierbij? Een master voor wie alles wil weten over de (inter)nationale wetten en regels voor landen en burgers.

Aan het eind van de master is er een stevige basis in het staats- en bestuursrecht gelegd. Kennis van beide rechtsgebieden is noodzakelijk om na het afronden van de master in de praktijk op hoog niveau mee te kunnen komen. Het is wel mogelijk om tijdens de master het accent te leggen op het staatsrecht, dan wel op het bestuursrecht. Tijdens de master is ook aandacht voor de internationale en Europese kaders waarbinnen het nationale recht moet worden uitgelegd. Het recht wordt bekeken vanuit de maatschappelijke realiteit waarin het functioneert en er is aandacht voor de interactie met andere rechtsgebieden, zoals het privaatrecht en het strafrecht.

specialisatie Privaatrecht

Privaatrecht is de mastervariant met een goed carrièreperspectief. Je leert kritisch te kijken naar kennis die je hebt opgedaan en ontwikkelt vaardigheden die in de praktijk goed van pas komen.

In de mastervariant Privaatrecht staat de dynamiek van het privaatrecht centraal. Uitgangspunt is het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid en aan actuele onderwerpen.

De kern van de master bestaat uit de vakken Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht en Privaatrecht in werking. Het motto van het eerstgenoemde vak is: 'geef iemand een vis en hij heeft eten voor een dag, leer iemand vissen en hij heeft een leven lang te eten'. Samen met een docent ga je dieper op de stof in en leer je praktische vaardigheden. Je bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet meteen ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities.

Het vak Privaatrecht in werking richt zich op de vraag of geldend recht ook wenselijk recht is. Met behulp van inzichten uit de (rechts)psychologie, (rechts)sociologie en (rechts)economie worden privaatrechtelijke regels tegen het licht gehouden.

specialisatieThe Master programme consists of three tracks: (1) a Legal Theory and Philosophy Track, (2) a Socio-Legal Track, and (3) an Individual Track. In all tracks, you can choose several optional courses that suit your personal interests and ambitions. If you seek to pursue your own specialization, you can opt for the Individual Track.

This LL.M. programme learns you how to analyse a legal problem rapidly, and put it into context. Furthermore, you learn to look beyond the legal framework, and develop analytical insight.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12000

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

inbegrepen in collegegeld
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

242 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2017
69% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/16 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/16 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/16 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/16 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/16 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/16 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/16 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/16 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/16 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/16 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/16 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
12/16 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/16 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/16 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
15/16 Amsterdam VU
European and International law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/16 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.94.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten2.83.5
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUEuropean Criminal Justice in a Global Contextgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Amsterdam UVAInternational Tax Law + aanv. eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite