Deze opleiding

De master Aquaculture and Marine Resource Management gaat over de duurzame exploitatie van oceanen, zeeën, meren en rivieren. Die ecosystemen zijn belangrijk voor de kustbescherming, het toerisme

en de voedselvoorziening. Hoewel de huidige exploitatieniveaus in veel gevallen uitstijgen boven de draagkracht van deze ecosystemen, bieden oceanen en zeeën ook nog veel onbenutte kansen voor blauwe groei. Tijdens de opleiding leer je om het beheer van aquatische en mariene ecosystemen integratief te benaderen. Innovatieve en duurzame oplossingen zijn noodzakelijk om een groeiend gebruik te combineren met behoud van biodiversiteit. Wereldwijd is er vraag naar afgestudeerden op dit terrein.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Aquaculture and Marine Resource Management
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60804
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 78
  • Unieke link tussen wereldvoedselvoorziening en het duurzaam gebruik van mariene ecosystemen
  • Onderzoek doen aan maatschappelijke vraagstukken in een internationale context
  • Samenwerking met interessante instituten als Wageningen Marine Research en NIOZ

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar You start the MAM programme by taking courses that will give you a common basis on aquaculture and marine resources management. Then you chose one of three specialisations in which you will take specialisation courses, these will prepare you for your thesis. You finish the first year with Academic Consultancy Cluster. In this cluster you will share (interaction) and intergrade your knowledge with (the knowledge of) other students in multidisciplinary teams.
2e jaar In the second year of the MAM programme you will start your own research (thesis) at a chair group of Wageningen University. In the second half of your second year you will go on an internship. This can ben a project at a company or organisation outside Wageningen University.

specialisaties

specialisatie Marine Resources and Ecology

De ecologie van mariene systemen staat centraal in deze specialisatie. Je ontwikkelt inzicht in de ecologische processen van mariene voedselketens, de interacties tussen soorten

en het functioneren van verschillende ecosystemen.

specialisatie Marine Governance

Marine Governance draait om visserij en het management van mariene systemen. Speerpunten zijn duurzaam beheer en economie. Je analyseert de doelen en strategieën van de verschillende partijen

die gebruik maken van oceanen, zeeën of kusten, of die beleid ontwikkelen hiervoor.

specialisatie Aquaculture

Bij aquacultuur richt je je voornamelijk op het duurzaam kweken van aquatische organismen, zoals vinvissen, garnalen, schelpdieren, koralen, sponzen en algen.

De onderzochte kweeksystemen variëren van kooien in zee, tot semi-extensieve vijvers en hightech recirculatiesystemen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
60% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, integratie module, practicum, colloquium, stage, project, computer opdrachten, laboratoriumwerk, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, traineeship, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelorStudenten met een bachelordiploma welke dier, biologisch, marine, aquacultuur of visserij
hbo bachelorStudenten met een bachelordiploma welke dier, biologisch, marine, aquacultuur of visserij gerelateerd is

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

120 studenten volgen deze opleiding
48% daarvan is vrouw
10 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud4.03.9
docenten4.14.1
studiefaciliteiten4.24.0
studielast4.04.0
studiebegeleiding3.73.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Aquaculture and Marine Resource Management aan de Wageningen University is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een mastergraad Aquaculture and Marine Resource Management heb je een scherp oog voor duurzame voedselproductie ontwikkeld en kun je op veel plaatsen terecht. Je kunt gaan werken voor bijvoorbeeld de visserij of aquacultuur, maar ook voor voedselproducenten of dierentuinen. Daarnaast kun je aan de slag als adviseur of onderzoeker bij onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • afdelingshoofd visserijkundig onderzoek
  • beleidsmedewerker veeteelt, dierenteelt (wetenschappelijk)
  • consulent veeteelt (wetenschappelijk)
bron: CBS

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Vera van Berlo

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite