Geschiedenis

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de bachelor Geschiedenis focus je op de moderne geschiedenis en wat zij ons kan leren over de hedendaagse politiek, economie, cultuur en sociale verhoudingen.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56034
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Hoe houden games als Call of Duty mythen over de oorlog in stand, en beïnvloeden ze hoe we denken over de geschiedenis? Waarom zijn zoveel Europese landen zo rijk geworden, terwijl Afrikaanse landen arm zijn gebleven? En hoe is diversiteit binnen voetbalteams deels te wijten aan het koloniale verleden van het desbetreffende land?

Deze vragen leer je beantwoorden tijdens de bachelor Geschiedenis aan de EUR. Op thematische wijze bestudeer je de moderne geschiedenis vanaf 1500 en zet je afwisselend een sociologische, economische of culturele bril op. Je belicht de geschiedenis vanuit langetermijnperspectief aan de hand van overkoepelende thema’s zoals: migratie, sociale ongelijkheid, religieuze identiteit, populair gebruik van geschiedenis in bv. games, trends in de mode-industrie en internationale conflicten.

Je richt je dus niet op historische periodes – zoals bij veel andere opleidingen – maar bekijkt het grotere plaatje. De ene keer bestudeer je reisverslagen van VOC-ers, dan weer kijk je hoe de Tweede Wereldoorlog verbeeld wordt in games en films. Op die manier leer je het verleden en heden met elkaar te verbinden.

Geschiedenis studeren Erasmus - Geschiedenis studeren Rotterdam - Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom aan de Erasmus?

awardKeuzegids beste opleiding
2022 : score 70, 1e plaats
Rotterdam is een uitstekende keuze als je Geschiedenis wilt gaan studeren. Het bestuderen van thema's in plaats van specifieke periodes, de persoonlijke begeleiding, het opdoen van (buitenland-)ervaring en het feit dat zowel de opleiding als de universiteit hoog scoren in de rankings onderscheidt Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam van soortgelijke studies aan andere universiteiten.
  • Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is al jaren de beste Geschiedenisopleiding in Nederland volgens Keuzegids;
  • je krijgt persoonlijke begeleiding dankzij de werkgroepen en het mentorsysteem;
  • je combineert theorie en praktijk d.m.v. het volgen van stage of het gaan op uitwisseling;
  • de opleiding is gericht op de arbeidsmarkt en heeft nauwe banden met het bedrijfsleven;
  • de opleiding ontvangt jaarlijks een hoge score in de Nationale Studentenenquête;
  • de EUR biedt een aantal kwalitatieve masters aan die aansluiten bij de bachelor, waaronder het Erasmus Mundus Programma GLOCAL.

Vanwege het internationale karakter van de bachelor Geschiedenis worden alle hoorcolleges en de literatuur in het Engels aangeboden. Maar alle tentamens en papers mogen in het Nederlands gemaakt worden. In het eerste jaar van de bachelor garanderen we ook Nederlandstalige werkgroepen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Economic History

Een specialisatie die zich richt op de geschiedenis van de economie.

Sinds de industriële revolutie is economische groei substantieel groter dan de groei van de populatie. Hierdoor is de existentiële angst van mensen - dat de oogst van dit jaar niet voldoende is voor het volgende jaar - irrelevant geworden. De groei steeg zo snel dat vooral in de Westerse wereld, consumptie, militaire uitgaven en oorlogen tot ongekende hoogte konden stijgen. Tegelijkertijd werd de wereld in een mondiaal economisch systeem getrokken, werd het zakenleven geïnternationaliseerd en groeide de ongelijkheid tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden.

afstudeerrichting International Relations

Een specialisatie die zich richt op de geschiedenis van internationale betrekkingen.

Traditioneel gezien werd de geschiedenis bestudeerd vanuit het perspectief van een een natiestaat; geschiedenis van internationale betrekkingen impliceerde diplomaten en legers. Los van de geschiedenis van diplomatieke relaties en machtspolitiek, bestudeert de geschiedenis van internationale betrekkingen ook de geschiedenis van multinationals, supranationale organisaties zoals de UNO of EU, internationale bewegingen zoals de jeugdbeweging van de jaren '60, of negentiende-eeuwse migratie van Europa naar de VS om een betere toekomst in een land ver weg te vinden. In deze focus area proberen we geschiedenis te begrijpen en te analyseren in een internationale context.

afstudeerrichting Social History

Een specialisatie die zich richt op de geschiedenis van sociale processen en structuren, maar ook op het dagelijks leven van de gewone mens.

Voorheen bestudeerden sociaal-historici sociale processen en structuren. Vandaag de dag focussen zij zich ook op het dagelijks leven van de gewone mens. Gezin, gender, arbeid, criminaliteit, migratie, etniciteit, technologie en stedelijke gebieden zijn terugkerende thema's in dit gevestigde historische discipline. In deze focus area concentreren we ons op een breed spectrum van sociaalhistorische onderwerpen - van de geschiedenis van generaties tot recente debatten over de geschiedenis van wereldwijde ongelijkheid.

afstudeerrichting Cultural History

Een specialisatie die zich richt op de veranderende betekenis van materiële en immateriële cultuur.

In de breedste zin van het woord verwijst cultuur naar de uitdrukking van menselijk leven: verhalen, tradities, monumenten, ruïnes en ander erfgoed zoals films, TV series, websites en apps. Cultural History bestudeert de veranderde betekenis van deze materiële en immateriële cultuur. In deze focus area worden rituelen en symbolen van collectief geheugen, dagboeken en brieven, klassieke werken van culturele geschiedenis en de geschiedenis van culturele ontmoetingen in de globaliserende wereld bestudeerd.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
active learning, case studies, classroom teaching, coaching, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, home study, individuele opdracht, individual guidance, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, project, zelfstudie, seminar, thesis, werkcollege, werkgroep
studeren in het buitenland
In jaar 3 van de bachelor Geschiedenis kan je er voor kiezen om een half jaar in het buitenland te studeren, bij een van onze 60 partneruniversiteiten (binnen en buiten Europa). Voor veel studenten is dit een onvergetelijke periode, waarin ze veel leren over een andere cultuur en zichzelf.
bindend studieadvies
  • minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Class Geschiedenis

Voor een beperkt aantal studenten biedt de opleiding Geschiedenis in het 2e jaar van de bachelor een Honours class aan van 15 studiepunten, bestaande uit 12 bijeenkomsten verspreid over drie blokken.

De bijeenkomsten in het kader van de Honours Class zijn bedoeld om de leerstof van het reguliere curriculum extra te verdiepen. Die verdieping vindt plaats door intensief een aantal gekozen teksten te lezen en te vergelijken, deze onderling en met de docent te bespreken en daarover een afrondend werkstuk te schrijven. Deze teksten hebben betrekking op de volgende drie kernonderdelen van de opleiding: theorie, onderzoek en praktijk. In elk blok staat een van deze drie kernonderdelen centraal:

  • Blok 2: Denken over Staat en Samenleving
  • Blok 3: Staat en samenleving
  • Blok 4: Voorbij Staat en Samenleving

Tegelijkertijd laten we zien dat het 'denken over de verhouding tussen staat en samenleving' in de loop van de tijd is veranderd. Daarnaast zorgt de intensieve omgang met teksten die in elk van de vakken centraal staat voor een samenhangend programma. Het honours programma biedt daarmee een unieke kans op verdieping die tijdens reguliere colleges met meer deelnemers slechts tot op zekere hoogte mogelijk is.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 Erasmus
Geschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2022  1e  70
€ 342 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/11 Erasmus
International Bachelor History
star Keuzegids beste opleiding 2020  1e
€ 342 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/11 Universiteit Leiden
Geschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur
122 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/11 RUG
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
175 eerstejaars
46% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/11 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
57 eerstejaars
29% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/11 Radboud Universiteit
Comparative European History
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/11 UU
History
€ 336 gemiddelde kamerhuur
75 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/11 UU
Geschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur
190 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
69 eerstejaars
55% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam VU
History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
Geschiedenis
star Elsevier
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na een bachelor Geschiedenis in Rotterdam ben je méér dan klaar voor een carrière als historicus. Je bent door je analytische houding breed inzetbaar en kunt in verschillende banen aan de slag. Zo werken historici niet alleen als onderzoeker of in het onderwijs, maar zijn zij ook actief bij de overheid, grote bedrijven, culturele instellingen of de media.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worldsgeen aanvullende eisen
UUAncient, Medieval and Renaissance Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUComparative Arts and Media Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) research+ aanv. eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
Amsterdam VUCurating Art and Cultures+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ instaptoets
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEast Asian Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropean Politics in a Global Perspective+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGGeopolitics & Connectivity+ aanv. eisen
RUGGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeschiedenis en Actualiteitgeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaaggeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAGeschiedenis van de internationale betrekkingengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPublieksgeschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
Amsterdam UVAHeritage Studies: Heritage and Memory Studies dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitHistorical Studies research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitHistorical, Literary and Cultural Studies research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistorygeen aanvullende eisen
UUHistory research+ aanv. eisen
ErasmusHistory part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenHistory (Research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenAncient History research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAncient History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCities, Migration and Global Interdependence research+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenCities, Migration and Global Interdependence+ aanv. eisen
Universiteit LeidenColonial and Global History research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenColonial and Global History+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEurope 1000-1800 research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEurope 1000-1800+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenPolitics, Culture and National Identities, 1789 to the Present research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPolitics, Culture and National Identities, 1789 to the Present+ aanv. eisen
RUGHistory and Heritage Consultancygeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History and International Studiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMedical and Health Humanities geen aanvullende eisen
Amsterdam VUReligion and Societygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal History researchgeen aanvullende eisen
RUGInternational Political Economy+ aanv. eisen
RUGInternational Relations and International Organization+ aanv. eisen
RUGInternational Security+ aanv. eisen
RUGInternationale Betrekkingen (60 EC)+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuur+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenLatin American Studies (Research) research+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnglish Literature in a Visual Culture+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenleving+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. International and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Management van de Publieke Sector+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Management and Leadership+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Universiteit LeidenNorth American Studies+ aanv. eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudies+ aanvullende vakeisen
RUGPolitics, Organizations and Learning Historiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGTheologie & Religiewetenschappen+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker kunst en cultuur
bron: UWV