1/25 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Verbinding tussen onderzoek en praktijk staat centraal
 • Gegarandeerde stageplek om praktijkervaring op te doen
 • Intensieve en individuele begeleiding
 • Brede ontwikkeling gedurende de master
 • Mogelijkheid tot specialisatie via thesis en stage
 • Aanvullend activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt
 • Mogelijkheid voor een stage in het buitenland
2/25 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
3/25 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Students actively shape their learning in collaborative learning communities and gain valuable work experience during an internship. Strong connections between our department and the practical field help to prepare you for a variety of professional roles. The unique spectrum of research topics and expertise in different methods ensure that the content of the program reflects the state-of-the art in youth research.
4/25 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/25 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Only master programme in the world focussing on people with deafblindness
 • Aims at providing insight in effective tools that assess and support cognition, social-emotional development, communication and language, and personal development
 • Tools acquired in this programme are also applicable to other people with disabilities
 • students from certain countries are eligible for the Orange Knowledge Programme grant - see Grants & Scholarships for a link to selection criteria and more
6/25 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Bij de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit heb je de keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. Je kiest voor één van de acht specialisaties. Daarnaast kun je ook (aanvullende) vakken volgen van andere specialisaties. Hierdoor heb je na afronding een brede basis mét specialistische kennis van een bepaald terrein.
7/25 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Aandacht voor alle doelgroepen van de gehandicaptenzorg, actuele klinische voorbeelden, interessante contacten, nieuwe inzichten, praktijkonderwerp voor scriptie
8/25 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
- Grote praktische component
 • College van docenten die tevens werkzaam zijn in het veld
 • De opleiding Pedagogische wetenschappen heeft een uitgebreid netwerk
 • Aandacht voor en kennis van taalfuncties en processen
9/25 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Jeugdcriminaliteit, probleemgezinnen, strafrechtelijk ingrijpen en gedragsproblematiek zijn centrale thema's in de masterspecialisatie Forensische pedagogiek.
10/25 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Dit is de enige master op dit gebied in Nederland.
 • Met deze opleiding ben je dus breed inzetbaar
 • Je ontwikkelt zelfstandig een preventie- of interventieprogramma en doet praktijkervaring op via een stage, gastcollege's van professionals uit de praktijk
 • Vanuit de Radboud Universiteit wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar risicogedrag
11/25 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Deze pedagogische masterspecialisatie is uniek in zijn soort door de expliciete oriëntatie op filosofische reflectie. Je hebt keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. De stageplekken en scriptieonderwerpen liggen niet vast maar kun je zelf kiezen.
12/25 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
You may pick electives from different Master's programmes,plenty of opportunity to go abroad, specializes in gender and sexuality, collaboration with the knowledge centre Sekse en Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) (i.e. Gender and Diversity in Medical Education) of Radboudumc.
13/25 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Brede oriëntatie, klinisch van aard, de nieuwste inzichten, klinische voorbeelden, praktijkgericht onderzoek
14/25 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
15/25 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
The Master's specialisation is the only Master's specialisation in the Netherlands that focuses on giftedness. The programme works closely with the Centre for the Study of Giftedness (CBO), the only academic research institute that focuses on giftedness.
16/25 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
This unique programme puts issues of youth and education in a global perspective by comparing Dutch youth care services and policies with their counterparts in other European countries. You can specialise in youth and education in the Netherlands or Europe, or opt for international humanitarian cooperation by choosing to do an internship in a developing country.
17/25 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
This programme at Utrecht University offers students the freedom to personalise their Master's through the tracks-structure, and to create an individual profile with a specific focus. In developing your personal skillset, you benefit from the expertise of our top researchers in areas such as early childhood education, adolescence, forensic care and care for people with a disability.
18/25 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
 • De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een uitdagend programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.
19/25 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • het is de enige masteropleiding waarbinnen studenten zich specialiseren op het gebied van preventieve jeugdhulp en opvoeding.
 • er is een directe koppeling tussen wetenschappelijke studie en onderzoek en de pedagogische praktijk.
20/25 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De masteropleiding Forensische orthopedagogiek is volledig gericht op het forensisch orthopedagogische werkveld. Tijdens de master specialiseer je je in oorzaken van ernstige gedrags- en opvoedproblemen en in diagnostiek, risicotaxatie en behandeling in het gedwongen kader, waar cliënten vaak een beperkt probleeminzicht hebben en weinig intrinsiek gemotiveerd zijn om problemen aan te pakken. Ook leer je de bijbehorende wet- en regelgeving.
21/25 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Youth at risk is the only international Master's programme in which students specialise in preventative youth care. Special attention is paid to translating academic evidence into practice and to the role of factors including cultural diversity and specific risk groups.
22/25 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Binnen de Universiteit van Amsterdam is er grote expertise op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen, leerkracht-leerling-relatie, mindfulness bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onderzoek naar en behandeling van angst, autisme, ADHD en slaapproblemen bij kinderen. Dit komt terug in de mastertrack Orthopedagogiek en studenten kunnen zich specialiseren op een van deze gebieden.
23/25 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Binnen de UvA is een grote expertise op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen, leerkracht-leerling realties, mindfulness bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onderzoek naar en behandeling van angst bij kinderen. Dit komt terug in het mastertraject Orthopedagogiek en studenten kunnen zich specialiseren op een van deze gebieden.
24/25 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een uitdagend programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.
25/25 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

student Mart Analbers
Rijksuniversiteit Groningen
Mijn naam is Mart Analbers. Ik heb gekozen voor de master Orthopedagogiek omdat je daar het meeste contact hebt met kinderen. Ik heb kinderen altijd al leuk gevonden: ze zijn vrolijk en onbevangen, nemen de wereld nog niet te serieus. Ik wilde aan de RUG studeren vanwege de stad Groningen: een fijne stad, niet te groot, lekker overzichtelijk, maar met genoeg te beleven. Mijn keuze was snel gemaakt!

Momenteel loop ik stage bij een scholengemeenschap. Alle niveaus worden er aangeboden, van praktijk tot gymnasium. Ik heb verschillende taken...
Ook test ik kinderen op bijvoorbeeld dyslexie, intelligentie of faalangst.Het leukste zijn de één-op-één-gesprekken met leerlingen. Dat zijn meestal kinderen van een jaar of dertien, veertien, die problemen hebben waar ze met de mentor niet uitkomen. Daarmee komen ze dan bij mij terecht. Sommigen vinden het lastig om gestructureerd te werken. Hen help ik om vooruit te plannen, als ze bijvoorbeeld een toets hebben. Maar ik krijg ook leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Zo heb ik gesprekken met een jongen die net van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs is gegaan. Hij had moeite met aanpassen, wist niet goed hoe hij zich in de klas moest gedragen. Ik help hem bijvoorbeeld met wat je wel en wat je beter niet kunt zeggen tegen klasgenootjes, of hoe je je het beste kunt gedragen in een WhatsApp-groep. Hij gaat echt vooruit: zijn gedrag verbetert en zijn cijfers gaan omhoog. Dat is mooi om te zien.Ik vond het van tevoren wel spannend om stage te gaan lopen. Je hoopt maar dat de praktijk is wat je ervan verwacht. Maar mij bevalt het heel goed. Ik denk dat ik in het afgelopen half jaar net zoveel heb geleerd als in de eerste drie jaar in de boeken. Wat ik ook leuk vind, is dat ik veel theorie terugzie in de praktijk. Al in de eerste weken kwam ik methodes en tests tegen waar ik tijdens de studie over heb geleerd.


lees verder ...
Rijksuniversiteit Groningen
Het waren lange dagen die Anne maakte voor haar stage bij Kinnik, kind en jeugd GGZ. Kinnik, onderdeel van GGZ Friesland, begeleidt en behandelt kinderen en jongeren tot 15 jaar die complexe problemen ervaren en daardoor vastlopen in hun ontwikkeling. Kinnik is Fries voor 'dat kan ik'.

Van januari tot juli reisde Anne vier dagen per week heen en weer naar Leeuwarden. Soms met de trein, vaak reed ze mee met collega’s die ook in Groningen wonen. ‘Met het studentenleven was ik na mijn bachelor wel al een beetje klaar...
“Een aanpakker”, “flexibel” en “empathisch”, zo omschrijft ze zichzelf. ‘Eigenlijk alles wat ik bij Kinnik gedaan heb vond ik leuk om te doen, maar soms was het ook best vermoeiend. Je doet zóveel indrukken op.’ Van feestje naar baan Al voor de zomer vroeg de opleiding aan haar ingeschreven studenten een selectie van tien stageplekken uit ongeveer tachtig stage-instellingen te maken. Er waren toen veel meer studenten dan er stageplekken waren. Die plekken werden willekeurig toegewezen. Anne had daarbij geen geluk, maar ze herinnerde zich een feestje van twee jaar daarvoor. “Daar sprak ik iemand die bij Kinnik werkte. Zij vroeg of ik een stageplek zocht, maar toen zat ik nog in de bachelor. Dus toen ik een stageplek moest zoeken, heb ik haar weer benaderd. Zo kwam ik op gesprek bij Kinnik.”Anne had al vaker met kinderen en jongeren gewerkt. ‘Ik vind het een heel leuke groep om mee te werken. Ik denk dat ik me kan goed kan verplaatsen in hun beleving en ik maak snel contact met kinderen en jongeren.’ Inmiddels heeft ze bij Kinnik een contract voor een jaar ondertekend. Ze begint er eind september als orthopedagoog. De polikliniek ‘Bij psychiatrie wordt vaak aan opnames of hele gekke of heftige casussen gedacht. Mijn stage was op een polikliniek. Dat betekent dat er geen sprake is van verblijf. Op de polikliniek bij Kinnik kan het ook gaan over of er bijvoorbeeld sprake is van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), of Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Er komen kinderen en jongeren met diverse klachten zoals somberheid, trauma of ontwikkelingsproblematiek. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg. Dan bespreken de arts, de psychiater, de klinisch psycholoog, de orthopedagogen en de (gz-)psychologen alle intakes van die week. Als team kijken ze of er iets over het hoofd gezien is en of er aanvullingen zijn op de voorgestelde aanpak. In haar stage op de polikliniek bekwaamde Anne zich in taken als intakes doen, verslagen schrijven, gesprekken met ouders houden, diagnostische tests afnemen, behandelplannen opstellen en behandelingen geven.Met haar begeleiders Liz (GZ-psycholoog) en Nina (orthopedagoog in opleiding tot GZ-psycholoog) besprak Anne wekelijks wat er gebeurd was. Daarnaast gaven Liz en Nina feedback op de verslagen die Anne geschreven had. En als er iets was waar Anne mee zat of waar ze tegen aanliep, kon ze dat in die begeleidingsmomenten met hen bespreken. ‘Maar ik kon tussendoor ook altijd van alles vragen. De begeleiding was echt heel goed. En het was fijn dat ik twee begeleiders had. Er was altijd iemand beschikbaar.’‘Is het wel fijn voor cliënten om er een stagiair bij te hebben?’ Dat vroeg Anne zich toen ze net begonnen was wel eens af. Het verbaasde haar best een beetje dat de meeste cliënten aangaven dat ze het prima vonden als ze erbij kwam. ‘In het begin observeerde ik vooral, later mocht ik steeds meer doen. Meestal liep ik met een van mijn begeleiders mee, maar als een andere collega iets interessants had, dan vroegen ze vaak of ik daarbij wilde zijn. Ik moest daar wel keuzes in maken. In het begin speelde soms onzekerheid. ‘Wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben ook maar een student die hier stageloopt.’ Zo voelde het dan, vertelt ze. ‘Bijvoorbeeld als ik een advies moest geven aan ouders die twintig jaar ouder waren, terwijl ik zelf geen ervaring heb met het opvoeden van een kind. Ouders denken waarschijnlijk helemaal niet zo. Ze waren vaak heel open en vertelden best veel. Door veel te doen ben ik zekerder geworden van bepaalde vaardigheden en de kennis die ik bezit.’‘Het is niet vanzelfsprekend dat alles altijd maar goed gaat’ ‘De verhalen die ik soms hoorde, konden ook wel confronterend zijn. Ik ben me er tijdens deze stage heel erg bewust van geworden dat het niet vanzelfsprekend is dat alles altijd maar goed gaat. Ik kom uit een fijn gezin, waar bijvoorbeeld nooit sprake is geweest van financiële zorgen. Ik heb ik mijn leven weinig tegenslagen gehad en mijn studie loopt eigenlijk altijd goed. Natuurlijk zijn er wel eens dingen.’ Annes stem daalt een beetje. ‘Maar niets zoals sommige andere mensen meemaken. Dat ik dacht “Wacht even, jij bent twaalf. Hoezo denk jij aan zelfdoding?” of “Waarom denk je aan zo dun mogelijk zijn als je nog maar een kind bent?”Op de werkplek is het specifieker Anne merkte dat wat ze doet op de werkplek veel specifieker is dan wat ze in de opleiding krijgt. ‘Die is wat algemener.’ Ze herkende veel theorie van het vak psychopathologie. ‘Daar doe je kennis op over de stoornissen en de bijbehorende criteria zoals die in de DSM zijn vastgelegd. Dat gebruik je bij het diagnosticeren. Ik vond het interessant om te zien hoe stoornissen zich in de praktijk kunnen uiten. Ik wilde in mijn stage de aantekening Diagnostiek halen. Dat is gelukt. Je moet dan drie casussen vanaf intake tot aan behandeling doen, voor zover dat mogelijk is.’ Naast meekijken bij verschillende behandelingen, mocht Anne ook zelf behandelingen doen. Een van haar begeleiders gaf een groepsbehandeling voor depressie. Daar mocht Anne ook wat stukjes van doen. En de 8-weekse behandeling ‘Zelf plannen’ gericht op kinderen met ADHD gaf Anne in haar stage zelfstandig.‘Het afnemen van een test is echt een praktische vaardigheid.’ Om vertrouwd te raken met verschillende testen, kunnen studenten testen lenen in de testotheek van de faculteit.‘ Zo kun je ook het afnemen van testen op medestudenten oefenen. Ik heb dat trouwens niet gedaan. Een test afnemen bij een medestudent of bij een druk, jong kind of bij een jongere van 15 met klachten is natuurlijk heel anders. Je leert het echt in de praktijk.’ ‘Ik zie wel groeimogelijkheden in mijn gespreksvaardigheden.’ Het viel haar op dat ze af en toe wat te afwachtend was als ze bij een gesprek zat. ‘Ik ben wel van de kat uit de boom kijken. En het was makkelijk om niets te vragen als degene bij wie ik meekeek alle vragen stelde. Soms stelde ik dan wel een klein vraagje.’ Anne ziet ook de andere kant van haar voorzichtigheid: ‘Het is niet eenvoudig, helemaal als het een gevoelig gesprek is. Dan is het moeilijk om in te breken. Maar ik vond dat ik soms wat meer het initiatief kon nemen. Ik heb dat toen met mijn begeleiders besproken. We hebben daar afspraken over gemaakt, en toen ging het gemakkelijker.’Wel vindt ze dat ze nog erg bezig was om het vragenlijstje af te werken. ‘Als ik een antwoord kreeg, was ik al bezig met de volgende vraag die ik moest stellen, zonder dat ik het antwoord echt tot me had genomen. Het is niet de bedoeling dat je alleen maar bij dat lijstje blijft. Dus ik mag ook wel wat meer doorvragen en niet altijd genoegen nemen met het antwoord dat gegeven wordt.’ Anne heeft veel zin om in september bij Kinnik aan de slag te gaan. ‘GGZ Friesland is een werkgever waar ik veel kan leren. Ik wil eerst vooral hier blijven werken en veel ervaring op doen als orthopedagoog. En later misschien opgaan voor GZ-psycholoog.’


lees verder ...
Klaudia Kroll
Rijksuniversiteit Groningen
Janet Hofman
Rijksuniversiteit Groningen
Anne Heslinga
Rijksuniversiteit Groningen