Deze opleiding

Voor professionals die naast hun baan een academisch werk- en denkniveau willen verwerven op het gebied van pedagogiek, bieden we de master Pedagogische Wetenschappen in de avond aan.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60420
numerus fixusnee
honoursnee

Heeft u interesse in de effecten van passend onderwijs op kinderen met leer- en gedragsproblemen? Hoe kunt u diagnostiek aanpassen zodat u rekening houdt met culturele diversiteit? Bent u benieuwd naar de rol van de vader in de opvoeding? Wij leren u deze type vragen te analyseren, onderzoeken en beantwoorden. U zoekt evidence-based oplossingen voor problemen in complexe opvoedings- en onderwijssituaties. Afronding van de master avondprogramma Pedagogische Wetenschappen biedt u de mogelijkheden om steviger te staan tegenover uitdagingen in uw huidige baan, een nieuwe carrièrestap te zetten of uw kennis te verbreden.

De master Pedagogische Wetenschappen biedt de volgende specialisaties ook in de avond aan:

  • Orthopedagogiek
  • Onderwijswetenschappen

Met deeltijd wordt in dit geval dus geduid op een avondprogramma. De studielast van het programma vergt echter een full-time inspanning.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Erasmus?

  • U leert oplossingen te zoeken voor problemen in complexe opvoedings- en onderwijssituaties.
  • U krijgt inzicht in de match tussen opvoeding en onderwijs.
  • U volgt college in kleine groepen waardoor er voldoende ruimte is voor discussies en het delen van ervaringen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Onderwijswetenschappen

.

Voor professionals die zich in hun dagelijks werk bezig houden met beleid biedt deze master verdieping door de focus op de integrale aanpak van onderwijsvraagstukken vanuit verschillende perspectieven.Het masterprogramma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van onderwijs. Onderwijsvraagstukken worden vanuit beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen geanalyseerd en binnen dit kader opgelost met behulp van recente wetenschappelijke inzichten.

Het uitgangspunt in de master is dat succesvolle oplossingen altijd gebaseerd dienen te zijn op een integrale analyse van de eigenschappen van de lerende en de leertaak (microniveau), de organisatie of leeromgeving (mesoniveau) en maatschappelijke trends en bijbehorend beleid (macroniveau). De kennis die nodig is om dit soort vraagstukken te onderzoeken, te interpreteren en op te lossen verwerft u door te werken aan actuele casussen.

specialisatie Orthopedagogiek

In de masterspecialisatie Orthopedagogiek bestudeer je ernstige ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten.

In deze masterspecialisatie leer je over de (ab)normale ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling van kinderen is het resultaat van een dynamisch, interactioneel proces waarbij 'afstemming' nodig is met de directe omgeving (familie en vrienden) en de brede omgeving (leraren, leden uit de gemeenschap, onderwijsorganisaties, opvoeding).

Je verdiept je in de meest gebruikte interventies en trainingsprogramma's voor (groepen van) individuen met gedragsproblemen, leerproblemen en andere beperkingen. Hierbij wordt rekening gehouden met interculturele verschillen. Bio-psychosociale modellen worden bestudeerd die de complexe ontwikkeling van kinderen en jongeren verklaren. Ook de effectiviteit van interventies en trainingsprogramma's komt uitgebreid aan bod.

specialisatie Opvoedvraagstukken in een diverse samenlevingIn de specialisatie Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving leer je over gezinnen, opvoedstijlen en opvoedvragen van ouders, met speciale aandacht voor de effecten van (sociale) media en opvoeding binnen en buiten het gezin.Zelfs vandaag de dag lijkt opvoeden nog steeds de verantwoordelijkheid van de moeder, maar hoe zit het met de vader? En wat zijn de laatste inzichten over werkende ouders en kinderopvang? Met welke belangrijke opvoedvragen zitten ouders en kunnen we ze wetenschappelijk onderbouwde opvoedadviezen geven? In de specialisatie Gezinspedagogiek leer je over gezinnen, opvoedstijlen en opvoedvragen van ouders, met speciale aandacht voor opvoedvragen van ouders over televisie kijken, gaming, internetgebruik en sociale media.

Je verdiept je in de wetenschap achter het gezin. De impact van maatschappelijke veranderingen, zoals de toenemende invloed van sociale media en de veranderende rol van de vader op het functioneren van gezinnen wordt bestudeerd. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind buiten het gezin, zoals het kinderdagverblijf, gastouderopvang, opvang door grootouders en de invloed van leeftijdsgenoten. Het centrale thema in de practica is het adviseren van ouders en professionals.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

199 studenten volgen deze opleiding
96% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2019
100% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.93.9
docenten3.43.4
studiefaciliteiten2.62.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.03.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 29 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na uw master in Pedagogische Wetenschappen bent u als pedagoog in staat om oplossingsgericht te werken aan complexe, hedendaagse vraagstukken over opvoeding en onderwijs. Voor avondstudenten kan een master een verdieping bieden van hun huidige kennis en/of de benodigde vereisten voor een vervolgstap bij een huidige werkgever.

Contact

Erasmus Universiteit Rotterdam
E: openday@eur.nl
T: +31 10 408 1111
Facultaire Voorlichter
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite