Deze opleiding

Wil je je verdiepen in vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs? Kies dan voor de master in Pedagogische Wetenschappen in Rotterdam.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60420
numerus fixusnee
honoursnee

Heb jij interesse in de effecten van passend onderwijs op kinderen met leer- en gedragsproblemen? Weet jij hoe je diagnostiek kunt aanpassen zodat je rekening houdt met culturele diversiteit? Ben je benieuwd naar de rol van de vader in de opvoeding? Wij leren je deze type vragen te analyseren, onderzoeken en beantwoorden. Je zoekt evidence-based oplossingen voor problemen in complexe opvoedings- en onderwijssituaties. De combinatie van theorie en praktijk staat centraal in de stage.

De master Pedagogische Wetenschappen biedt de volgende specialisaties op het gebied van pedagogiek:

  • Orthopedagogiek
  • Onderwijswetenschappen
  • Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving
  • Avondprogramma Master Pedagogische Wetenschappen (alleen de specialisaties Orthopedagogiek en Onderwijswetenschappen).

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Erasmus?

  • Je leert oplossingen te zoeken voor problemen in complexe opvoedings- en onderwijssituaties.
  • Je krijgt inzicht in de match tussen opvoeding en onderwijs.
  • Je integreert theorie en praktijk in een stage in het Rotterdamse werkveld.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Orthopedagogiek

In de masterspecialisatie Orthopedagogiek bestudeer je ernstige ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten.

In deze masterspecialisatie leer je over de (ab)normale ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling van kinderen is het resultaat van een dynamisch, interactioneel proces waarbij 'afstemming' nodig is met de directe omgeving (familie en vrienden) en de brede omgeving (leraren, leden uit de gemeenschap, onderwijsorganisaties, opvoeding).

Je verdiept je in de meest gebruikte interventies en trainingsprogramma's voor (groepen van) individuen met gedragsproblemen, leerproblemen en andere beperkingen. Hierbij wordt rekening gehouden met interculturele verschillen. Bio-psychosociale modellen worden bestudeerd die de complexe ontwikkeling van kinderen en jongeren verklaren. Ook de effectiviteit van interventies en trainingsprogramma's komt uitgebreid aan bod.

specialisatie Onderwijswetenschappen

Vraag je je af wat wel en niet werkt in een specifieke school of klas? Wil je graag een bijdrage leveren aan de innovaties in onderwijs, waar dan ook ter wereld? Dan is dit de specialisatie voor jou.

In de masterspecialisatie Onderwijswetenschappen worden wetenschappelijke theorieën behandeld over de effectiviteit van onderwijs, lesmethoden op scholen met divers samengestelde leerlingenpopulaties en de psychologie van leren en presteren. Je bekijkt de effectiviteit van onderwijsinstellingen en onderwijsmanagement vanuit verschillende perspectieven. Denk aan de onderwijsfilosofie, leiderschap en schoolbeleid, maar ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van innovaties in het onderwijs. Het uitgangspunt in de master is dat succesvolle oplossingen altijd gebaseerd dienen te zijn op een integrale analyse van de eigenschappen van de lerende en de leertaak (microniveau), de organisatie of leeromgeving (mesoniveau) en maatschappelijke trends en bijbehorend beleid (macroniveau).

specialisatie Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving

.

In de specialisatie Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving leer je over gezinnen, opvoedstijlen en opvoedvragen van ouders, met speciale aandacht voor de effecten van (sociale) media en opvoeding binnen en buiten het gezin.Zelfs vandaag de dag lijkt opvoeden nog steeds de verantwoordelijkheid van de moeder, maar hoe zit het met de vader? En wat zijn de laatste inzichten over werkende ouders en kinderopvang? Met welke belangrijke opvoedvragen zitten ouders en kunnen we ze wetenschappelijk onderbouwde opvoedadviezen geven? In de specialisatie Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving leer je over gezinnen, opvoedstijlen en opvoedvragen van ouders, met speciale aandacht voor opvoedvragen van ouders over televisie kijken, gaming, internetgebruik en sociale media.

Je verdiept je in de wetenschap achter het gezin. De impact van maatschappelijke veranderingen, zoals de toenemende invloed van sociale media en de veranderende rol van de vader op het functioneren van gezinnen wordt bestudeerd. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind buiten het gezin, zoals het kinderdagverblijf, gastouderopvang, opvang door grootouders en de invloed van leeftijdsgenoten. Het centrale thema in de practica is het adviseren van ouders en professionals.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
De onderwijsvorm die in master Pedagogische Wetenschappen wordt gehanteerd is het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Bij het PGO werken studenten in onderwijsgroepen van zo'n 10 a 11 studenten. Ze komen aan het begin van de week samen in een onderwijsgroep, om academische en/of maatschappelijk relevante problemen te analyseren.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12400

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

202 studenten volgen deze opleiding
97% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.93.9
docenten3.43.4
studiefaciliteiten2.62.6
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.03.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 29 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je master in Pedagogische Wetenschappen ben je als pedagoog in staat om oplossingsgericht te werken aan complexe, hedendaagse vraagstukken over opvoeding en onderwijs. Afhankelijk van jouw afstudeerrichting en persoonlijke interesses kun je na je afstuderen je loopbaan voortzetten bij verschillende organisaties en instellingen als gezinspedagoog, orthopedagoog of onderwijswetenschapper.

Contact

Facultair Voorlichter Fsw
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite