Bestuurskunde (Public Administration)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Bestuurskunde houd je je bezig met de vraagstukken van de maatschappij. Na je master ben je klaar om als bruggenbouwer in complexe bestuurlijke omgevingen aan de slag te gaan.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60020
numerus fixusnee
honoursnee

Afhankelijk van de door jou gekozen specialisatie verdiep je je in vraagstukken over bijvoorbeeld de invoering van het sociale leenstelstel of de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Je leert vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken, rekening te houden met verschillende belangen en oplossingen te bedenken. Bovendien wordt je getraind in managementvaardigheden en loop je tijdens je master stage zodat je na je studie een vliegende start in de praktijk kunt maken. Met jouw kennis van management én maatschappij geef jij straks richting aan verandering en verbind je mensen en organisaties.

Onze masterspecialisaties:

 • Beleid en Politiek (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Digitalisation in Work and Society (Engelstalig masterprogramma)
 • Governance en Management van Complexe Systemen (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Governance of Migration and Diversity (Engelstalig masterprogramma)
 • Management van HR en Verandering (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Public Governance, Management and Policy (online master, Engelstalig masterprogramma )
 • Publiek Management (Nederlandstalig masterprogramma)
 • Urban Governance (Engelstalig masterprogramma)

Waarom aan de Erasmus?

 • Je leert maatschappelijke ontwikkelingen te analyseren vanuit een multidisciplinair perspectief.
 • Je ontwikkelt kennis van management en beleid binnen de complexiteit van het openbaar bestuur.
 • Je leert bruggen bouwen tussen (inter)nationale actoren en in complexe netwerken.
 • Je praat niet alleen over de praktijk maar werkt ook mét de praktijk (o.a. tijdens je stage).
 • Het onderzoeksdepartment van Bestuurskunde stond op 4 in 2022 in de Shanghairanking.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Beleid en Politiek

In deze specialisatie staat de vraag centraal hoe je in deze context tot effectief en legitiem beleid kunt komen en hoe je slim kunt opereren op het snijvlak tussen media, politiek en samenleving.

Tijdens de master verdiep je je in vraagstukken op het gebied van beleid en politiek en leer je om het overheidsbeleid vanuit diverse invalshoeken te analyseren. Je houdt rekening met de rol van media, waardenpluriformiteit, een terugtredende overheid en je kunt reflecteren op een passende rol voor de overheid in een assertieve samenleving.

specialisatie Governance en Management van Complexe Systemen

We gaan op zoek naar de werking van complexe systemen en proberen oplossingen te vinden voor beleidsvraagstukken waar geen simpele oplossingen beschikbaar voor zijn.

Tijdens de master kijk je vooral naar complexe systemen zoals stedelijke ontwikkeling, klimaat, water, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, bodem en ondergrond, energie, milieu en duurzaamheid. In dit programma beschouwen we dergelijke opgaven als samenhangende systemen. We werken met inzichten uit complexiteitstheorie zoals zelforganisatie, co-evolutie, toeval en non-lineaire dynamiek en verbinden deze aan bestaande bestuurskundige thema's als governance.

specialisatie Management van HR en verandering

In deze masterspecialisatie leer je alles over HR en verandermanagement in publieke organisaties. Het programma beweegt zich op het grensvlak van Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen.

e verdiept je in vraagstukken op het gebied van strategisch HR, leiderschap en verandermanagement in het publieke domein. In de specialisatie komen vragen aan bod zoals: welke strategie past het beste bij mijn personeel en de laatste omgevingsontwikkelingen? Hoe implementeer je een verandering en hoe motiveer je personeel in een publieke context?

specialisatie Publiek Management

De strategische vraagstukken waar de publieke sector voor staat, zijn talrijk en complex. Wat moet de overheid doen en wat kan daarbij worden overgelaten aan andere partijen?

De laatste jaren nemen ook burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven steeds vaker zelf het initiatief. Publiek management komt dan ook in steeds grotere mate tot stand in samenwerking tussen de publieke sector, de markt en de maatschappij.

specialisatie Digitalisation in Work and Society

This new master programme provides you with a broad, multidisciplinary perspective on organisational dynamics in the digital society.

Based on three excellent research programs in the field of psychology, public administration and sociology, you will learn to critically reflect on new forms of labour and organisations from a multidisciplinary perspective.

specialisatie Governance of Migration and Diversity

What are the opportunities for the management of migration flows? How to prevent discrimination and to promote contact and cohesion in culturally diverse societies?

The one-year Master programme in Governance of Migration and Diversity integrates knowledge from various disciplines with a focus on how public and private organisations can respond to the opportunities and challenges offered by migration and diversity. It brings together history, sociology, politics, international development and urbanism as a foundation for a better understanding of the governance of migration and diversity.

specialisatie Public Governance, Management and Policy (online master)

Ben je geïnteresseerd in het leren over maatschappelijke problemen en bestuurlijke oplossingen? Ontdek onze nieuwe online master Public Governance, Management and Policy.

specialisatie Urban Governance

This unique programme is a collaboration between the Department of Public Administration and the Institute of Housing and Urban Development StudiesOpens external (IHS).

Today, cities are dynamic and fast-growing. They can pose challenging governance questions. Professionals who possess the right knowledge and skills to tackle complex urban governance policies are therefore urgently needed to develop sustainable governance policies.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding
Voor toelating tot de Nederlandstalige master moet je een relevante universitaire/ WO-bachelor- en/ of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van de inhoud van je vooropleiding. Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond, ben je direct toelaatbaar tot deze masteropleiding:

Bachelor Bestuurskunde aan de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) of een andere Nederlandse universiteit;
Pre-master Bestuurskunde (dagvariant) aan de EUR;
Bachelor Sociologie aan de EUR;
Bachelor Politicologie/ Europese studies/ Internationale betrekkingen;
Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen;
Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg;
Bachelor Beleidssociologie aan Universiteit Utrecht;
Bachelor Ruimtelijke Wetenschappen (alleen voor specialisatie “Governance en Management van Complexe Systemen”).

aan het woord: studenten en docenten

studenten
onderzoeker

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Erasmus
Bestuurskunde (Public Administration)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/7 Erasmus
Public Administration
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/7 Universiteit Leiden
International and European Governance - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/7 Universiteit Leiden
Economics and Governance - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Universiteit Leiden
Public Administration - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 Universiteit Leiden
Public Management and Leadership - MSc.
€ 326 gemiddelde kamerhuur
42 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Universiteit Twente
Public Administration
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je master in Bestuurskunde ben je als bestuurskundige in staat om op academisch denkniveau complexe problemen te onderzoeken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Ook weet je hierop te reflecteren en kun je concrete oplossingen ontwikkelen en uitvoeren. Dit maakt jou uiterst geschikt om aan de slag te gaan in bestuursfuncties waarin je advies geeft aan de praktijk of zelf betrokken bent bij het uitvoeren en organiseren van beleid.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bestuurder
docent juridische dienstverlening
gemeentesecretaris
hoogleraar rechtswetenschappen
inspecteur overheidsinstelling
manager algemene bestuursdienst
raadadviseur
secretaris overheidsdiensten
sectordirecteur gemeente
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
voorzitter adviesorgaan (overheid)
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Facultaire Voorlichter

Bestuurskunde

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite