1/3 PTHU
Theologie (joint degree PthU/VU)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
2/3 Amsterdam VU
Theologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
3/3 Amsterdam VU
Theologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Vanuit het VU-thema Connected World leer je verder kijken dan het theologisch vakgebied. Je focust op de wisselwerking tussen geloof en maatschappelijke en culturele contexten. In het verlengde hiervan bekwaam je je in het voeren van de dialoog tussen de verschillende godsdiensten en het gesprek met alle christelijke stromingen. Al met al beweeg je als Theologie-student op het kruispunt van geloven en maatschappelijke perspectieven, met zingeving en ethiek als drijfveren.
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Riekelt Woort
Vrije Universiteit Amsterdam
Geloof en wetenschap worden hier niet zo gescheiden als op sommige andere universiteiten, en dat spreekt me aan.

Hiervoor heb ik twee jaar Geschiedenis gestudeerd, maar dat vond ik toch een beetje theoretisch. Ik miste de belangrijke levensvragen bij die studie. Uiteindelijk wilde ik liever een academische opleiding doen waarbij ik bezig kan zijn met het geloof. Daarom ben ik naar de Protestantse Theologische Universiteit gegaan. Geloof en wetenschap worden hier niet zo gescheiden als op sommige andere universiteiten, en dat spreekt me aan...
Dat levert goede gesprekken op. Je bent het niet altijd met elkaar eens, maar er is ruimte voor jouw standpunt. Of ik dominee wil worden? Dat weet ik nog niet. Misschien wil ik ook wel het onderwijs in. Ik heb nog een paar jaar de tijd om daar achter te komen…


lees verder ...
Tobias ter Reehorst
Vrije Universiteit Amsterdam
Ik geniet nu van leuk en uitdagend onderwijs met docenten die hun persoonlijke visie met ons delen.

Toen ik Theologie ging studeren aan de VU, kwam ik net van het vwo af. Dat was wel even wennen: het niveau was veel hoger. Gelukkig kreeg ik snel de smaak te pakken. Ik geniet nu van leuk en uitdagend onderwijs met docenten die hun persoonlijke visie met ons delen. Ook mijn lidmaatschap van de studievereniging Icarus was een goede keus: hier maakte ik snel vrienden...


lees verder ...