Philosophy (2 years)

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Doe een stap terug om na te denken over de rol van wetenschappelijke kennis in onze maatschappij en over de invloed van wetenschap op ons mens- en wereldbeeld.

En de vakwetenschappen staan niet los van de samenleving waarin zij beoefend worden. Daarom verwerf je in deze opleiding systematisch inzicht in de bredere samenhangen tussen wetenschap, maatschappij, cultuur, ethiek en levensbeschouwing.

Wetenschap speelt een cruciale rol in onze maatschappij. Zo hebben natuurkunde en biologie totaal nieuwe visies ontwikkeld op de kosmos en het leven. Inzichten uit de psychologie hebben bijgedragen aan radicale veranderingen in ons zelfbeeld. Computers en biotechnologie dragen sterk bij aan de transformatie van onze wereld. En ook de inrichting van organisaties en het onderwijsbeleid worden tegenwoordig wetenschappelijk aangepakt.

Wetenschappelijke ontwikkelingen hebben dus grote invloed op onze cultuur en manier van leven. Geldt dat ook andersom? Wordt de wetenschapsontwikkeling beïnvloed door sociaal-culturele factoren? En wetenschap leidt na systematisch onderzoek van de werkelijkheid tot kennis, maar wat betekent dat precies? Wie bepaalt wat die werkelijkheid is? En hoe objectief is wetenschap eigenlijk?
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMPhil Filosofie
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60823
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

Philosophy, Bioethics and Health

Are you interested in philosophy and medical ethics? Then the Philosophy, Bioethics and Health could be your next challenge!

The programme will provide you with the theoretical and practical tools to deal with ethical issues in health care and health-care policy. You will learn how to reflect on practical problems from a medical, moral, legal, political and economic perspective. The need for interdisciplinary reflection is growing as developments within society lead to new challenges in health care. Take the shifts in responsibility for example: patients are expected to 'manage' their own health and insurers are becoming responsible for both the cost and the quality of health-care provisions. In addition, there are many rapid scientific and technological developments to take into account: from knowledge of the genetic basis of diseases, pre-implantation diagnosis and IVF, to the use of plastic surgery for aesthetic enhancement. Then there are the problems of just allocation caused by the growing number of treatment options for all kinds of diseases and the growing number of people living well into old age. Such developments cause a change in the medical ethical agenda. The programme aims to educate professionals in philosophy and medical ethics and foster their capacity to reflect on these issues.

Wijsbegeerte van de natuurwetenschappen

De invulling van de afstudeerfase is sterk toegesneden op jouw individuele interesse.

Vanzelfsprekend geldt voor de hele afstudeerfase dat je systematisch reflecteert op filosofische aspecten van een jouw specifieke wetenschapsgebied.

Wijsbegeerte van de rechtswetenschap

De invulling van de afstudeerfase is sterk toegesneden op jouw individuele interesse.

Vanzelfsprekend geldt voor de hele afstudeerfase dat je systematisch reflecteert op filosofische aspecten van een jouw specifieke wetenschapsgebied.

Wijsbegeerte van de pedagogische wetenschappen

De invulling van de afstudeerfase is sterk toegesneden op jouw individuele interesse.

Vanzelfsprekend geldt voor de hele afstudeerfase dat je systematisch reflecteert op filosofische aspecten van een jouw specifieke wetenschapsgebied.

Wijsbegeerte van de geschiedenis

De invulling van de afstudeerfase is sterk toegesneden op jouw individuele interesse.

Vanzelfsprekend geldt voor de hele afstudeerfase dat je systematisch reflecteert op filosofische aspecten van een jouw specifieke wetenschapsgebied.

specialisatie Philosophy: Cultuur en Bestuur

In deze master wordt het verband tussen hedendaagse vraagstukken en de dynamiek van cultuur uitgelicht en haar invloed vanuit filosofisch oogpunt benaderd.

De grote vraagstukken van deze tijd worden aan de orde gesteld vanuit een cultuurfilosofisch perspectief, met een zekere nadruk op de zogenoemde continentale traditie: van Hegel, Heidegger en Spengler tot Taylor, Zizek en Stiegler. Filosofische reflectie wordt daarbij gecombineerd met vakwetenschappelijke kennis en praktische wijsheid. Op die manier krijg je inzicht in deze culturele dimensie van hedendaagse ontwikkelingen en ben je in staat om een beredeneerde inschatting te maken hoe je daarop beleidsmatig en bestuurlijk het best kunt inspelen. Naast de filosofisch-theoretische verdieping heeft deze master dus uitdrukkelijk ook een praktische meerwaarde – iets waaraan in deze tijd steeds meer behoefte is!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

aanvullende vakeisen

basiskennis

vooropleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/26 Amsterdam VU
Philosophy (2 years)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/26 Amsterdam VU
Philosophy of Neuroscience
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/26 Amsterdam VU
Philosophy: Specialization Philosophy, Bioethics and Health
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/26 Amsterdam VU
Cultuur en Bestuur
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/26 Amsterdam VU
Philosophy of Law and Governance
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/26 Amsterdam VU
Cultuur & Bestuur
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/26 Amsterdam VU
Philosophy of Neuroscience
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/26 Amsterdam VU
van Cultuur en Bestuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/26 Erasmus
Filosofie van een Wetenschapsgebied
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/26 Universiteit Leiden
Philosophy of Natural Sciences
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/26 Universiteit Leiden
Philosophy of Political Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/26 Universiteit Leiden
Philosophy of Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/26 Universiteit Leiden
Philosophy (of a Specific Discipline)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/26 Universiteit Leiden
Philosophy of Humanities
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/26 Universiteit Leiden
Philosophy of Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/26 Rijksuniversiteit
Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied
star NVAO
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de politicologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/26 Radboud Universiteit
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de godsdienstwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de cultuurwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de rechtswetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de gedragswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de bedrijfswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/26 Radboud Universiteit
Filosofie van de natuur- en levenswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/26 UvA
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in filosofie full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Filosofie (Educatieve postmaster) educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • hoogleraar filosofie
  • universitair (hoofd)docent filosofie
  • wetenschappelijk onderzoeker filosofie
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite