Deze opleiding

De Engelstalige master Urban Environmental Management is gericht op het analyseren en oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken in steden.

Wereldwijd neemt de verstedelijking toe. Momenteel woont al de helft van de wereldbevolking in steden, en naar verwachting zal dat binnen twintig jaar meer dan 60 procent zijn. Deze ontwikkeling vraagt om het beheersen van de milieu-impact van de verstedelijking, zoals de groei in verkeer, toenemende afvalemissies, aantasting van lucht- en waterkwaliteit en stijging van energie- en grondstoffengebruik. Volgens de Verenigde Naties behoren verbetering en duurzaam beheer van het stedelijke milieu tot de grootste uitdagingen van deze eeuw. Bij de master verwerf je inzicht en kennis over visies, concepten en middelen die nodig zijn voor het management van het stedelijk milieu. Zo lever je een positieve bijdrage aan het stedelijk milieu en de volksgezondheid wereldwijd.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Urban Environmental Management
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60110
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 80

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het studieprogramma van de master Urban Environmental Management begint met een reeks verplichte gemeenschappelijke vakken, beperkte-keuzevakken en vrije-keuzevakken. Een aantal verplichte en beperkte-keuzevakken zijn specifiek voor de master Urban Environmental Management, andere vakken maken deel uit van de door jouw gekozen thesis track.
2e jaar In het tweede jaar doe je in je stage praktische ervaring op in een land en organisatie naar keuze. Verder voer je in dat jaar het kernonderdeel van de master uit, een individueel afstudeeronderzoek (thesis) bij een van de betrokken leerstoelgroepen van Wageningen University & Research.

tracks

track Environmental EconomicsIn this track you will focus on the economic analysis of national and international environmental and natural resources problems such as global warming, loss of biodiversity, pollution, exhaustion of natural resources, deforestation, water scarcity and many others. The aim is to improve understanding of the link between economic development and environmental problems and identify possible solutions and policy recommendations.

track Environmental Policyby developing the theoretical and empirical tools to analyse, evaluate and (help) design democratic processes of environmental reform from the local up to the global level.

track Environmental Systems AnalysisKnowledge from natural and social sciences as well as technology are combined and the experiences and views of different stakeholders are taken into account. Such an integrated approach is necessary to solve complex environmental problems and to make an important contribution to urban environmental management.

track Geo-information ScienceEspecially with the use of Geographical Information Systems (GIS) spatial information can be stored, retrieved, combined, analyzed and displayed (mapped) in a flexible way.

track Land Use PlanningSpatial planning in practice relates to a wide variety of activities such as analysing the spatial organisation, organising planning processes and designing plans and visions for future situations. Spatial planning as a scientific discipline reflects on these practices and develops new insights and knowledge about (spatial) concepts, strategies and instruments.

track Management Studiesand other private group expand their company-oriented demands to the continuous improvement of environmental performance and to sustainability. Whatever type of demand is posed on a company, a company has to respond, in one way or the other, to such a demand. Within this thesis track you will use the managerial approach to analyse these kind of situations.

track Urban Systems Engineering

A thesis track in the discipline Urban Systems Engineering enables students to carry out research on technological aspects related to the management of energy,

water and materials in urban settings by either focusing on individual components or taking an integrated approach.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, practicum, zelfstudie
docenten
Bij Wageningen University ben je een persoon en geen nummer. Persoonlijk contact met docenten is er dan ook erg snel tijdens college.
studeren in het buitenland
Als onderdeel van je curriculum is het mogelijk om een minor, je stage of je afstudeeronderzoek in het buitenland te doen.
exchange programs
  • Onderwijsinstellingen in Europa en de rest van de wereld Erasmus Mundus - Europa
    Uitwisselingsprogramma voor het volgen van een deel van het onderwijsprogramma in het buitenland.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar
toelatingseisen

cijfergemiddelde
Voor vragen over toelatingseisen neem contact op met een van de studieadviseurs via mue.msc@wur.nl of bezoek de website www.mue.wur.nl

cijferlijst
Voor vragen over toelatingseisen neem contact op met een van de studieadviseurs via mue.msc@wur.nl of bezoek de website www.mue.wur.nl

basiskennis
Voor vragen over toelatingseisen neem contact op met een van de studieadviseurs via mue.msc@wur.nl of bezoek de website www.mue.wur.nl

taaltoets
Voor vragen over toelatingseisen neem contact op met een van de studieadviseurs via mue.msc@wur.nl of bezoek de website www.mue.wur.nl

vooropleiding
Voor vragen over toelatingseisen neem contact op met een van de studieadviseurs via mue.msc@wur.nl of bezoek de website www.mue.wur.nl

motivatiebrief
Voor vragen over toelatingseisen neem contact op met een van de studieadviseurs via mue.msc@wur.nl of bezoek de website www.mue.wur.nl

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

137 studenten volgen deze opleiding
61% daarvan is vrouw
25 eerstejaars gestart in 2017
56% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Aktief Slip


Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud4.14.0
docenten4.24.0
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.13.9
studiebegeleiding3.83.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Urban Environmental Management aan de Wageningen University is beoordeeld door 53 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een mastergraad in het stedelijk milieubeheer ben je klaar voor een loopbaan in het onderzoek (bijvoorbeeld PhD), of buiten de universiteit als manager, beleidsmaker, planner of adviseur. Alumni van deze master zijn werkzaam bij bijvoorbeeld nutsbedrijven, overheden, de maakindustrie en adviesbureau's.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur voor nationale/lokale overheden, onderzoeksinstituten o
  • architect
  • phd student
bron: StudieData

Contact

Suzane Tuju

Study advisor

Ir. Theo Lexmond

programme director

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite