Bestuurskunde (Public Administration)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Bestuurskunde houd je je bezig met de vraagstukken van de maatschappij. Na je master ben je klaar om als bruggenbouwer in complexe bestuurlijke omgevingen aan de slag te gaan.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60020
numerus fixusnee
honoursnee

Afhankelijk van de door jou gekozen specialisatie verdiep je je in vraagstukken over bijvoorbeeld de aanleg van de A4, invoering van het sociale leenstelstel of de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Je leert vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken, rekening te houden met verschillende belangen en oplossingen te bedenken. Bovendien wordt je getraind in managementvaardigheden en loop je tijdens je master stage zodat je na je studie een vliegende start in de praktijk kunt maken. Met jouw kennis van management én maatschappij geef jij straks richting aan verandering en verbind je mensen en organisaties.

Onze masterspecialisaties:

 • Beleid en Politiek (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Governance en Management van Complexe Systemen (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Governance of Migration and Diversity (Engelstalig masterprogramma)
 • Management van HR en Verandering (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Organisational Dynamics in the Digital Society (Engelstalig masterprogramma)
 • Publiek Management (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Urban Governance (Engelstalig masterprogramma)
Schakelprogramma Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom aan de Erasmus?

 • Je leert maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren vanuit een multidisciplinair perspectief.
 • Je ontwikkelt kennis van management en beleid binnen de complexiteit van het openbaar bestuur.
 • Je leert bruggen bouwen tussen (inter)nationale actoren en in complexe netwerken.
 • Je praat niet alleen over de praktijk maar werkt ook mét de praktijk (o.a. tijdens je stage).
 • Het onderzoeksdepartment van Bestuurskunde stond op 3 in 2021 in de Shanghairanking.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Beleid en Politiek

In deze specialisatie staat de vraag centraal hoe je in deze context tot effectief en legitiem beleid kunt komen en hoe je slim kunt opereren op het snijvlak tussen media, politiek en samenleving.

Tijdens de master verdiep je je in vraagstukken op het gebied van beleid en politiek en leer je om het overheidsbeleid vanuit diverse invalshoeken te analyseren. Je houdt rekening met de rol van media, waardenpluriformiteit, een terugtredende overheid en je kunt reflecteren op een passende rol voor de overheid in een assertieve samenleving.

specialisatie Governance en Management van Complexe Systemen

We gaan op zoek naar de werking van complexe systemen en proberen oplossingen te vinden voor beleidsvraagstukken waar geen simpele oplossingen beschikbaar voor zijn.

Tijdens de master kijk je vooral naar complexe systemen zoals stedelijke ontwikkeling, klimaat, water, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, bodem en ondergrond, energie, milieu en duurzaamheid. In dit programma beschouwen we dergelijke opgaven als samenhangende systemen. We werken met inzichten uit complexiteitstheorie zoals zelforganisatie, co-evolutie, toeval en non-lineaire dynamiek en verbinden deze aan bestaande bestuurskundige thema's als governance.

specialisatie Management van HR en verandering

In deze masterspecialisatie leer je alles over HR en verandermanagement in publieke organisaties. Het programma beweegt zich op het grensvlak van Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen.

e verdiept je in vraagstukken op het gebied van strategisch HR, leiderschap en verandermanagement in het publieke domein. In de specialisatie komen vragen aan bod zoals: welke strategie past het beste bij mijn personeel en de laatste omgevingsontwikkelingen? Hoe implementeer je een verandering en hoe motiveer je personeel in een publieke context?

specialisatie Publiek Management

De strategische vraagstukken waar de publieke sector voor staat, zijn talrijk en complex. Wat moet de overheid doen en wat kan daarbij worden overgelaten aan andere partijen?

De laatste jaren nemen ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven steeds vaker zelf het initiatief. Publiek management komt dan ook in steeds grotere mate tot stand in samenwerking tussen de publieke sector, de markt en de maatschappij.

specialisatie Governance of Migration and Diversity

What are the opportunities for the management of migration flows? How to prevent discrimination and to promote contact and cohesion in culturally diverse societies?

The one-year Master programme in Governance of Migration and Diversity integrates knowledge from various disciplines with a focus on how public and private organisations can respond to the opportunities and challenges offered by migration and diversity. It brings together history, sociology, politics, international development and urbanism as a foundation for a better understanding of the governance of migration and diversity.

specialisatie Urban Governance

This unique programme is a collaboration between the Department of Public Administration and the Institute of Housing and Urban Development StudiesOpens external (IHS).

Today, cities are dynamic and fast-growing. They can pose challenging governance questions. Professionals who possess the right knowledge and skills to tackle complex urban governance policies are therefore urgently needed to develop sustainable governance policies.

specialisatie Organisational Dynamics in the Digital Society

This new master programme provides you with a broad, multidisciplinary perspective on organisational dynamics in the digital society.

Based on three excellent research programs in the field of psychology, public administration and sociology, you will learn to critically reflect on new forms of labour and organisations from a multidisciplinary perspective.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 juni 2022
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

398 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
17 eerstejaars gestart in 2019
65% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
onderzoeker

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Erasmus
Bestuurskunde (Public Administration)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/7 Erasmus
Public Administration
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/7 Universiteit Leiden
Public Management and Leadership - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/7 Universiteit Leiden
Public Administration - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Universiteit Leiden
Economics and Governance - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 Universiteit Leiden
International and European Governance - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Universiteit Twente
Public Administration
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4
inhoud3.8
docenten3.7
studiefaciliteiten3.6
studielast3.3
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde (Public Administration) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 115 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je master in Bestuurskunde ben je als bestuurskundige in staat om op academisch denkniveau complexe problemen te onderzoeken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Ook weet je hierop te reflecteren en kun je concrete oplossingen ontwikkelen en uitvoeren. Dit maakt jou uiterst geschikt om aan de slag te gaan in bestuursfuncties waarin je advies geeft aan de praktijk of zelf betrokken bent bij het uitvoeren en organiseren van beleid.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bestuurder
docent juridische dienstverlening
gemeentesecretaris
hoogleraar rechtswetenschappen
inspecteur overheidsinstelling
manager algemene bestuursdienst
raadadviseur
secretaris overheidsdiensten
sectordirecteur gemeente
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
voorzitter adviesorgaan (overheid)
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Facultair Voorlichter Fsw

Bestuurskunde

E: voorlichting@essb.eur.nl
T: 010 408 2041
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite