1/37 Erasmus
Geschiedenis
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Geschiedenis studeren betekent:

 • dat je kiest voor een studie die door experts en studenten is uitgeroepen tot de beste van Nederland;
 • dat je expert wordt in het verrichten van historisch onderzoek naar actuele kwesties;
 • dat je de geschiedenis op een multidisciplinaire manier leert benaderen;
 • dat je profiteert van kleinschalig onderwijs met betrokken docenten;
 • dat je uitstekend leert analyseren, schrijven en debatteren;
 • dat je stage kan lopen.
2/37 Erasmus
History
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Studying History of Society in Rotterdam means:

 • participating in a master programme which has repeatedly been voted best Dutch master programme in the field of history (by the Dutch magazine Elsevier and Keuzegids Masters);
 • learning how to do historical research on contemporary issues;
 • approaching history from multiple angles and studying phenomena in an international context;
 • benefiting from small-scale classes and a dedicated team of lecturers;
 • the possibility to do an internship.
3/37 Erasmus
Geschiedenis
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Een studie die door studenten is verkozen tot beste van Nederland, met kleinschalig onderwijs en begeleiding door experts.
 • Training in historisch onderzoek naar actuele kwesties.
 • Een sterke nadruk op schrijfvaardigheid, analyse en debat;
 • Interdisciplinair perspectief op historische vraagstukken;
 • Een optionele stage bij archieven, musea, onderzoeksbureaus.
 • Onderzoeks- en stagemogelijkheden bij archieven, musea, documentatiecentra.
4/37 Erasmus
History
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • A master's programme which has been voted the best in the Netherlands by students (Dutch magazine Elsevier), with small-scale seminars and expert lecturers.
 • Training in historical research of contemporary issues.
 • Emphasis on writing-skills, analysis and debate.
 • Optional internships with archives, museums, research institutions.
5/37 Universiteit Leiden
Europe 1000-1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • You will join a lively, ambitious, and international community.
 • You will be able to collaborate with the outstanding scholars of the ancient history department as well as scholars active in other fields of History or the related fields.
 • Leiden University offers study areas of history not covered by other Dutch history departments.
6/37 Universiteit Leiden
Colonial and Global History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • You will have access to unique documentation centres.
 • You will join a lively, ambitious, and international community.
 • You will be able to collaborate with the outstanding scholars of the ancient history department as well as scholars active in other fields of History or the related fields.
 • Selected students will be able to participate in the Europaeum Vaclav Havel MA Programme.
7/37 Universiteit Leiden
Ancient History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • You will join a lively, ambitious, and international community.
 • You will be able to collaborate with the outstanding scholars of the ancient history department as well as scholars active in other fields of History or the related fields.
 • Selected students will be able to participate in the Europaeum Vaclav Havel MA Programme.
8/37 Universiteit Leiden
History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • History at Leiden University has a strong international orientation and focus on the study of European and non-European history in a global context.
 • The Leiden University History department has a very committed teaching staff.
 • The Leiden History department has a broad and well balanced range of chairs in topics ranging from Ancient and Maritime History to Social and Economic History.
9/37 Universiteit Leiden
Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • You will join a lively, ambitious, and international community.
 • You will be able to collaborate with the outstanding scholars of the ancient history department as well as scholars active in other fields of History or the related fields.
 • Leiden University offers study areas of history not covered by other Dutch history departments.
10/37 Universiteit Leiden
Leiden-Oxford-Paris Programme
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Engelstalig
 • Delivered by three of the most prestigious universities in the world.
 • You will graduate with a certificate from the Europaeum, an association of Europe's top ten universities.
 • You can tailor the programme to match your specific interests.
11/37 Universiteit Leiden
Cities, Migration and Global Interdependence
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • You will join a lively, ambitious, and international community.
 • You will be able to collaborate with the outstanding scholars of the ancient history department as well as scholars active in other fields of History or the related fields.
 • Selected students will be able to participate in the Europaeum Vaclav Havel MA Programme.
12/37 RUG
Geschiedenis Vandaag
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
 • The practical application of historical knowledge and methods at an academic level
 • Specialization programs in preparation for a job outside the academic world, including placements.
 • Versatile work forms (hands-on history, internships, special final projects, substantive lectures, tutorials from experts in the field)
 • Extensive and varied master classes for all history master students
 • Tailor-made studies: giving your own direction to your studies
13/37 RUG
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
 • Uniek: nadruk op toepassing historische kennis en methoden op academisch niveau
 • Specialisatietrajecten ter voorbereiding op werkveld, onder meer door stage.
 • Veelzijdige werkvormen (onderzoekscollege, Atelier History Online, stage, bijzondere eindprojecten)
 • Studeren op maat: eigen richting geven aan je studie
14/37 Radboud Universiteit
Politiek en Parlement
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Deze master is specifiek toegespitst op het functioneren van de Haagse politiek in historisch, juridisch en theoretisch perspectief. Dat maakt deze specialisatie uniek in Nederland.
 • Je krijgt college van gastdocenten: zowel academici als mensen uit de praktijk.
 • Onderwijs en onderzoek zijn zichtbaar met elkaar verweven. De master wordt gedragen door universitair docenten van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis en onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG).
15/37 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
 • Kleinschalig onderwijs met veel aandacht voor onderzoek en praktijk
 • Veel aandacht voor schrijfvaardigheid
 • Drie unieke masterspecialisaties
 • Je studeert in de oudste stad van Nederland met een zeer rijke historie
16/37 Radboud Universiteit
Ancient and Medieval Mediterranean Worlds
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Unique focus on the entire Mediterranean across the ancient and medieval periods.
 • You'll learn important skills such as being able to select, analyse and interpret pertinent historical information.
 • You could write your Master's thesis in French, Italian or German if that is your native tongue.
 • Our staff has a wide network.
17/37 Radboud Universiteit
Geschiedenis en Actualiteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Je wordt breed en academisch opgeleid en tegelijkertijd goed voorbereid op de arbeidsmarkt.
 • Een stage maakt onderdeel uit van het studieprogramma.
 • De studie daagt je uit tot metareflectie: wat betekent omgaan met erfgoed eigenlijk? Waarom is publieksgeschiedenis 'booming'?
 • De opleiding heeft veel contacten met erfgoedinstellingen, musea en andere historische centra in de omgeving.
 • Keuzevakken geven je de ruimte om zelf invulling te geven aan je studiepad.
18/37 UU
Cultuurgeschiedenis van modern Europa
€ 336 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
19/37 UU
Cultuurgeschiedenis van modern Europa
€ 336 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
20/37 Amsterdam UVA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
21/37 Amsterdam UVA
Geschiedenis van de internationale betrekkingen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
22/37 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
23/37 Amsterdam UVA
Holocaust and Genocide Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
The programme is a collaboration between the UvA and the Netherlands Institute for War, Holocaust and Genocide Studies. This integration of the programme with a well-established (more than 70 years old) research and archival centre makes the program unique. Students will have access to a specialised library of war, Holocaust, and genocide studies, as well as the potential draw the more than 2,500 metres of archival materials managed by the NIOD, and the expertise of NIOD researchers.
24/37 Amsterdam UVA
Stadsgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Uniek: stadsgeschiedenis aan de UvA is de enige stadshistorische master in Nederland.
 • Amsterdam: bij deze master is je werkveld is om je heen en kun je direct ervaring opdoen middels een (facultatieve) stage bij o.a. lokale overheden, erfgoedinstellingen of architectenbureaus.
 • Onderzoeksgericht: je doet al snel mee met lopend onderzoek van de docenten en de activiteiten van het Amsterdam Centre for Urban History (www.acuh.uva.nl)
25/37 Amsterdam UVA
American Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
26/37 Amsterdam UVA
Publieksgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
27/37 Amsterdam UVA
Militaire geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
28/37 Amsterdam UVA
Gouden Eeuw
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Het masterprogramma Gouden Eeuw kent een interdisciplinaire opzet, waarin de politieke, economische en sociale geschiedenis, kunstgeschiedenis en literatuur van de Nederlandse zeventiende eeuw in samenhang worden bestudeerd. Het onderwijsprogramma wordt verzorgd door specialisten uit de opleidingen Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Nederlandse taal en cultuur. De master biedt aldus een verrassende blik op kernproblemen uit de geschiedenis en cultuur van de Nederlandse Gouden Eeuw.
29/37 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
30/37 Amsterdam UVA
Militaire geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
31/37 Amsterdam UVA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
32/37 Amsterdam UVA
Publieksgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
33/37 Amsterdam UVA
Geschiedenis van de internationale betrekkingen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
34/37 Amsterdam VU
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
35/37 Amsterdam VU
Global History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
38% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
36/37 Amsterdam VU
Religion and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
37/37 Amsterdam VU
Medical and Health Humanities 
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Universiteit Utrecht