1/23 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
40% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
With its four themes, the programme will combine topicality and coherence with a maximum freedom of choice for students. It will also offer a diversity of perspectives and enable students to focus on analytical and continental traditions, or a combination of both.
2/23 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
With its four themes, the programme will combine topicality and coherence with a maximum freedom of choice for students. It will also offer a diversity of perspectives and enable students to focus on analytical and continental traditions, or a combination of both.
3/23 Universiteit Leiden
Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
4/23 Universiteit Leiden
Moral and Political Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
5/23 Universiteit Leiden
Philosophy of Knowledge
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
6/23 Universiteit Leiden
Modern European Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
7/23 Universiteit Leiden
Global and Comparative Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
8/23 Universiteit Leiden
Philosophy (60 ec)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
9/23 RUG
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Results of the National Student Assessment (NSE) show that our students are very satisfied with the contents of our programmes and that they value the expertise of our teaching staff. Small-scale classes and a friendly, informal setting enhance contacts between our staff and students. In reviews of the Keuzegids Universiteiten and in the Higher Education Review of Dutch University Faculties, our faculty was rated number one by both students and professors year after year - and second-best twice.
10/23 RUG
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.
11/23 Radboud Universiteit
Filosofie
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
 • Verwerving van diepgaande kennis over een van de vier specialisaties.
 • In de speciaal daarvoor opgezette seminars ontwikkel je competenties zoals kritisch lezen en analytisch vermogen, spreek- en schrijfvaardigheid, argumenteren en overtuigingskracht.
 • De kleinschalige opzet van de seminars staat garant voor intensieve persoonlijke begeleiding en interactie tussen studenten en docenten.
 • De master Filosofie is gericht op een carrièreperspectief buiten het onderzoek.
12/23 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Het is de enige masterspecialisatie Continentale Filosofie in Nederland.
 • Je hebt keuzevrijheid in je studieprogramma. Je kunt een masterseminar volgen bij één van de andere specialisaties van Filosofie of een stage lopen. Ook is er vrije ruimte om in te vullen.
 • Je docenten zijn experts binnen hun vakgebied en doen onderzoek binnen het Center for Contemporary European Philosophy, een belangrijk onderzoeks- en onderwijscentrum in het Europese continentaal-filosofische gedachtegoed.
13/23 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Onze studenten beoordelen deze opleiding met een 8,5. Bron: Nationale Studenten Enquête 2019.
 • Je hebt keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. Je kunt een masterseminar volgen bij één van de andere specialisaties van Filosofie of een stage lopen. Ook is er vrije ruimte om in te vullen.
 • Het onderwijs is sterk gelinkt aan het onderzoek. Je docenten doen binnen het programma Modernity Contested onderzoek naar de (legitimiteit van) kritiek op het moderniseringsproces.
14/23 Radboud Universiteit
Filosofie van Taal en Cognitie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Deze master is uniek in Nederland en wordt alleen aan de Radboud Universiteit aangeboden. Als je wilt filosoferen over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke impact daarvan, dan is deze opleiding geknipt voor jou.

- De onderwijsvormen zijn persoonlijk, kleinschalig en uitdagend.
- Onze groene campus is een heerlijke plek om te studeren. Alle faciliteiten bevinden zich op loopafstand van elkaar
15/23 Amsterdam UVA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
16/23 Amsterdam UVA
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
17/23 Tilburg University
Philosophy of Humanity and Culture
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
18/23 Tilburg University
Filosofie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
19/23 Tilburg University
Filosofie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
20/23 Tilburg University
Ethiek van Bedrijf en Organisatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
21/23 Tilburg University
Philosophy of Data and Digital Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
22/23 Tilburg University
Ethiek van Bedrijf en Organisatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
23/23 Tilburg University
Philosophy of Humanity and Culture
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Jos Spijkerman
Rijksuniversiteit Groningen
Na mijn bachelor Filosofie was ik nog niet klaar met filosoferen. Ik wilde er graag mee doorgaan, maar dan wel wat meer gericht op de maatschappij. Deze master was daarom voor mij een logische stap.

De master bestaat uit een aantal verplichte vakken en keuzevakken. De keuzevakken spraken mij het meest aan, omdat ik een selectie aan vakken kon maken die mijn filosofische interesse hebben. Meestal sluit je een vak af met een essay, waar je al je persoonlijke interesse in kwijt kan met betrekking tot het onderwerp...
De vakken waren zoals ik gewend was van de bachelor, maar dan op masterniveau: meer medestudenten lezen daadwerkelijk de teksten, met veel interessantere discussies als resultaat! Zo heeft je denkwerk eindelijk impactVan de verplichte vakken van de master heb ik veel geleerd. Bij Publieksgericht Schrijven oefen je (de naam zegt het al) met schrijven voor een breder publiek. Deze vaardigheid wordt nog weleens onderschat. Maar met een beetje oefening pen je iets op papier waardoor je ouders eindelijk begrijpen waar je je mee bezig houdt. En: grote kans dat faculteitsblad de Qualia je stuk wil publiceren! Voor de eindopdracht van dit vak heb ik mijn essay over klimaatverandering meer publieksgericht gemaakt.Bij het vak Filosofische Interventies doet iedereen een project doet waarbij je 'filosofisch intervenieert' in de samenleving. Zo heeft je denkwerk eindelijk impact, of leer je in elk geval wat erbij komt kijken om ervoor te zorgen dat je werk iets in beweging brengt. Er is veel vrijheid bij het kiezen van je onderwerp en je manier van interveniëren, en met de groep ondersteun je elkaar bij het realiseren van dit project. Ik bedacht de 'Afzichtkaart' – een ludieke manier om kritisch te zijn op de toerisme-industrie.Om te ervaren hoe het werkveld eruitziet, loop je tijdens het laatste semester stage. Ik heb hier veel zin in, omdat ik eraan toe ben om mijn gefilosofeer wat meer in de praktijk te brengen. Ik ben benieuwd of ik iets ga hebben aan mijn analytische denkvermogen en kritische houding! Het is de bedoeling dat je tijdens deze periode ook een scriptie schrijft, en dat deze enigszins gelinkt is aan de bezigheden in je stage. Zelf zal ik gaan rondlopen bij een organisatie die lokale coöperaties helpt bij het opwekken van groene energie. Voor mijn scriptie kan ik dus wederom gaan schrijven over onze omgang met klimaatverandering!Zo is het filosofische onderzoek dat je tijdens deze master doet dus telkens maatschappelijk relevant. De masterstudent Filosofie en Maatschappij zit niet voor zich uit te staren op een stoffige filosofie-zolder, maar staat met de poten in de modder.


lees verder ...
Schoutje Schouten
Rijksuniversiteit Groningen
Toen ik naar masters ging kijken, wist ik eigenlijk nog niet goed wat voor master ik wilde doen. Wel wist ik van mijzelf dat ik het leuk vind om theorie en praktijk met elkaar te combineren. Andere masters Filosofie waren voor mijn gevoel te theoretisch, totdat ik de master 'Filosofie en Maatschappij' tegenkwam.De opzet van deze master sprak mij erg aan...
Bij dit vak wordt er van je verwacht dat jij een filosofische interventie gaat plegen. Je bent vrij om zelf een (filosofisch) onderwerp uit te kiezen waar jij in wilt interveniëren en je kan zelf bepalen hoe jij jouw interventie vorm wilt geven. Ikzelf heb een 'dilemma-diner' georganiseerd waarbij burgers en militairen samenkwamen om te praten/horen over de ethische dilemma’s waar militairen mee te maken krijgen in hun werk. Een ander is een artikel gaan schrijven over voeding, en weer een ander is gaan filosoferen met kinderen op een basisschool. Met dit vak leer je echt hoe jij jouw filosofische bagage in de praktijk kan brengen en vooral hoe je een brug kan slaan tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie. Dit was voor mijn gevoel écht theoretische filosofie en praktische filosofie met elkaar combineren en dat is iets wat ik erg leuk vind!Vervolgens ga je het tweede half jaar stage lopen, ook hierin ben je weer vrij om te bepalen hoe je dat vormgeeft. Zo kan je een onderzoeksstage doen of een praktijkstage, het is maar net wat bij jou past en wat jij wilt ‘proberen’. Gelijktijdig ga je aan de slag met jouw masterscriptie, die een raakvlak moet hebben met de stage die je gedaan hebt. Zo dient bij mij het onderzoek dat ik ga doen voor mijn onderzoeksstage als uitgangspunt voor mijn masterscriptie.Kortom: ben je op zoek naar een master die theorie en praktijk combineert en naar een master die ruimte laat voor jou om het aan jouw interesses aan te passen, dan kan het zijn dat de master ‘Filosofie en Maatschappij’ echt wat voor jou is!


lees verder ...
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen