Deze opleiding

De opleiding richt zich op de directe patiëntenzorg waarbij je patiënten met (laag)complexe, veel voorkomende gezondheidsproblemen diagnosticeert en behandelt, in combinatie met verpleegkundige taken.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaM
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur2 jaar duaal
accreditatiesNVAO
croho-code49246
Vanuit het perspectief van de patiënt worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Het vermogen tot zelfmanagement en de kwaliteit van leven staan hierbij centraal.
Op basis van klinisch redeneren (anamnese, lichamelijk en/of psychiatrisch onderzoek, aanvullende diagnostiek) komen verpleegkundig specialisten tot aanvullende diagnostiek. In aansluiting hierop passen zij evidence-based interventies toe en indiceren en verrichten zij voorbehouden handelingen. Als leider vervullen verpleegkundig specialisten een voortrekkersrol in de innovatie van het beroep en de zorg, onderbouwd door onderzoek en door implementatie van onderzoeksresultaten. Zij leveren een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en aan de kwaliteit van de zorg (Algemeen Besluit CSV, 2016). Meer informatie vind je op www.hanze.nl/manp

Waarom aan de Hanze?

De master Advanced Nursing Practice van de Hanzehogeschool Groningen heeft een eigen Groninger kleur die naar voren komt in de begrippen Healthy Ageing, onderzoekende houding en (verpleegkundige) diagnostiek.

Onderwijs

taal van onderwijs95% nl
5% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
Het getuigschrift van de Master Advanced Nursing Practice geeft je de mogelijkheid om als verpleegkundig specialist te werken. De verpleegkundig specialist is, als Artikel 14-beroep onder de Wet BIG, bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen als het gaat om het indiceren en zelfstandig uitvoeren van medisch voorbehouden handelingen waaronder het voorschrijven van medicijnen.
studielast
Per week: 24 uur praktijkleren en 12 uur onderwijs (cursorisch onderwijs) en 12 uur zelfstudie.
studeren in het buitenland
Verplichte studiereis georganiseerd door vios (verpleegkundige in opleiding tot specialist).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Alle informatie hierover vind je op www.hanze.nl/manp
toelatingseisen

werk naast de opleiding (duaal)
Verplicht

toelatingsgesprek

werkervaring
Bachelorverpleegkundigen (ingeschreven in het register Verpleegkundigen niveau 6), met minimaal 2 jaar relevante ervaring en een werkleerovereenkomst van bij voorkeur 36 uur.

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 2500voor de gehele opleiding
€ 475inschrijvingsgeldvoor de gehele opleiding
€ 1200studiematerialenvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

93 studenten volgen deze opleiding
94% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Hanze
Advanced Nursing Practice
€ 303 gemiddelde kamerhuur
47 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
95% Nederlandstalig
5% Engelstalig
2/8 Fontys
Advanced Nursing Practice (master)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 HAN
Master Advanced Nursing Practice
star Keuzegids topopleiding 2016  1e  80
NVAO
Keuzegids topopleiding 2017
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Hogeschool Leiden
Advanced Nursing Practice
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/8 HR
Advanced Nursing Practice
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 HU
Master Advanced Nursing Practice
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Inholland
Advanced Nursing Practice
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/8 Zuyd
Advanced Nursing Practice
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.8
docenten3.93.7
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.23.3
studiebegeleiding3.93.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Advanced Nursing Practice aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 63 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Je kunt werken in een universitair medisch centrum, in algemene ziekenhuizen, huisartsenzorg, verpleeghuizen, thuiszorg, bij de GGD, in de verstandelijk gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorginstellingen. Je diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor de verpleegkundig specialist is bijzonder goed.

Potentiële beroepen

adjudant-onderofficier medisch
arboverpleegkundige
centralist 112
clustermanager verpleeg-, verzorgingshuis
consultatief psychiatrisch verpleegkundige
districtsverpleegkundige
gg- en gd-verpleegkundige, adviserende verpleegkundigen n.e.g.
ggz-verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding)
hoofd kraamzorg
hoofdverpleegkundige (leidinggevend en verplegend)
hoofdverpleegkundige ziekenhuis (verpleegt niet)
praktijkverpleegkundige
psychiatrisch intensieve thuiszorg (pit) verpleegkundige
regieverpleegkundige
research verpleegkundige
sociaal verpleegkundige
spoedeisendehulp- verpleegkundige
transferverpleegkundige
verpleegkundige (hbo, coördinerend)
verpleegkundige (met verpleegkundige vervolgopleiding, geen ggz, niet adviserend, geen operatie-/seh-), wijkverpleegkundige
verpleegkundige aids-consulent
verpleegkundige jeugdgezondheidszorg
bron: CBS

Contact

Jeanet van der Laan

Programmamanager en hoofdopleider Advanced Nursing Practice

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite