Biology

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de master Biology leer je complexe biologische systemen begrijpen: als bioloog onderzoek je enkele moleculen, maar ook planten, dieren of complete ecosystemen.

De opleiding biologie aan Wageningen University & Research draait dan ook om het leggen van verbanden: van de interactie tussen moleculen tot het samenspel van ecologie en evolutie. Een enorme intellectuele uitdaging.
In de tweejarige opleiding biologie kun je zowel fundamenteel als toegepast biologisch onderzoek doen. Je kunt je bijvoorbeeld bezig houden met planten, dieren en hun natuurlijke vijanden, met de genetica en ontwikkelingsbiologie van planten, het aanpassingsvermogen van dieren, de ecologie van natuurlijke en agrarische ecosystemen of microbiële interacties en biologische omzettingen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Biology
typeregulier, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66860
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 80

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
De opleiding biologie telt twee jaar en je kunt je studieprogramma helemaal op maat maken. Naast verplichte vakken en vakken die horen bij de specialisatie van je keuze, kun je namelijk ook nog vakken van verwante opleidingen volgen. Daarnaast werk je ook aan je masterscriptie en doe je een stage. Rekening houdende met je verplichte vakken ben je vrij om je masterscriptie en stage in te plannen waar je wilt, dit is ook al mogelijk in het eerste jaar.

specialisaties

specialisatie Bio-interactions

In deze specialisatie ontwikkel je vooral een brede kennis over bio-interacties tussen organismen.

Je leert deze interacties op verschillende niveaus te begrijpen en te interpreteren, van een moleculair tot op ecosysteem niveau.

specialisatie Conservation and systems ecology

Deze specialisatie richt zich voornameijk op fundamentele processen die bij ecologie een rol spelen.

Je leert de realties tussen chemisch/fysische processen en bioprocessen te interpreteren. Ook leer je verschillende ecosystemen te analyseren. Deze kennis gebruik je vervolgens bij het beheer en behoud van ecologische systemen.

specialisatie Evolution and biodiversity

Bij deze specialisatie staat de systematiek van de biodiversiteit in evolutionair perspectief centraal.

Onderwerpen die in deze specialisatie aan bod komen zijn onder andere: evolutie, genetica, biosytematisch onderzoek en taxonomische analyse.

specialisatie Marine Biology

Wanneer je voor deze specialisatie kiest verdiep je je in de complexiteit van mariene ecosystemen.

Je leert over de impact van bijvoorbeeld visserij en recreatie op het ecosysteem of over de interactie tussen verschillende plant- en diersoorten in dit systeem.

specialisatie Molecular development and gene regulation

Deze specialisatie richt zich op de verschillende ontwikkelingsmechanismen van organismen en de genregulaties die hierbij een rol spelen.

Je leert bijvoorbeeld op moleculair niveau kijken naar de hormonale en enzymatische regulatie in relatie tot ziekten.

specialisatie Plant adaptation

Bij deze specialisatie staan de aanpassingen die verschillende soorten planten hebben verkregen om zich optimaal aan te kunnen passen aan verschillende omstandigheden centraal.

Je leert de regulatieprocessen in planten die hieraan ten grondslag liggen te begrijpen.

specialisatie molecular ecology

In deze specialisatie leer je moleculaire technieken te gebruiken om ecologische vraagstukken op te lossen.

Je gebruikt bijvoorbeeld moleculaire technieken om de interactie tussen een virus en een plant te bestuderen.

  1. Animal adaptation and behavioural biologyDeze specialisatie richt zich voornamelijk op onderwerpen als adaptatie, de mechanismen die hierbij een rol spelen en het gedrag van dieren.
  2. Molecular ecologyIn deze specialisatie leer je moleculaire technieken te gebruiken om bijvoorbeeld de interactie tussen een virus en een plant te bestuderen en daarmee ecologische vragen te beantwoorden.
  3. Health and diseaseBij deze specialisatie staan de mechanismen die een rol spelen bij het in stand houden van de gezondheid van mensen, dieren en andere organismen centraal.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet5% zelfstudie
25% theorie
70% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk, seminar

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
In overleg met opleidingsdirecteur

vooropleiding
In overleg met opleidingsdirecteur

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

272 studenten volgen deze opleiding
51% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
70% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ipso Facto
Internationale Ontwikkelingsstudies, Toegepaste Communicatiewetenschap, International Development, Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change, Communictation Science

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Je kunt zelf bepalen waar en over welk onderwerp je thesis schrijft

"Later als ik groot ben wil ik met aapjes werken". Van kleins af aan was mijn einddoel duidelijk, maar dan moet je nog het pad uitstippelen om hier te komen.

Ik ben mijn bachelor opleiding Biologie begonnen aan de UU. Tijdens de open dag vertelde studenten over primaatonderzoek binnen de gedragsbiologie, ik was meteen verkocht. In het eerste jaar Biologie kreeg ik een berg aan informatie over me heen, wat me liet zien hoe divers de biologie is en hoeveel verschillende richtingen je er mee op kan. Maar nog steeds was ik overtuigd van mijn uiteindelijke doel, primatologie...
Ecologie, gedragsbiologie, natuurbehoud, neurologie, endocrinologie.

In mijn laatste jaar aan de UU moest ik me gaan oriënteren op een masteropleiding. Maar de masters in Utrecht voldeden niet echt aan het plaatje dat ik me ingebeeld had; buitenlandse stages, onderzoek in het oerwoud, zelf een vakkenpakket samenstellen. Om erachter te komen bij welke master ik dan wel thuis hoorde, ben ik verschillende Uni's afgegaan voor een gesprek met de master decaan.
Wageningen University

Toen ik in Wageningen aankwam was ik meteen verliefd op het plattelandse en weidse rondom de campus. Heel wat anders dan het volgebouwde, stadse Utrecht… Na het gesprek met de studenten decaan wist ik meteen dat dit de plek was waar ik mijn master wilde doen. Al mijn plannen die ik voor me zag om tijdens mijn master uit te voeren, waren mogelijk volgens de studieadviseur. Extra vakken (binnen de primatologie) in België, thesis in Afrika met primaten, eerst naar het buitenland dan pas vakken volgen, meer dan één masterspecialisatie.

"If you can dream it, you can do it.'' En Wageningen University kan me hier een handje bij helpen. Ik ben ontzettend blij met mijn overstap van de UU naar WU. Wagenigen University biedt mij de mogelijkheden om mijn master volledig in te plannen zoals ik wil. Ik ben begonnen met een aantal verplichte en introductievakken die bij mijn specialisaties horen. Je krijgt colleges in vrij kleine groepen, waardoor je beter betrokken wordt bij het onderwerp. Daarnaast is alles in het Engels, doordat er veel internationale studenten naar Wageningen komen. Dit geeft je het voordeel dat je eigen bent met de Engelse vaktaal als je een buitenlandse stage/thesis gaat doen.
Thesis

Ik ben op het moment net een paar weken terug uit Madagaskar, waar ik mijn eerste thesis heb gedaan. Veldonderzoek naar lemuren, halfapen. Aankomende maand begin ik aan het lab onderzoek, waarin ik de feces samples onder een microscoop ga bekijken om de parasiet prevalentie te bepalen. Mogelijk kan parasiet prevalentie gelinkt worden aan externe factoren, zoals antropogene verstoring.

Je kunt zelf bepalen over welk onderwerp je thesis schrijft en of je liever in Nederland blijft of naar het buitenland gaat. Ik was nog niet thuis en ik had al plannen voor mijn volgende thesis. Het liefste weer in Afrika, gespecialiseerd op primaten.

Na mijn master zou ik graag in de conservatie richting terecht komen. Het beschermen van diersoorten en hun leefomgeving, zodat deze behouden kunnen worden in de toekomst.


lees verder ...
Nick Huisman

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/20 Wageningen University
Biology
star Keuzegids topopleiding 2018  80
€ 282 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/20 Universiteit Leiden
Molecular Genetics and Biotechnology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/20 Universiteit Leiden
Biology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/20 Universiteit Leiden
Business Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/20 Universiteit Leiden
Education (NL)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
6/20 Universiteit Leiden
Microbial Biotechnology and Health
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/20 Universiteit Leiden
Evolutionary
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/20 Universiteit Leiden
Biodiversity and Sustainability
€ 350 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/20 Universiteit Leiden
From Cells to Organisms
€ 350 gemiddelde kamerhuur
74 eerstejaars
48% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/20 Universiteit Leiden
Science Communication and Society
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/20 Rijksuniversiteit
Biology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/20 Radboud Universiteit
Water and Environment
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/20 Radboud Universiteit
Science and Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
14/20 Radboud Universiteit
Biology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/20 Radboud Universiteit
Communities and Ecosystems
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/20 Radboud Universiteit
Transnational Ecosystem-based Water Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/20 Radboud Universiteit
Adaptive Organisms
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/20 Radboud Universiteit
Science in Society
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/20 Radboud Universiteit
Microbiology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/20 Radboud Universiteit
Science, Management and Innovation
€ 315 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.0
inhoud4.23.9
docenten4.24.0
studiefaciliteiten3.83.6
studielast4.03.6
studiebegeleiding3.83.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biology aan de Wageningen University is beoordeeld door 111 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel biologie alumni gaan verder in het fundamentele of toegepaste onderzoek. Daarnaast hebben biologen carrièremogelijkheden in bijvoorbeeld advieswerk, voorlichting of onderwijs. In vergelijking met andere universiteiten vinden relatief veel afgestudeerden van Wageningen University & Research een baan in het buitenland.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO biologie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educationalgeen aanvullende eisen
UtrechtLeraar VHO scheikunde full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
UvALerarenopleiding Biologie part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Scheikunde educational+ 21 EC pre-master
TUeLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ 27 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • docent fysiologie
  • hoogleraar biologie
  • hortulanus
  • universitair (hoofd)docent biologie
  • wetenschappelijk onderzoeker biologie
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Arno Hoetmer

Study advisor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite