1/8 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Teaching takes place in a stimulating, collegial setting, with small groups, giving ample opportunity for debate
 • The staff has a wide range of expertise, integrating their latest research into their seminars
 • Staff members are actively involved in advising government, societal and political organisations
 • Our programme is consistently ranked number one by the most influential Dutch higher education rating organisations (Keuzegids, Elsevier).
2/8 Radboud Universiteit
Publiek Management
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
In deze master focus je op:
 • Theoretische verdieping van het intern en extern perspectief van publieke organisaties
 • Analyse van en kritische reflectie op actuele cases
 • Onderzoek aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden
 • Het leren van nieuwe vaardigheden zoals het ontwikkelen van een managementtraining en het schrijven van een onderzoeksofferte
3/8 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De master Beleid en Advies in Nijmegen biedt een theoretische verdieping waardoor je:
 • kritisch leert kijken naar argumenten van betrokkenen
 • de rol van kennis, wetenschap en burgers in beleidsprocessen beter begrijpt
 • actuele empirische cases onderzoekt
 • nieuwe onderzoeksvaardigheden kan toe passen
 • diepgaande inzichten krijgt in hoe beleid wordt gemaakt

De master Bestuurskunde is in de Keuzegids Master 2016 voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot Beste Opleiding in het vakgebied.
4/8 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
De opleiding is ingebed in de Faculteit der Managementwetenschappen met opleidingen als politicologie, economie, bedrijfskunde en geografie, planologie en milieu, wat de opleiding een interdisciplinair karakter geeft.
5/8 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De masterspecialisatie Besturen van Veiligheid is de enige opleiding in Nederland die zo specifiek bestuurskundig op veiligheid gericht is en waarbij de focus zowel ligt op de burger als op een kwantitatieve aanpak voor veiligheidsbeleid.
De praktijk is nadrukkelijk verweven in het studieprogramma: je bestudeert concrete casussen, krijgt college van gastdocenten uit de praktijk over actuele onderwerpen en houdt straatinterviews met burgers.
6/8 Tilburg University
Public Administration, Economics and Law
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Tijdens de Governance Clinic pas je de theoretische kennis gelijk toe op een bestuurskundige uitdaging. Je leert innovatieve oplossingen te bedenken in co-creatie met essentiële stakeholders als burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Je laat je niet begrenzen door disciplines of landgrenzen. Bestudeer en vergelijk de successen en mislukkingen in andere landen – problemen op het gebied van governance zijn in een globaliserende, digitale wereld immers zelden uniek.
7/8 Amsterdam VU
Besturen van Zorgvernieuwing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
8/8 Amsterdam VU
Besturen van Zorgvernieuwing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Je bestudeert zorgvraagstukken vanuit verschillende perspectieven. Vanuit de sociologie bekijk je hoe een veranderende samenleving tot veranderingen in de zorgvraag en het zorgstelsel heeft geleid, vanuit de organisatiewetenschap onderzoek je hoe veranderingen in het stelsel doorwerken in professionele organisaties in de zorg en vanuit de bestuurskunde bestudeer je hoe de veranderingen in het zorgstelsel en in de uitvoering van de zorg kunnen worden bestuurd.
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.