Deze opleiding

Ben je nieuwsgierig naar hoe je de wetenschappelijke en de maatschappelijke kant van innovaties kunt intergreren? En wil je het economische succes daarvan (mede-) bepalen? Kom SBI studeren!

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code69320
numerus fixusnee
honoursnee
Als student SBI word je getraind om wetenschappelijke aspecten te integreren in een zakelijke en innovatie context, en tegelijkertijd organisatorische, sociale en culturele variabelen mee te nemen. Professionals die in staat zijn de om het gat te dichten tussen het lab, de werkvloer en de directie zijn zeldzaam en gewild op de arbeidsmarkt. Praktijk en theorie gaan hand in hand in deze Master. De vakken gaan over problemen uit het echte leven en je leert zaken die je direct kan toepassen in je toekomstige carrière.

Waarom aan de Amsterdam VU?

Dit programma kent een sterke focus op de toepassing van de opgedane wetenschappelijke kennis in de praktijk door bepaalde zaken en onderzoek aan te halen. Je behandelt cases studies en wetenschappelijke onderwerpen zodat je jouw opgedane kennis over de bedrijfswereld en innovatie direct kunnen toepassen op situaties uit het echte leven.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe Master duurt twee jaar, bestaat uit 120 EC en is volledig Engelstalig. De studenten volgen vakken aangaande de bedrijfskant van innovaties en de wetenschappelijke kant achter die innovaties. Naast de verplichte vakken kan de student ook een aantal vakken zelf kiezen, afhankelijk van de gekozen specialisatie.
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit verplichte vakken, keuzevakken en een wetenschapsproject (24 EC).
periode
123
BioSolar Cells
6 EC
Chemical Biology
6 EC
Business, Innovation and Value Creation in the Life Science Industry
6 EC
Current Sustainable Energy Technologies
6 EC
2e jaar het tweede jaar bestaat ook uit verplichte vakken en keuze vakken. Aan het einde van je schrijf je een these 36 EC).

specialisaties

specialisatie Energy & Sustainability

Deze specialisatie focust zich op de ontwikkeling en implementatie van duurzame oplossingen.

Het energieprobleem is een van de grootste uitdagingen die de wereld in de 21e eeuw kent. Klimaatverandering, snel stijgende olieprijzen en politieke instabiliteit in regio's waar veel olie zit, betekent dat we moeten switchen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Deze track focust op innovaties in de veranderlijke energie- en duurzaamheidssector en leert de studenten om zowel de wetenschappelijke als de zakelijke aspecten in acht te nemen tijdens het implementeren van innovaties in deze sector.

specialisatie Life & Health Specialization

De specialisatie legt de nadruk op de ontwikkeling van medicijnen, moleculaire diagnostiek en innovatieve medische instrumenten.

In de afgelopen 100 jaar zijn er grote stappen gezet op het gebied van medicijnontwikkeling. Meer dan 60 % van alle ziektes kan worden genezen. Innovaties in de gezondheidszorg zijn dus hoog nodig en deze master track focust daarop. Alumni van deze track zijn opgeleid om een medicijn van het lab naar de apotheek te begeleiden, ofwel hebben een focus op de toepassing van nieuwe medische technologieën in ziekenhuizen wereldwijd.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, poster presentatie, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Het programma beoogt de student te leren om bij te dragen aan de valorisatie van natuurlijke wetenschappelijke kennis in een zakelijke en innovatie context terwijl de student rekening houdt met wetenschappelijke, organisatorische, sociale en culturele variabelen. Studenten leren om bij te dragen aan de valorisatie door middel van het ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren, rapporteren en presenteren van wetenschappelijk onderzoek naar de valorisatie van onderwerpen in het empirisch veld.
Studenten worden opgeleid om aan de slag te kunnen in onderzoek gedreven werkomgevingen waar de valorisatie van bevindingen een belangrijke drijfveer is. Studenten leren om bij te dragen aan de introductie, ontwikkeling, het gebruik en de verkenning van nieuwe producten, processen en diensten die gebaseerd zijn op (kennis van) natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Het leerproces wordt gestructureerd en gedreven door het ontwikkelen van wetenschappelijke projecten in specifieke empirische omgevingen. Dit vindt plaats in een van de volgende specialisaties: 1) Energy & Sustainability (E&S), met de nadruk op hernieuwbare en schone energieontwikkeling; 2) Life & Health (L&H), met een nadruk op de ontwikkeling van medicijnen, moleculaire diagnostiek en innovatieve medische instrumenten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

basiskennis
Basiskennis op bachelorniveau in de wiskunde (minstens 9 EC), statistiek (minstens 6 EC), computervaardigheden (minstens 6 EC) en kennis van bedrijven/innovaties/sociale wetenschappen (minstens 24 EC)

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

37 studenten volgen deze opleiding
19% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
20% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Subliem


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2
Natuurlijk kun je ervoor kiezen om door te leren en je aan te melden voor een PhD postitie.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als student SBI wordt je getraind om wetenschappelijke aspecten te integreren in een zakelijke en innovatie context, en tegelijkertijd organisatorische, sociale en culturele variabelen mee te nemen. Professionals die in staat zijn de om het gat te dichten tussen het lab, de werkvloer en de directie zijn zeldzaam en gewild op de arbeidsmarkt. Praktijk en theorie gaan hand in hand in deze Master.
De vakken gaan over problemen uit het echte leven en je leert zaken die je direct kan toepassen in je toekomstige carrière. SBI heeft een groot netwerk binnen de industrie. Het masterprogramma wordt afgesloten met een stage van zes maanden bij een bedrijf of onderzoeksinstituut. Dit is een belangrijk onderdeel van het masterprogramma, en een uitstekende voorbereiding op een carrière in de energie- en duurzaamheidsector ofwel in de gezondheidsector. Op het momenten lopen studenten stage bij bedrijven als Shell en Accenture in landen over de hele wereld, inclusief Nederland, Duitsland en de Verenigide Staten.
Mogelijke startersfuncties zijn assistant R&D project manager, assistant business analyst, high-tech marketing trainee, strategy consultant in de publieke of private sector. Bedrijven die aantrekkelijk zijn voor SBI studenten zijn onder meer durfkapitaalbedrijven die investeren in innovatieve nieuwe concepten, adviesbureas voor zowel overheden als bedrijven en de energie-en farmaceutische sector waar onderzoek en ontwikkeling een belangrijke rol spelen. Het Master programma is ook een uitstekende start voor het beginnen van een eigen onderneming.

Potentiële beroepen

assistant business analyst
assistant r&d project manager
high-tech marketing trainee
strategy consultant
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite