1/5 RUG
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.
2/5 RUG
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.
3/5 RUG
Recht en Bestuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De variant Juridische bestuurskunde wordt bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen aangeboden, Governance and Law in Digital Society bij Campus Fryslân in Leeuwarden. Beide varianten kennen kleinschalig en interactief onderwijs, waardoor ruimte is voor discussie en feedback. Recht en Bestuur is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurs
4/5 RUG
Recht en Bestuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De variant Juridische bestuurskunde wordt in Groningen aangeboden, de variant Governance and Law in Digital Society in Leeuwarden. Beide varianten kennen kleinschalig en interactief onderwijs, waardoor ruimte is voor discussie en feedback. Recht en Bestuur is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat toont de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.
5/5 RUG
Governance and Law in Digital Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
The English-taught LLM Governance and Law in Digital Society combines two distinctive disciplines: Law and Public Administration in order to study consequences of IT (including privacy, safety and security), making it unique in the Netherlands.

Further, the LLM is taught at the University of Groningen's Campus Fryslan in Leeuwarden, offering a chance for a more personalized study experience within a small classroom setting.
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Jorn Travaille
Rijksuniversiteit Groningen
Lucas Haitsma
Rijksuniversiteit Groningen
Dieuwertje Stolwijk
Rijksuniversiteit Groningen
Na mijn afstuderen ben ik begonnen als advocaat-stagiaire, bij de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht van een groot advocatenkantoor. Het leek me de plek waar ik me kon bezighouden met het oplossen van complexe juridische vraagstukken die zich voordoen in de politiek-bestuurlijke omgeving van een overheid.

Dat sprak mij aan en sloot bovendien perfect aan bij mijn juridisch-bestuurskundige achtergrond. Inmiddels ben ik alweer vijf jaar advocaat en werk ik met name voor overheidswerkgevers (denk aan ministeries, provincies, gemeenten en zbo’s)...
Voor een vraagstuk zijn vaak meerdere juridische oplossingen denkbaar, maar welke oplossing kan ook op maatschappelijk draagvlak rekenen? Het is immers niet ondenkbaar dat een minister zich uiteindelijk zal moeten verantwoorden in de Tweede Kamer. Die aspecten maken het werken op dit kantoor extra uitdagend. Het plezier dat ik uit mijn werk haal is een bevestiging van de keuze die ik alweer tien jaar geleden maakte voor de studie Juridische Bestuurskunde (met civiel effect).


lees verder ...