International Land and Water Management

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Master International Land and Water Management richt zich op de wetenschappelijke analyse van land- en waterbeheer vraagstukken op verschillende schaalniveaus.

Om de complexe problematiek te begrijpen en aan te pakken wordt gekeken naar zowel de fysieke, technische, sociaal-economische als politieke dimensies.
Door kritisch te analyseren en snel te schakelen kun je een bijdrage leveren aan het duurzaam beheer van land en water.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc International Land- and Water Management
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60104
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 90

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens het eerste jaar van de master International Land and Water Management kun je studeren op de technische, milieukundige, en socio-economische aspecten van land- en waterbeheer. Naast de algemene 'rode draad' vakken zijn er drie specialisaties:
A. Duurzaam landgebruik
B. Irrigatie en waterbeheer
C. Adaptief waterbeheer
periode
2e jaar In het tweede jaar van deze master voer je twee thesis-onderzoeken uit.

specialisaties

specialisatieIntegrated water management involves a process of participatory planning, decision making and implementation with the aim of achieving sustainable use of land and water resource systems.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
practicum, stage, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoeksproject

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

137 studenten volgen deze opleiding
45% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
64% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Wageningen University
International Land and Water Management
star Keuzegids topopleiding 2018  90
€ 282 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Wageningen University
Agris Mundus
€ 282 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.3
inhoud4.14.0
docenten4.34.2
studiefaciliteiten4.04.1
studielast4.13.9
studiebegeleiding4.13.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

International Land and Water Management aan de Wageningen University is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Deze master biedt je gevarieerde baankansen, als bijvoorbeeld onderzoeker, beleidsmaker, projectmanager, consultant, of ontwikkelingswerker. Mogelijke werkgevers zijn grote en kleine ingenieursbureaus, hulporganisaties en overheden binnen en buiten Nederland. Waar onze afgestudeerden zoal terechtkomen, kun je lezen in de resultaten van recent loopbaanonderzoek van KLV, beroepsvereniging en alumninetwerk van Wageningen University & Research.
Zo blijkt dat 54% van de afgestudeerden direct een baan vindt, en 27% binnen één tot drie maanden na het afstuderen.

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • adviseur bodemonderzoek en -saneringen
  • beleidsmedewerker milieu
  • hoogleraar milieukunde
  • manager landbouw-, natuur-, milieu-educatieve organisaties
  • milieu-inspecteur
  • milieudeskundige technologie
  • milieukundig voorlichter
  • projectleider bodemonderzoek en -saneringen
  • universitair (hoofd)docent milieukunde
  • wetenschappelijk onderzoeker milieukunde
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Didi Stoltenberg MSc

Study advisor

Erik Heijmans

programme director

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite