Taalwetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Zonder taal geen communicatie. Als je geïnteresseerd bent in mensen, taal, taalonderwijs, dan is dit jouw masteropleiding. Een master voor denkers én doeners.

Hoe leren kinderen hun moedertaal? Hoe leren anderstaligen een tweede taal en wat zijn de beste lesmethoden? Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen talen?

In de programma's van de opleiding Taalwetenschappen draait het om dit soort vragen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Taalwetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60815
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Franse taalkunde

In het masterprogramma Franse taalkunde specialiseer je je verder op het gebied van de Franse taal en linguïstiek.

Zo volg je onder meer een werkgroep over aspecten van discourse analysis, zoals manipulatie, argumentatie en gebruik van ironie, onder meer in de media. De Franse fonologie en morfologie zijn andere terreinen van onderzoek. Ook volg je een werkgroep Literair Vertalen (uit het Frans), samen met de studenten Franse letterkunde.

Je scriptie schrijf je over een onderwerp dat je speciale belangstelling heeft. De keuzeruimte – waarin ook een onderdeel dat je buiten de VU volgt – kun je gebruiken om je kennis in een bepaalde richting te verdiepen of, als je dat liever wilt, te verbreden.

specialisatie Taaltheorie en taalbeschrijving

Een breed programma binnen taalwetenschappen, met het accent op de wisselwerking tussen taaltheorie en taalbeschrijving binnen de onderzoekstraditie van de typologische en functionele taalkunde.

De student die dit programma voltooit:

  • heeft een grondige kennis van ontwikkelingen in de algemene taalwetenschap, in het bijzonder van typologische, functionele, cognitieve en antropologische taalwetenschap en is in staat publicaties op deze terreinen te begrijpen en daarop kritisch te reflecteren
  • heeft de vaardigheden van de veldlinguïstiek onder de knie en is in staat zelfstandig onderzoek te doen naar de talen van de wereld, inclusief onbekende en onbeschreven talen
  • is in staat over dat eigen onderzoek helder en systematisch te rapporteren en de gevonden gegevens te verbinden met theoretische ontwikkelingen in taalwetenschap, met name in de bovengenoemde deelgebieden daarvan
  • is in staat een reference grammar van een voorheen onbekende taal te schrijven, compleet met teksteditie en woordenlijsten die voldoet aan de huidige eisen van de beschrijvende taalwetenschap.

specialisatie Toegepaste taalwetenschap

Dit programma houdt zich bezig met het verschijnsel taal in al zijn facetten. Je bestudeert het in de breedste zin van het woord: theoretische én toegepaste vraagstukken.

Soms gaat het voornamelijk om literatuurstudie, dan weer analyseer je bandopnamen met gesproken taal of draai je mee op een school, medisch centrum of uitgeverij. Je wordt specialist op jouw vakgebied en tegelijkertijd leer je de beroepspraktijk kennen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

vooropleiding
Kijk voor de toelatingeisen per programma op onze website:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/taalwetenschappen/index.asp

motivatiebrief
Kijk voor de toelatingeisen per programma op onze website:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/taalwetenschappen/index.asp

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/30 Amsterdam VU
Taalwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/30 Amsterdam VU
Toegepaste taalwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
3/30 Amsterdam VU
Franse taalkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/30 Amsterdam VU
Taaltheorie en taalbeschrijving
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/30 Universiteit Leiden
Comparative Indo-European Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/30 Universiteit Leiden
English Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/30 Universiteit Leiden
French Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
8/30 Universiteit Leiden
Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/30 Universiteit Leiden
Translation in Theory and Practice (Dutch/English)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/30 Universiteit Leiden
Italian Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
11/30 Universiteit Leiden
German Language and Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
12/30 Universiteit Leiden
Chinese Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/30 Universiteit Leiden
Language Diversity of Africa, Asia and native America
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/30 Universiteit Leiden
Language and Communication
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/30 Universiteit Leiden
Theoretical and Experimental Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/30 Rijksuniversiteit
European Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/30 Rijksuniversiteit
Multilingualism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/30 Rijksuniversiteit
Neurolinguïstiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/30 Rijksuniversiteit
Applied Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/30 Rijksuniversiteit
Taalwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
21/30 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen/Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
22/30 Radboud Universiteit
General Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/30 Radboud Universiteit
Language and Communication Coaching
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/30 Radboud Universiteit
Taal- en Spraakpathologie
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/30 Utrecht
Meertaligheid en taalverwerving
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/30 Utrecht
Interculturele communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/30 UvA
General Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
28/30 UvA
Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
29/30 UvA
Language and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
30/30 UvA
Language and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.73.7
docenten4.13.8
studiefaciliteiten3.53.6
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.72.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden vinden werk als onderzoeker op de universiteit, als taalconsulent, als adviseur of beleidsmedewerker bij overheid of bedrijfsleven, als ontwikkelaar van lesmateriaal, als docent of als toetsontwikkelaar.
Bij afronding van het programma Franse taalkunde kun je ook aan de slag in communicatie- en vertaalfuncties, in de internationale handel, bij uitgeverijen, in uiteenlopende onderwijsfuncties, maar ook in diverse functies bij culturele instellingen en in de journalistiek.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • hoogleraar taal- en letterkunde
  • literatuuronderzoeker
  • tolk gebarentaal
  • universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
  • wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Inger Groesz

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite