Business School Nederland

Als hogeschool is Business School Nederland actief bezig om buiten Nederland Regional Centres op te zetten en samenwerkingsverbanden aan te gaan met plaatselijke onderwijsinstellingen in het buitenland. Hierdoor groeit BSN snel en doet dat met succes.

BSN - de Organisatie
Business School Nederland is al sinds 1988 internationaal actief als aanbieder van onderwijs voor managers. Het aanbod van Action Learning opleidingen buiten Nederland groeit gestaag en zo bloeit er een wereldwijde Action Learning community op, met managers die allemaal dezelfde stappen tot succes nemen.

Een team vakspecialisten ontwikkelt het opleidingsmateriaal en zorgt ervoor dat alle informatie up-to-date is. De groeiende organisatie van BSN leert zelf ook al doende van acties, situaties en beslissingen. De waarden van de organisatie inspireren studenten om zich als managers optimaal te ontwikkelen. Zoals BSN zelf als doel heeft om de beste business school te worden, streven de studenten ernaar om de beste managers te worden. Er wordt non-stop tijd gestoken in verbetering en uitbreiding van ons cursusaanbod. Hierdoor heeft BSN zichzelf gevestigd als eersteklas aanbieder van MBA opleidingen en management trainingen.

Als hogeschool is Business School Nederland actief bezig om in hoog tempo Regional Centres op te zetten buiten Nederland en samenwerkingsverbanden aan te gaan met plaatselijke onderwijsinstellingen in het buitenland.

Meer dan 1600 managers zijn inmiddels afgestudeerd aan onze MBA opleidingen. Aan de kortere trajecten doen nog veel meer managers mee. Er is een internationale DBA neergezet. Onze opleidingstrajecten zijn inmiddels erkend door de NVAO. We hebben een brede klantenkring binnen Nederland maar kunnen ook buiten de grenzen rekenen op een groeiend marktaandeel.

BSN is een erkende aanbieder van hoger onderwijs in Nederland binnen de private sector. Wij leggen de nadruk op wat managers nodig hebben en op processen die zich afspelen binnen organisaties. Managers zijn verantwoordelijk voor het uitdragen en koesteren van etische organisatorische principes en representeren de doelen van hun organisaties.
logo

Studievoorlichting

e:
t:
w: master website

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015