Psychologie: Arbeids- en organisatiepsychologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op het menselijk gedrag binnen organisaties en werksituaties. Waarom is de één een leider en volgt de ander?

Hoe kunnen organisaties zich er van verzekeren dat ze ambitieuze, competente en betrouwbare werknemers aantrekken? Hoe kunnen groepen en organisaties vormgeven aan diversiteit? Welke rol zouden leiders daarin moeten hebben? Kunnen er selectie-instrumenten ontwikkeld worden voor etnische groepen die waardevrij zijn?

Het mastertraject Arbeids- en organisatiepsychologie bereidt je voor op de praktijk. Je leert theorieën toe te passen op alledaagse situaties en je krijgt les van mensen die met één been in de praktijk staan. Tijdens de master krijg je onder meer inzicht in consumentengedrag en hoe je dit gedrag kunt beïnvloeden. Daarnaast krijg je theorieën aangereikt die de verschillende facetten van het individu en persoonlijkheid onder de loep nemen. Welke methodes zijn beschikbaar om te bepalen welke persoonlijkheid past binnen een bepaalde werkomgeving of functie? Hoe kun je verandertrajecten binnen organisaties vormgeven en goed onderbouwen? Je krijgt inzicht in sociale processen binnen organisaties en leert onderscheid aan te brengen in de rol die leiderschap, diversiteit, emoties en affect hierin spelen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Psychologie
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

Uniek aan het mastertraject Arbeids- en organisatiepsychologie bij de VU is de combinatie van personeelspsychologie en organisatiepsychologie. De opleiding heeft behalve een wetenschappelijk ook een toegepast karakter: je analyseert problemen in organisaties op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar er is ook veel aandacht voor praktijkgerichte vaardigheden.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Het accent van het mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie ligt enerzijds op het gebied van sociale processen in organisaties zoals leiderschap, verandering en samenwerking. Anderzijds kan je je specialiseren op de gebieden werving, selectie en persoonlijkheid. Door het toepassingsgerichte karakter van de master, de koppeling tussen theorie en praktijk en de nadruk op praktijkervaring (praktijkstage), sta je als afgestudeerd arbeids- en organisatiepsycholoog sterk op de arbeidsmarkt.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

vooropleiding
Met een bachelordiploma Psychologie van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Psychologie: mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie. Ook met een aan de VU behaald verwant bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschappen, Communicatiewetenschappen, Communicatie- en Informatiewetenschappen, International Business Administration of Bedrijfskunde ben je toelaatbaar tot het mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie.
Je hoeft geen toelatingsverzoek in te dienen.

Met een bachelordiploma Psychologie van een andere Nederlandse universiteit ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Psychologie: mastertraject Arbeids- en Organisatiepsychologie.
Ben je in het bezit van een verwant universitair bachelordiploma Bestuurs- en organisatiewetenschappen, Communicatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Communicatie- en Informatiewetenschappen, (International) Business Administration, Bedrijfskunde, Bedrijfswetenschappen, Beta Gamma Bedrijfskunde dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten. Met een hbo-opleiding kun je niet instromen in de masteropleiding Psychologie, mastertraject Arbeids- en organisatiepsychologie.

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 250studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Amsterdam VU
Arbeids- en organisatiepsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 Amsterdam VU
Klinische neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
3/23 Amsterdam VU
Klinische ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/23 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/23 Amsterdam VU
Klinische psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
6/23 Rijksuniversiteit
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/23 Rijksuniversiteit
Reflecting on Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 Rijksuniversiteit
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Rijksuniversiteit
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Rijksuniversiteit
Toegepaste Sociale Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
11/23 Rijksuniversiteit
Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
12/23 Rijksuniversiteit
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 Rijksuniversiteit
Psychology (EN)
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 Rijksuniversiteit
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
15/23 Rijksuniversiteit
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
16/23 Rijksuniversiteit
Clinical Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Rijksuniversiteit
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Rijksuniversiteit
Traffic Psychology and Sustained Mobility
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Rijksuniversiteit
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
20/23 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/23 Radboud Universiteit
Gedragsverandering
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/23 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/23 Radboud Universiteit
Arbeid, Organisatie & Gezondheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.8
docenten3.73.8
studiefaciliteiten3.33.2
studielast3.33.4
studiebegeleiding3.13.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie: Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 126 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Studenten die het mastertraject Arbeids- en organisatiepsychologie hebben afgerond, komen terecht in personeels- of organisatieafdelingen van grote bedrijven. Denk daarbij aan functies als personeelsmanager, trainer, opleider, als selectiepsycholoog of intern organisatieadviseur. Je kunt ook als coach of extern organisatieadviseur terecht komen bij een organisatieadviesbureau. Of bij selectiebureaus, onderwijsinstellingen of onderzoeksinstituten.
Ook zijn arbeids- en organisatiepsychologen gewild in algemene managementfuncties.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitCultural Geography+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitTourism Geography and Planning+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Admissions Fhms
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite