Earth and Environment

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Earth and Environment leert je met een natuurwetenschappelijke bril kijken naar processen en structuren die de aarde en zijn milieu leefbaar maken.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60100
numerus fixusnee
honoursnee
Dankzij jouw kennis van hydrologie, meteorologie, geologie en bodemkunde kun je een brug slaan tussen de verschillende sferen die mensen gebruiken. Daarbij pas je principes toe uit de natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Je ontwikkelt kwantitatief inzicht in de belangrijkste processen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer, en de invloed van de mens daarop. Met dit inzicht kun je werken aan wereldomvattende vraagstukken op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit, bodemdegradatie en voedselvoorziening, biodiversiteit en klimaatverandering. Binnen het programma maak je een keuze uit een van de vier specialisaties: A) hydrologie en water resources; B) meteorologie en luchtkwaliteit, C) biologische en chemische aspecten van bodem en water of D) bodemgeografie, aardsysteemkunde en dynamiek.

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids
2019 : score 74

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar volg je vakken en doe je Academische Consultancy Training. De vakken die je krijgt hangen af van de specialisatie die je kiest. In het tweede jaar schrijf je je thesis en loop je stage.
1e jaar In het eerste jaar volg je een aantal verplichte vakken, beperkte keuzevakken en vrije keuzevakken.
periode
2e jaar Het tweede jaar bestaat uit een thesisonderzoek (24 weken) en een stage (16 weken) aan een instituut buiten Wageningen University & Research of zelfs buiten Nederland.

specialisaties

specialisatie Hydrology and Water Resourceswhen dealing with hydrological extremes. Then the specialisation Hydrology and Water Resources might be interesting for you.

specialisatie Meteorology and Air QualityWith your research you will contribute to the further understanding of atmospheric processes and their relevance for weather and climate. You take courses in the fields of Weather and Climate Dynamics, Urban Meteorology and Air Quality, Atmospheric Chemistry and Air Quality, Boundary-Layer Meteorology and Land-Atmosphere Interactions.

specialisatie Biology and Chemistry of Soil and Waterand their role in the functioning of terrestrial and aquatic ecosystems in a world that faces increasing anthropogenic pressures. You learn how these insights can contribute to develop effective strategies for the preservation and restoration of soil and water quality, biodiversity, and the functioning of natural ecosystems and the services they provide. Among the key focal points are soil fertility, carbon and nitrogen cycling and greenhouse gas balancing, and the fate and effects of contaminants in soil and water systems. You will study the underlying chemical and biological processes, their interactions and effects from the laboratory to the field scale, using analytical measurements and mathematical models.

specialisatie Soil Geography and Earth Surface DynamicsIt uses an integrative approach that combines biophysical and human elements to gain insight in past, present and future system dynamics. Understanding of soil patterns and landscape dynamics is needed to contribute to the development of alternative land use types that are sustainable and which preserve soil quality. At the same large scale, you develop a deeper understanding of land-atmosphere interactions, the impact of climate change on water and soil resources, adaptation strategies on climate change, and the role of society on these processes.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, CAD/CAM, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
studeren in het buitenland
Er zijn voor studenten uitstekende mogelijkheden om hun scriptie en of stage in het buitenland te doen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

toelatingsgesprek

cijfergemiddelde
GPA 7

taaltoets
Voor Nederlands studenten geldt: Havo 7, VWO 6 voor Engels.

vooropleiding
Een relevante vooropleiding.

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
examination
excursions
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

193 studenten volgen deze opleiding
38% daarvan is vrouw
15 eerstejaars gestart in 2017
47% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Pyrus
Bodem, water en atmosfeer

Pyrus
Bodem, water en atmosfeer

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.93.9
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.83.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Earth and Environment aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 98 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een diploma van de master Earth and Environment kun je beginnen aan een academische carrière als PhD-student, of als wetenschappelijk professional bij een universiteit, onderzoeksinstituut of adviesbureau. Afhankelijk van je specialisatie kun je aan het werk gaan als meteoroloog, hydroloog, waterkwaliteitswetenschapper of bodemwetenschapper in de publieke of private sector.
Zo werken alumni Earth and Environment onder meer als onderzoeker, projectleider, adviseur, proces- of milieutechnoloog, technicus, manager of beleidsmaker. En ze vinden banen over de hele wereld.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur bodemonderzoek en -sanering, milieuadviseur (wetenschappelijk)
afdelings-, sectorhoofd milieukundig onderzoek, leidinggevende milieukundig onderzoek landbouw
beleidsmedewerker milieu, natuurbehoud (wetenschappelijk)
directeur instelling milieuonderzoek
directeur milieu-adviesbureau (meewerkend <50%)
inspecteur milieuzaken (wetenschappelijk)
manager landbouw-, natuur-, milieu-educatieve organisaties
milieudeskundige technologie (onderzoekt en ontwikkelt, wetenschappelijk)
modelleur geohydrologie
projectleider bodemonderzoek en -saneringen (wetenschappelijk)
projectleider bronbemaling
wetenschappelijk onderzoeker milieukunde
bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Dr. Gerrit Epema

Programme Director

Ir. Neeltje van Hulten

Study Advisor

T: +31317482796
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite