Water Technology

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De master Water Technology is een tweejarig programma met een joint degree dat zich richt op de wereldwaterproblematiek.

De gevolgen van bevolkingsgroei, verontreiniging en klimaatverandering vragen om duurzame oplossingen de komende decennia. In deze opleiding worden nieuwe technologieën bestudeerd die nodig zijn om bijvoorbeeld schoon water te kunnen produceren uit alternatieve bronnen, of om kostbare basiselementen terug te winnen uit afvalwater. Het programma wordt gezamenlijk aangeboden door Wageningen University & Research, University Twente en University of Groningen waarbij het onderwijs gegeven wordt bij het Technological Top Institute for Water technology (TTIW Wetsus), in Leeuwarden.
open_in_newstudy website

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaMSc Water Technology (joint degree)
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalgeen Dutch
volledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code65005
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Master Water Technology

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids
0

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Samen met je studieadviseur stel je je vakkenpakket samen. De masteropleiding kent een (vrije) keuzeruimte met een omvang van minimaal 25 ECTS. Afhankelijk van je bacheloropleiding kan een aantal keuzevakken met een maximale omvang van 15 ECTS verplicht worden gesteld. De omvang van de vrije keuzeruimte is minimaal 10 ECTS. Het is verplicht om minimaal twee vakken te kiezen uit het aanbod van de Wageningen University, Universiteit Twente of Rijksuniversiteit Groningen.
2e jaar In het tweede studiejaar vormt het afstudeervak een afsluitend onderdeel. De omvang van het afstudeervak is minimaal 38 en maximaal 40 ECTS afhankelijk van de individuele invulling van de keuzeruimte. Het afstudeervak is een individueel onderzoeksproject van een van de leerstoelgroepen van de betrokken universiteiten (Wageningen, Twente of Groningen). De meeste onderzoeksprojecten worden uitgevoerd bij het onderzoeksinstituut voor watertechnologie (Wetsus) in Leeuwarden.

Onderwijs

taal van onderwijs0% nl
100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case study, literature study, colloquium, oral presentation, internship, computer exercise, research, excursion, tutorial, lecture, design project, group assignment, group discussion, poster presentation, self evaluation, individual assignment, practicum, self study, project, laboratory work
teachers
Lecturers at Dutch universities stimulate and appreciate an active, participating, open attitude of their students. They like to share their knowledge and inspire students with this attitude.
study abroad
Students have the possibililty to accomplish their MSc internship abroad.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelorbiotechnologie, chemical engineering, environmental engineering, environmental science
hbo bachelorwatertechnologie; biotechnologie; milieutechnologie
toelatingseisen

cijfergemiddelde
GPA 70%

inbegrepen in collegegeld
examination
excursions

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

39 studenten volgen deze opleiding
31% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
45% daarvan is vrouw
10697 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Wageningen University
Water Technology
star Keuzegids 0
gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Rijksuniversiteit
Water Technology (joint degree)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud4.0
docenten3.9
studiefaciliteiten3.1
studielast3.8
studiebegeleiding-

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Water Technology aan de Wageningen University is beoordeeld door 10 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

current job market

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Ir. Nelleke van Dorenmalen

opleidingsdirecteur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website