Toegepaste taalwetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dit programma houdt zich bezig met het verschijnsel taal in al zijn facetten. Je bestudeert het in de breedste zin van het woord: theoretische én toegepaste vraagstukken.

Soms gaat het voornamelijk om literatuurstudie, dan weer analyseer je bandopnamen met gesproken taal of draai je mee op een school, medisch centrum of uitgeverij. Je wordt specialist op jouw vakgebied en tegelijkertijd leer je de beroepspraktijk kennen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Taalwetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60815
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

De specialisaties die binnen het programma Toegepaste taalwetenschap aangeboden worden, zijn uniek in Nederland. De ene specialisatie is Nederlands als tweede taal (NT2) en de andere specialisatie heet Taalstoornissen. Als je de specialisatie NT2 doet, haal je tegelijkertijd ook een onderwijsbevoegdheid voor het doceren van NT2 aan volwassenen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe volgt voor 18 studiepunten vakken op jouw specialisatiegebied en voor 12 studiepunten vakken die je gezamenlijk volgt met de studenten van de andere afstudeerspecialisatie. Daarnaast loop je stage en schrijf je een masterscriptie. Die scriptie is een verslag van jouw afstudeeronderzoek. De specialisatievakken zijn ofwel vakken over Didactiek NT2 ofwel vakken over de taalontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, met dyslexie of met gehoorproblemen..
Voor NT2 volg je de volgende vakken: Didactiek NT2, Didactiek taalonderwijs volwassenen, Statistiek, Linguistic Research. Verder loop je stage en schrijf je een scriptie. Voor Taalstoornissen volg je de volgende vakken: Dyslexie en orthodidactiek, TOS en meertaligheid, Taal- en gehoorstoornissen, Statistiek, Linguistic Research. Verder loop je stage en schrijf je een scriptie.
periode
12345
Dyslexie en orthodidactiek van het talenonderwijs aangeraden vak
6 EC
Linguistic Research
6 EC
Didactiek NT2 aangeraden vak
9 EC
Taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid aangeraden vak
6 EC
Statistiek voor gevorderden
6 EC
Taal- en gehoorstoornissen aangeraden vak
6 EC
Didactiek taalonderwijs volwassenen aangeraden vak
9 EC
Scriptie afstuderen
18 EC
Stage stage
12 EC

specialisaties

specialisatie Taalstoornissen

Deze specialisatie gaat over problemen die kinderen en jongeren kunnen ondervinden op het gebied van mondelinge vaardigheden in de moedertaal en over problemen met het lezen en schrijven (dyslexie).

Bovendien wordt hierbij de koppeling gemaakt naar kinderen die een andere taal dan Nederlands als moedertaal hebben, en kinderen die gehoorproblemen hebben.

  1. Nederlands als tweede taal

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, ontwerpproject, portfolio, stage, traineeship, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
De doelstelling is om taalwetenschappers af te leveren die zowel op theoretisch niveau als op praktisch niveau verstand van zaken hebben rondom de organisatie en ontwikkeling van het taalonderwijs in zeer brede zin. Dit betreft verschillende doelgroepen: volwassen NT2-leerders, kinderen met dyslexie, kinderen met een gehoorbeperking en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
studeren in het buitenland
het is mogelijk je stage in het buitenland te lopen en dit te combineren met je afstudeeronderzoek. Hierover moeten van tevoren goede afspraken gemaakt worden en er moet goedkeuring zijn van de examencommissie.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

toelatingsgesprek
indien gewenst houden we een intakegesprek met de kandidaat

instaptoets
indien de kandidaat uit het HBO komt, moet een premasterassessment worden afgelegd (Nederlands, Engels, wiskunde) waarbij zowel Nederlands als Engels voldoende moet zijn.

vooropleiding
Kijk voor meer informatie over toelating en aanmelden op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/toegepaste-taalwetenschap/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

motivatiebrief
Meer informatie over toelating en aanmelden staat op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/toegepaste-taalwetenschap/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/30 Amsterdam VU
Toegepaste taalwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/30 Amsterdam VU
Taaltheorie en taalbeschrijving
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/30 Amsterdam VU
Franse taalkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/30 Amsterdam VU
Taalwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/30 Universiteit Leiden
German Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
6/30 Universiteit Leiden
Language Diversity of Africa, Asia and native America
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/30 Universiteit Leiden
Translation in Theory and Practice (Dutch/English)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/30 Universiteit Leiden
Theoretical and Experimental Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/30 Universiteit Leiden
French Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
10/30 Universiteit Leiden
Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/30 Universiteit Leiden
Chinese Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/30 Universiteit Leiden
English Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/30 Universiteit Leiden
Comparative Indo-European Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/30 Universiteit Leiden
Language and Communication
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/30 Universiteit Leiden
Italian Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
16/30 Rijksuniversiteit
Applied Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/30 Rijksuniversiteit
Multilingualism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/30 Rijksuniversiteit
Taalwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
19/30 Rijksuniversiteit
Neurolinguïstiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/30 Rijksuniversiteit
European Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/30 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen/Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
22/30 Radboud Universiteit
Language and Communication Coaching
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/30 Radboud Universiteit
Taal- en Spraakpathologie
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/30 Radboud Universiteit
General Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/30 Utrecht
Meertaligheid en taalverwerving
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/30 Utrecht
Interculturele communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/30 UvA
Language and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
28/30 UvA
Language and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
29/30 UvA
Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
30/30 UvA
General Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.73.7
docenten4.13.8
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.72.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Toegepaste taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een student verwerft de kennis en vaardigheden die nodig zijn als taalspecialist. Je leert theoretische inzichten toepassen in het taalonderwijs. Je leert cursussen en leermateriaal maken en ook leer je hoe je het rendement en de kwaliteit van een leermethode of een training of een toets kunt meten en verbeteren. Je leert kindertaal te analyseren op typische en atypische ontwikkelingssymptomen en advies te geven over de begeleiding van kinderen met taalleerproblemen.
Instituten voor ontwikkeling van taaltoetsen
Instituten waar NT2 gedoceerd wordt
Instituten waar de effecten van NT2-onderwijs bestudeerd worden
Educatieve uitgeverijen
Schoolbegeleidingsdienst, schooladviesdienst
Gemeente, provincie, landelijke overheid
Onderzoeksbureaus
HBO
Universiteit

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker taalbeleid
  • consultant implementatie passend onderwijs
  • docent binnen het hbo (logopedie, pabo)
  • materiaalontwikkelaar taalmethodes
  • nt2 docent
  • onderzoeker bij een onderzoeks- en adviesbureau
  • promovendus bij een universiteit
  • toetsontwikkelaar (nieuwe toetsen ontwerpen, bestaande toetsen herijken)
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Dr. Petra Bos

Programmacoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite