Communication, Health and Life Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Engelstalige master Communication, Health and Life Sciences Wageningen University & Research combineert kennis van communicatie met die van gezondheidswetenschappen en Life Sciences.

De opleiding Communication, Health and Life Sciences telt twee specialisaties.
In de specialisatie Communication and Innovation leer je communicatiewetenschappen te integreren in oplossingen en innovaties binnen de levenswetenschappen, zoals natuur, milieu, water, voeding en gezondheid, biotechnologie en voedselproductie.
In de specialisatie Health and Society onderzoek je de sociale aspecten en de gedragsaspecten van gezondheid en gezondheidsbevordering. Ook kun je andere factoren bestuderen die de gezondheid beïnvloeden, bijvoorbeeld de organisatie van ons voedselsysteem of de interactie tussen individuen en hun fysieke omgeving.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Applied Communication Science
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66652
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Communication Sciences: Bridging the gap | Wageningen University

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids
2018 : score 70

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het eerste jaar volg je vakken. De master start met een verplicht vak dat een interdisciplinaire kijk biedt op kwesties die te maken hebben met voedsel, gezondheid en milieu. Na het afronden van dit vak, kun je kiezen uit twee specialisaties: Communication & Innovation of Health & Society.
2e jaar In het tweede jaar loop je stage en schrijf je een masterscriptie in Nederland of in het buitenland.

specialisaties

specialisatie Health and Society

If you are interested in solving societally relevant, complex health issues, then Wageningen is the place to be!

In the specialisation Health and Society students become context-sensitive experts in the domains of science and health promotion.

 1. Communication and Innovation

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

166 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
80% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ipso Facto
Internationale Ontwikkelingsstudies, Toegepaste Communicatiewetenschap, International Development, Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change, Communictation Science

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

What I like about the master program in Wageningen is that it gives me lots of leeway to organize things according to my own preferences.

"What I like about the master program in Wageningen is that it gives me lots of leeway to organize things according to my own preferences. The scale of Wageningen is compact, teachers are easily approached and tend to be open to anything. These things facilitate that I can put together my own study program.

Five years ago I started as a student at the the International Development Studies program and then switched to Applied Communication Science...
My BSc thesis is a discourse analysis of the various perspectives on nuclear energy by the Dutch political parties between 1970 and 2011."
Study programme

"My master program begins after the summer. But I won't start in Wageningen. My master begins in Äs in Norway where, from September through till the end of December, I will be following courses on ecology, environment and sustainability. I see this as a valuable addition. Primarily for myself as it is an opportunity to gain experience abroad. But also because Norway is ahead in the field of sustainability. They go by a far broader understanding of the term sustainability that connects it also with poverty and equality. The social aspect of sustainability, so to speak. And this matches beautifully with Applied Communication Science.

I would also like to do my internship and final thesis abroad. But before doing so I am definitely going to follow the Academic Consultancy Training (ACT). Everyone is teamed into groups with students from other disciplines to work on solving current issues in the world of business. Sounds like fun!"


lees verder ...
Bette Harms

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.84.0
docenten4.04.1
studiefaciliteiten3.73.9
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.73.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Communication, Health and Life Sciences aan de Wageningen University is beoordeeld door 60 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze afgestudeerden zijn communicatiewetenschappers die voldoende kennis hebben over wetenschappelijke benaderingen, en kunnen deze koppelen aan vraagstukken en wetenschappelijke debatten in een life science domein. Afgestudeerden kunnen communiceren met life science wetenschappers; ze kunnen samenwerken in interdisciplinaire en transdisciplinaire wetenschappelijke teams en kunnen functioneren als intermediair tussen life science wetenschappers, beleidsmakers en burgers.
Hierdoor kunnen ze bruggen kunnen slaan tussen verschillende werelden, zoals de wetenschap, de burgers, de overheid en het bedrijfsleven.

Je wordt opgeleid om in het brede communicatiewerkveld in diverse functies aan de slag te kunnen gaan. Veel afgestudeerden werken ‒ in Nederland of in het buitenland ‒ voor communicatieadviesbureaus, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, ontwikkelingsbureaus, media en kennisbanken.

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • bedrijfsjournalist
 • communicatieadviseur
 • communicatiemanager
 • communicatietrainer
 • hoogleraar communicatie
 • pers- en publieksvoorlichter
 • pr adviseur
 • tekstschrijver
 • universitair (hoofd)docent communicatie
 • wetenschappelijk onderzoeker communicatie
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Ir. Gerry van Nieuwenhoven

Programme director Communication, Health and Life Sciences

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite