Animal Sciences

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Animal Sciences is een internationaal georiënteerd programma voor studenten met interesse in dieren die een integraal onderdeel uitmaken van onze maatschappij.

De opleiding levert diepgaande kennis over diverse aspecten van deze dieren, van de biologie van het individuele dier naar de relatie tussen het dier en de directe omgeving, tot maatschappelijk en ethische aspecten van de dierhouderij. Het doel van de master Animal Sciences is, om door middel van excellent onderwijs, vaardige en professionele dierwetenschappers op te leiden, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van duurzame manieren waarop wij dieren houden.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Animal Sciences
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66849
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2018 : score 80

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar volg je voornamelijk vakken. Dit zijn vakken gericht op het ontwikkelen van (academische) vaardigheden, verdiepende vakken gericht op een specialisatie, vrije keuze vakken en - indien nodig - vakken waarmee je je basiskennis ophaalt. Welke vakken dit precies zijn hangt af van jouw persoonlijke voorkeur en interesse.
2e jaar In het tweede jaar doe je een afstudeeronderzoek in je specialisatie. Daarnaast kun je, afhankelijk van je vooropleiding, kiezen voor een stage bij een bedrijf in een bepaalde specialisatie, of voor een professionele oriëntatie buiten het terrein van de Dierwetenschappen. Je kunt daarnaast je onderzoek en stage in het buitenland doen, maar ook voor het volgen van onderwijs zijn er mogelijkheden in het buitenland.

specialisaties

specialisatie Nutrition and MetabolismThis specialisation aims to understand the relation between nutritional demands, diet formulation, digestion and metabolism in animals, and their responses in terms of growth, production and waste.

specialisatie Global and Sustainable ProductionThis specialisation combines knowledge from different disciplines (such as animal sciences, economics and social sciences) to study the development of sustainable animal systems across the world.

specialisatie Adaptation, Health and WelfareThis specialisation studies the effects of the direct environment on physiological responses of individual animals and groups of animals, and what these responses mean for animal health and welfare.

specialisatie Molecule, Cell and Organ FunctioningThis is a fundamental specialisation looking into mechanisms and processes at all levels of physiology: from molecules to organs to whole animals.

specialisatie Genetics and BiodiversityThis specialisation focuses on the genetic improvement of various animal species in relation to their environment, by integrating quantitative, biological and molecular approaches.

specialisatie Animal EcologyThis specialisation focuses on the interaction between animal populations and their wider environment; the ecosystem (natural or affected by human intervention).

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet10% zelfstudie
60% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, traineeship, excursie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project, laboratoriumwerk

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bachelorStudenten met een bacheloropleiding die dier, diergeneeskundig, biologisch of agricultureel gerelateerd is
hbo bachelorStudenten met een bacheloropleiding die dier, diergeneeskundig, biologisch of agricultureel gerelateerd is
toelatingseisen

basiskennis
Meer informatie? Kijk op www.mas.wur.nl/NL

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

360 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
56 eerstejaars gestart in 2017
57% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

De Veetelers
Dierwetenschappen

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Ze nemen je hier minder bij de hand en gaan uit van eigen initiatief van student

Met de gedachte "ik kan nog doorleren" in het hoofd heb ik besloten om toch de gok te wagen

Vooropleiding: Dier- en Veehouderij, Van Hall Larenstein

Tijdens mijn afstudeeronderzoek aan het Van Hall Larenstein te Leeuwarden kwam ik in contact met mensen die net waren afgestudeerd aan de WUR. Na met hun te hebben samengewerkt voor het onderzoek en te praten over de WUR, gaven ze aan dat ik waarschijnlijk een masteropleiding wel aan zou kunnen. Met deze opmerking in het achterhoofd ben ik afgestudeerd aan de opleiding Dier & Veehouderij...
Maar na een half jaar solliciteren en nog geen succes op een baan en rondlopend met de gedachte "ik kan nog doorleren" in het hoofd heb ik besloten om toch de gok te wagen en verder te gaan leren. De keus om een masteropleiding aan de WUR te volgen was gauw gemaakt, gezien de ervaringen van oud-studenten en doordat het de enige agrarische Universiteit in Nederland is.
Ervaringen

Aan de WUR volg ik momenteel de masteropleiding Animal Sciences. In deze master volg ik voornamelijk de vakken richting diervoeding, dit omdat mijn interesses hiernaar uit gaan. Nieuwe ontwikkelingen in veevoer en veevoer zorgen voor groot gedeelte voor de prestaties van een dier.

In het begin moest ik erg wennen aan de werkwijze van de WUR, op de vooropleiding was veel al vastgelegd in een vast studieprogramma. Ze nemen je hier minder bij de hand en gaan uit van eigen initiatief van student. Over de vakken die ik volg ben ik erg te spreken: er wordt inhoudelijk veel verteld, schema's zijn goed te volgen en het is duidelijk wat er van jou als student wordt verwacht. Wel is de werkdruk hoger en moet ik er zelf veel meer voor doen dan voor de HBO-opleiding die ik gevolgd heb. Alle lessen worden in het Engels gegeven, dit is goed te verstaan en te volgen, maar om dit zelf te spreken of op papier te zetten valt mij zwaarder dan ik verwacht had.

De masteropleiding Animal Sciences duurt 2 jaar en ik heb er nu 1 jaar ervan opzitten, het is goed te doen, kost veel inzet maar met inzet kun je een eind komen. Mensen die na hun HBO-opleiding een Masteropleiding willen volgen, zou ik willen meegeven om op tijd in te schrijven, verdiepen in Engels en jezelf goed voorbereiden voor de eerste college dag begint.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Wageningen University
Animal Sciences
star Keuzegids topopleiding 2018  80
€ 282 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Wageningen University
European Master in Sustainable Animal Nutrition & Feeding
€ 282 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Wageningen University
European Animal Management
€ 282 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Wageningen University
European Master in Animal Breeding and Genetics
€ 282 gemiddelde kamerhuur
56 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.4
inhoud4.14.2
docenten4.04.2
studiefaciliteiten4.03.8
studielast3.94.0
studiebegeleiding3.84.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Animal Sciences aan de Wageningen University is beoordeeld door 141 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde Animal Sciences studenten vinden veelal functies als onderzoeker, adviseur, of als zelfstandig ondernemer. Vaak groeien mensen door naar managementfuncties. Zo kun je in binnen- en buitenland terechtkomen als bijvoorbeeld diervoederspecialist voor varkens bij een diervoederfabrikant, als accountmanager agribusiness bij een bank, als adviseur op het gebied van diergezondheid bij een farmaceutisch bedrijf, als beleidsmedewerker bij een ministerie, als onderzoeker aan een universitei
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • inspecteur algemene inspectie landbouw en visserij
bron: UWV

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Dr. Ir. Egbert Kanis

Minor coordinator

Rene Kwakkel

Programmadirecteur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite