1/17 RUG
Computercommunicatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
 • Het programma speelt zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen op onderzoeksgebied en in het werkveld.
 • Stage op het gebied van ICT is verplicht.
 • De carrièreperspectieven zijn goed. Veel organisaties hebben functies waarvoor kennis en vaardigheden op zowel technologisch als communicatiekundig terrein gewenst zijn.
2/17 RUG
Communicatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
 • Er wordt kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan op het gebied van organisationele, media-, computer-, persuasieve en gezondheidscommunicatie.
 • Taal en taalgebruik in communicatieve situaties staan centraal.
 • Probleemoplossende en analytische vaardigheden krijgen veel aandacht.
 • Een interdisciplinair programma wordt geboden: communicatie- en informatiewetenschappen, taalbeheersing en informatiekunde.
 • Er wordt aansluiting gezocht met actuele thema's in de maatschappelijke discussie.
3/17 RUG
Communicatie- en informatiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
 • Bij de onderwijsinvulling wordt aansluiting gezocht met actuele thema's in de maatschappelijke discussie.
 • De studie is interdisciplinair: communicatieprocessen worden benaderd aan de hand van theorieën en inzichten in verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Taal en taalgebruik staan bij elk vak centraal.
 • We bieden mogelijkheden voor individuele projecten, stages en buitenlandverblijf.
4/17 RUG
Digital Humanities
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • It is the only Digital Humanities Master in the Netherlands
 • You learn how to program and how to combine theory and skills in using digital tools
 • You get acquainted with new developments in digitisation and datafication in culture and society
 • You enter a multidisciplinary programme which offers opportunities for building on your humanities domain of expertise
 • It will give you a head start on the job market
5/17 RUG
Communicatie en educatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
 • De theorie en praktijk van ontwikkeling, onderwijs en training van taal- en communicatieve vaardigheden van kinderen, jongeren en volwassenen staan centraal.
 • Er is aandacht voor onderzoek, ontwerp en professionele vaardigheden voor onderwijs en training.
 • We bieden mogelijkheden voor individuele projecten en stages.
 • De RUG is de enige universiteit die een dergelijk programma aanbiedt.
6/17 RUG
Informatiekunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Courses are directly related to state-of-the-art research in the department.
 • High marks in national student evaluation.
 • Internationally renowned computational linguistics research unit.
7/17 Radboud Universiteit
Communicatie en Beïnvloeding
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Je wordt opgeleid tot communicatiespecialist vanuit een brede oriëntatie: inzichten uit de sociale psychologie, communicatiewetenschap, tekstwetenschap, argumentatieleer, gezondheidscommunicatie, narratologie en managementwetenschappen komen aan bod.
 • Het studieprogramma bereidt je optimaal voor op het toekomstige werkveld door een stageonderdeel waarin je praktijkonderzoek met training combineert.
 • Je kunt je programma flexibel invullen.
8/17 Radboud Universiteit
Communicatie- en Informatiewetenschappen (brede master)
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
Het programma heeft een praktijkgedreven karakter: je leert onderzoek te doen naar vragen die vanuit de praktijk worden aangereikt; je leert die te analyseren vanuit een wetenschappelijk kader, en de resulterende inzichten te vertalen naar toepassingen in de professionele praktijk.
9/17 Radboud Universiteit
International Business Communication
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Focus on the cultural and linguistic dimensions of international business communication
 • The specialisation deals with theory and insights that are relevant to achieving effective communication in various organisational contexts
 • Students do a (group) internship in which they work towards solving a particular communication issue or answering a specific communication question for a company or organisation
 • Students are part of a small group of highly motivated Dutch and international student
10/17 Tilburg University
New Media Design
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Je ontwikkelt een academisch perspectief en academische vaardigheden waarmee je ontwerp en toepassing van nieuwe media naar een hoger niveau kunt tillen.
11/17 Tilburg University
Communicatie- en Informatiewetenschappen
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
Tilburg University combineert aandacht voor de meer traditionele aspecten van communicatie met aandacht voor de technologische aspecten van communicatie. Als student heb je de mogelijkheid om je te specialiseren door het volgen van een van vijf tracks. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf een programma samen te stellen uit het totale aanbod van keuzevakken. Studenten krijgen de kans om ervaring op te doen met een keur aan onderzoeksmethoden.
12/17 Tilburg University
Communicatie en Cognitie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
Profiteer van de vrijheid om te kiezen uit het ruime aanbod van vakken uit de master Communicatie- en Informatiewetenschappen.
13/17 Tilburg University
Bedrijfscommunicatie en Digitale Media
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5% Nederlandstalig
100% Engelstalig
Word allround of specialiseer je op het gebied van marketingcommunicatie, interne communicatie of corporate communicatie. Profiteer daarbij van het ruime aanbod aan keuzevakken.
14/17 Amsterdam VU
Journalistiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Een goede journalist worden en een academisch denk- en werkniveau ontwikkelen? Dat kan aan de VU. Wij leiden onze studenten op tot kritische denkers en doeners die de journalistiek van de toekomst mee gaan helpen vormgeven.
15/17 Amsterdam VU
Multimodal Communication
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Excellent research being done in the fields of conversation analysis, gesture studies, linguistics, metaphor studies, and discourse analysis in political, medical, and legal settings.
 • Connection to the staff members' extensive international networks.
 • Diverse student population in the classes.
 • Location in the rapidly developing hub of Amsterdam South.
 • Training based in the humanities (starting from human communication) instead of a focus on technology studies.
16/17 Amsterdam VU
Schrijven en Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Kleinschalige opleiding: een groep van ongeveer vijfentwintig studenten.
 • Communicatielijnen tussen studenten en docenten zijn kort, je wordt dan ook goed begeleid bij het vormgeven van je programma (en het vinden van de juiste stage).
 • Onderzoek is toonaangevend (bijvoorbeeld op het gebied van tekstcoherentie, informatiestructuur en verschillen tussen Engels en Nederlands).
 • Blik is beroepsgericht: er wordt samengewerkt met allerlei bedrijven en professionals uit de vertaal- en schrijfwereld.
17/17 Amsterdam VU
Taal en Communicatie in Organisaties
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Verdiepende studie van communicatievormgeving in organisaties.
 • Veel aandacht voor de rol van taal en vormgeving in het communicatieproces.
 • Je leert communicatieprocessen te bekijken vanuit het oogpunt van genres.
 • Toepassingsgerichte opleiding: je kunt je masterthesis baseren op onderzoeksgegevens verzameld tijdens je stage bij een organisatie.
 • Je maakt kennis met talige communicatie in uiteenlopende praktijkomgevingen, van commerciële bedrijven tot liefdadigheidsinstellingen.
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Rachel Kabelaar
Vrije Universiteit Amsterdam
"Doordat je binnen de opleiding Schrijven en Vertalen veel ruimte hebt om verschillende vakken uit beide specialisaties te combineren, zijn de mogelijkheden die je hebt op het gebied van werkervaring opdoen veel groter. Zo heb ik mede door het volgen van schrijf- én vertaalvakken de kans gekregen om op de redactie van Women's Health UK in Londen stage te lopen. Niet alleen heb ik door deze vakken correct en gestructureerd leren schrijven, ook ben ik gestimuleerd om zo creatief mogelijk te zijn. Dit heeft me zeker geholpen om betere teksten te schrijven tijdens mijn stageperiode."
Sophie Witlox
Vrije Universiteit Amsterdam
"Deze master is heel veelzijdig. Het is een wetenschappelijke opleiding maar je leert ook goed schrijven en onderzoek doen. Ik ontwikkel me, ook in brede zin. Je leert op jezelf reflecteren en logisch redeneren. Het leukst vind ik sparren met elkaar over wat er gebeurt in de samenleving en hoe je daar door een journalistieke bril naar kunt kijken."
Rijksuniversiteit Groningen
Deze mastertrack geeft je de mogelijkheid om te ontdekken op welke manier de interactie tussen mens en computer soepeler kan verlopen. Daarnaast geeft het je inzicht in de communicatieproblemen bij verschillende digitale kanalen en hoe deze opgelost kunnen worden. Afgezien van mijn studie is Groningen een geweldige stad om te studeren.Het ideale aan Groningen is dat alles binnen een straal van 2 kilometer bereikbaar is: vrienden, studie en gezelligheid...
De toekomstperspectieven voor deze mastertrack zijn gunstig, dat maakt Computercommunicatie aan de RUG ideaal!


lees verder ...
Annick Werners
Rijksuniversiteit Groningen
In september 2017 ben ik begonnen aan de master Communicatiekunde aan de RUG. Het voordeel van deze master is voor mij dat je zowel verbredende als verdiepende vakken binnen het werkveld van communicatie kunt kiezen, zonder gelijk aan een bepaalde richting, zoals organisationele communicatie vast te zitten. Je hebt de keuze om zelf een aantal vakken te kiezen, waarmee je een eigen studiekader kiest.Vooraf hoopte ik dat ik binnen de vakken die ik wilde kiezen, ook praktijkgerichte opdrachten zou krijgen. Deze verwachting is gelukkig waar gemaakt...
Per week ben ik in totaal ongeveer 25 tot 30 uur bezig met mijn master. Hiervan ben je ongeveer een kwart van de tijd kwijt met colleges en de rest met zelfstudie. Mocht je je kunnen vinden in alle bovenstaande aspecten, dan kan ik je deze master Communicatiekunde aan de RUG van harte aanbevelen!


lees verder ...