Media Studies - NL

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Word een expert in de mediasector en het bedrijfsleven. Met kennis van de digitale revolutie, internationalisering en economische schaalvergroting speel je een sleutelrol in de maatschappij.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60830
numerus fixusnee
honoursnee

De masterprogramma's Media Studies in Rotterdam spelen in op de groeiende behoefte aan academisch gevormde mediaexperts die de complexe veranderingen in onze internationale samenleving kunnen duiden.

Als student aan de Erasmus Universiteit verdiep je je in de actuele stand van theorie en onderzoek op mediagebied. Je leert je wetenschappelijke bagage toe te passen op vraagstukken waarmee managers, beleidsmakers, communicatieadviseurs, marketeers, mediaplanners, programmamakers en redacteuren binnen en buiten de mediasector worden geconfronteerd.

Deze master heeft een specialisatie:

  • Media & Journalistiek

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Erasmus?

  • Actuele kennis op over productie, distributie en receptie van media on- en offline;
  • Een interactief programma, met aandacht voor theorie en praktijk ontwikkel je een visie op de maatschappelijke en culturele aspecten van media.
  • Intensieve training in het analyseren van complexe ontwikkelingen, en het vertalen van nieuwe naar onderzoek en praktijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Media & Journalistiek

'More is less' lijkt het motto van de media. Althans, als je op zoek gaat naar kwaliteit. Maar wat is kwaliteit als het om media gaat? En wat zijn de drijfveren van producenten en van consumenten?

We worden overspoeld met informatie. Media worden steeds dominanter, complexer, sneller en commerciëler. Dat zorgt voor de nodige spanningsvelden in het medialandschap. Mediaorganisaties, overheden en bedrijven dreigen te verdrinken in die zee aan informatie. En in de ratrace voor scoops en het grote geld lijken de 'kwaliteitsjournalistiek' en de publieke rol van de media het af te leggen. Daarin schuilt een rare paradox. Hoe 'vlakker' de media worden, hoe complexer de achterliggende processen. Er ligt dan ook een schone taak voor wetenschappers om orde te scheppen, tendensen te signaleren en academische inzichten naar de mediapraktijk te vertalen. In het masterprogramma Media & Journalistiek onderzoek je het functioneren en de maatschappelijk betekenis van de media in het algemeen en de journalistiek in het bijzonder.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop
onderwijsvormen
Het onderwijsprogramma is kleinschalig, intensief en interactief en speelt zich voor een groot deel af in het 'mediamasterlokaal', dat speciaal voor de master Media Studies is ingericht. Met onderzoekers en gastsprekers uit het veld en intensieve debatten over actuele mediakwesties leun je dicht tegen de praktijk aan. In de seminars en workshops verdiep je je niet alleen in de theorie, maar train je ook allerlei relevante vaardigheden als presenteren, debatteren, analyseren en schrijven.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

cijfergemiddelde

basiskennis
Je beschikt over de vereiste basiskennis op het terrein van media en communicatie en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

vooropleiding
Je hebt een universitaire bachelorgraad in de sociale wetenschappen of geesteswetenschappen.

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

4 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Erasmus
Media Studies - NL
€ 342 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Erasmus
Media Studies - Eng
€ 342 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/4 UU
New Media and Digital Culture
€ 336 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 UU
Film- en televisiewetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
22 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Media Studies - NL aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 1 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het behalen van de MA-titel ben je een breed inzetbare professional en heb je goede perspectieven op de arbeidsmarkt.
Afgestudeerden van de master Media & Journalistiek komen onder meer terecht in management-, research-, marketing- en publiciteitsfuncties binnen de mediawereld, de cultuursector en de communicatiebranche. Ze blijken goed te functioneren als redacteur, journalist en programmamaker bij diverse media, maar ook als docent in het hoger onderwijs en in beleids- en communicatiefuncties bij overheden, bedrijven en non-profitorganisaties. Bovendien blijkt de master een goede basis voor een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 15 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Evie de Groot

Admissions Coordinator Media Studies

E: mediastudies@eshcc.eur.nl
T: +31104081248
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite