Food Quality Management

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
De master Food Quality Management integreert technologie en management in de agrifoodketen tot een uniek studieprogramma.

De tweejarige opleiding geeft je de mogelijkheid om kwaliteitsvraagstukken in de levensmidddelentechnologie zowel vanuit de life sciences als vanuit de bedrijfskundige kant te benaderen. Op die manier kun je op een hoog niveau aan de slag met problemen rond voedselkwaliteit, kwaliteitsmanagement, kwaliteitsbeleid, verbetering van voedselkwaliteit, kwaliteitsanalyse en bedrijfsstrategieën. Daarbij komt de hele productieketen aan bod, vanaf de teelt en veehouderij tot en met de consument. Je wordt opgeleid tot een expert op het gebied van voedselkwaliteit én menselijk gedrag.
open_in_newstudy website

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Food Quality Management
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60109
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 82

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Als student volg je één jaar verplichte vakken, zoals Food Quality Management en Food Law. Hiernaast heb je ook de mogelijkheid om je te verdiepen op het gebied van voedselveiligheid, levensmiddelentechnologie, logistiek of management.
2e jaar Daarna voer je een thesisonderzoek uit aan Wageningen University & Research en doe je een stage buiten de universiteit.

specialisaties

specialisatie User-oriented Food Quality

The specialisation User Oriented Food Quality studies food quality from the consumer's perspective. Different systems exist to check and control food quality in the production chain.

After the point of sale, however, the consumer is in charge. Consumer practices in combination with use of available appliances determine food quality at the moment of consumption. What consumers do and why they do so is important to know. Taking this information into account in the food production chain, can contribute to an improved quality after the point of sale. In this specialisation research topics are e.g. how consumers perform food related practices and how companies can anticipate on this, the consumer perception of quality attributes of food and how to improve perceived quality.

specialisatie Quality Control and Assurance

The specialisation Quality and Safety Control and Assurance educates students in complex problem solving by the techno-managerial approach, food safety knowledge, quality and safety standards,

fraud and authenticity, and food law. Students will perform research in topics such as, food safety culture, risk-based auditing, food integrity management, effectiveness of food safety management systems (FSMS) in global supply chains, FSMS development and food safety enforcement in emerging countries.

  1. Quality and Food Logistics
  2. Quality Management and Entrepreneurship

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
Levensmiddelentechnologie, Voedingsmiddelentechnologie, Voeding & Diëtetiek of vergelijkbaar. Andere opleidingen dienen minimaal 30 ECTS aan beta-vakken gehad te hebben, liefst op gebied van voedsel en voeding. Ook via minor te doen.

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

89 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
20 eerstejaars gestart in 2017
60% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nicolas Appert
Levensmiddelentechnologie

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.03.7
docenten4.13.8
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.03.7
studiebegeleiding3.83.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Food Quality Management aan de Wageningen University is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een mastergraad Food Quality Management kun je bijvoorbeeld terecht in de levensmiddelenindustrie, het onderzoek of bij de overheid. Hier kan je als voedselkwaliteits (en veiligheids-) manager, onderzoek of consultat aan de slag.
current job market

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Food Science Office

Contactpersoon

Ralf Hartemink

Programme director

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website