Amsterdam School of Real Estate

In het speelveld van de vastgoedkunde gaat het om een continue wisselwerking tussen mensen, bedrijven en overheid, en hun vastgoedinvesteringen.

De activiteiten en investeringsbeslissingen van alle vastgoedeigenaren en huurders maken van vastgoedkunde een veelzijdig en dynamisch wetenschapsgebied. Uiteindelijk bepalen die investeringsbeslissingen de kwaliteit van onze leefruimte.

Vastgoedbranche & wetenschap
De unieke wisselwerking tussen de branche en wetenschap betekent dat het onderzoek, de informatievoorziening en het onderwijs van de ASRE goed aansluit op de behoefte aan kennis en kunde van vastgoedbedrijven, adviesbureaus en overheidsinstellingen. Deze wisselwerking wordt zichtbaar doordat aan ons instituut een omvangrijk netwerk van deskundigen is verbonden. De kwaliteit van ons onderwijs is hoog, omdat wij hun vragen om vanuit hun expertise en ervaring te onderwijzen. Onze fellows, de kerndocenten, spelen daarin een belangrijke rol.
logo

Studievoorlichting

e: info@asre.nl
t: +31-(0)20-6681129
w: master website

studenten

totaal aantal studenten
studenten
0man
0vrouw
voltijd/deeltijd
voltijd studenten
deeltijd studenten
duale studenten
aantal eerstejaars
eerstejaars man
eerstejaars vrouw
bron: DUO, okt 2015