Deze opleiding

De master Geo-Information Science gaat in op het gebruik van geografische informatiesystemen en remote sensing technieken voor het oplossen van multidisciplinaire vraagstukken.

Door de groeiende behoefte aan digitale geografische informatie hebben de geo-informatiewetenschappen zich sterk ontwikkeld. In de tweejarige masteropleiding leer je geo-informatie gebruiken bij het vinden van innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld overstromingen, het beheer van tropische bossen, stedelijke planning, de migratie van dieren, en in kaart brengen van toeristenstromen. Het opleidingsprogramma biedt een unieke combinatie van methoden, technologieën en applicaties uit de geo-informatiewetenschappen. Bovendien biedt deze master uitstekende carrièrekansen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Geo-information Science
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60108
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 88

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit geo-informatiekundige vakken, geo-ICTvakken en vrijekeuzevakken van toepassingsgebieden of van binnen het vakgebied. Daarnaast is er ruimte om vakken te volgen van andere relevante masters aan Wageningen University & Research
2e jaar In het tweede jaar werk je aan je thesis (major) en heb je een academische stage.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
practicum, stage, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoeksproject

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

131 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
31% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.64.2
inhoud4.34.1
docenten4.44.3
studiefaciliteiten4.14.1
studielast4.14.0
studiebegeleiding4.24.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geo-information Science aan de Wageningen University is beoordeeld door 50 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.6 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een mastergraad Geo-Information Science heb je heel goede carrièreperspectieven. De toenemende vraag naar digitale geografische informatie heeft tot een stevige groei van de geo-informatiewetenschappen geleid. Ook de groei van wereldwijde milieuproblemen en de vraag naar nieuwe methodes om hiermee om te gaan, dragen hieraan bij.
lumni Geo-Information Science hebben in de regel direct na het afstuderen een baan. Vaak komen afgestudeerden terecht in het onderzoek, enerzijds in PhD-programma's bij universiteiten en anderzijds bij internationale onderzoeksinstituten. Ook de private sector biedt kansen, zoals grote en kleine ingenieurs- en adviesbureaus als Royal Haskoning, Arcadis en Grontmij. Daarnaast is het mogelijk om bij de overheid of voor een adviesorgaan te gaan werken. Voorbeelden van functies zijn onderzoeker, remote-sensingspecialist, consultant, geo-informatiemanager, geo-informatieanalist en docent.

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • adviseur bodemonderzoek en -saneringen
  • cartograaf
  • docent landmeetkunde
  • geo-informatiekundige
  • geodeet
  • hoogleraar aardwetenschappen
  • projectleider bodemonderzoek en -saneringen
  • universitair (hoofd)docent aardwetenschappen
  • wetenschappelijk onderzoeker aardwetenschappen
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Ing. Willy ten Haaf

study advisor

Ing. Willy ten Haaf

programme director

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite