Water Technology

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
New water process technology needs to be developed in order to produce clean water from alternative sources, to minimize the use of groundwater and to recover valuable compounds from waste water.

The master Water Technology is a two year programme with a joint degree. The programme is offered jointly by Wageningen University, University Twente and University of Groningen with education being provided at the Technological Top Institute for Water technology (TTIW Wetsus), in Leeuwarden.

Water technology is a multi- and interdisciplinary specialised master programme, based on combined knowledge from the field of Biotechnology and Chemical Engineering. In the field of Water Technology a combination of biological and chemical conversion (science) with separation technologies, sophisticated technological systems and new/improved materials (technology) offers many opportunities to develop innovations in water technology, especially when researchers work interdisciplinary and in close collaboration.
The curriculum of the programme reflects on needed knowledge and skills to achieve abovementioned challenges in research and business. These challenges are approached from a multidisciplinary perspective, bridging new technological and business developments on one hand and societal and user desires, needs and opportunities on the other.
open_in_newstudy website

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaMSc Water Technology (joint degree)
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalgeen Dutch
volledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code65005
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Master Water Technology

Waarom aan de Wageningen University?

A combined technological approach, based on the state-of-the-art in science and technology of three highly ranked Dutch universities in cooperation with the Technological Top Institute for Water Technology (Wetsus). Education in an exclusive and inspiring environment of researchers and professionals with a devotion to water technology.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn the second year, students have space of time in their programme for free choice courses.
Students have access to superior research facilities and infrastructure of the Technological Top Institute for Water Technology, Wetsus (www.wetsus.nl) during their MSc thesis.
Contact with professionals from the field during MSc internship.
1e jaar The first year consists of two semesters, each with two periods. Period one, two and three consist of ten weeks each. During the first eight weeks, three courses of five credits are taught in parallel. Week nine and ten are reserved for (re-)exams. At the end of the first year students plan their internship (ten weeks).
periode
1234
Global Water Cycle
5 EC
Colloid Chemistry
5 EC
Chemical Reactor Design
5 EC
BioReactor Design
5 EC
Biological Water Treatment and recovery technology
5 EC
MSc Internship
5 EC
2e jaar The second year of the joint degree Water Technology is spent on a Business Case Design project, an elective part and a thesis (28 weeks). The internship, the design project and the thesis are the core components of this programme.
periode
1234
Business Case Design project
10 EC
MSc thesis afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs0% nl
100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, literature study, colloquium, oral presentation, internship, computer exercise, research, excursion, tutorial, lecture, design project, group assignment, group discussion, poster presentation, self evaluation, individual assignment, practicum, self study, project, laboratory work
teachers
Lecturers at Dutch universities stimulate and appreciate an active, participating, open attitude of their students. They like to share their knowledge and inspire students with this attitude.
study abroad
Students have the possibililty to accomplish their MSc internship abroad.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juli 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 15000
niet-EU/EER studenten : € 17600
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
WO bachelorbiotechnologie, chemical engineering, environmental engineering, environmental science
hbo bachelorwatertechnologie; biotechnologie; milieutechnologie
toelatingseisen

cijfergemiddelde
GPA 70%

inbegrepen in collegegeld
examination
excursions

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
9720 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Wageningen University
Water Technology
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Rijksuniversiteit
Water Technology (joint degree)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Universiteit Twente
Water Technology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Water Technology aan de Wageningen University is beoordeeld door 2 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

current job market

vergeleken met andere studies

zoektijd baanslecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Ir. Nelleke van Dorenmalen

opleidingsdirecteur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website