Pedagogische Wetenschappen: Onderwijs en Innovatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Onderwijs en Innovatie leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog, een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie.

Onderwijs: iedereen heeft er een mening over. Er wordt veel en vaak geroepen dat onderwijs anders moet. Door de eeuwen heen is onderwijs altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Maar is een verandering wel altijd een verbetering? En wat is eigenlijk goed onderwijs?

In de master Onderwijs en Innovatie, een nieuwe track van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog, een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie. Zo kun jij straks het verschil maken. Direct in de onderwijspraktijk, maar ook indirect via beleid of onderzoek. Je buigt je over allerlei actuele kwesties die uitdagingen betekenen voor het onderwijs. Denk hierbij aan verbetering van het curriculum met nieuwe technologieën en het creëren van gelijke onderwijskansen.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

Onderwijspedagogiek aan de VU onderscheidt zich van andere opleidingen door de nadruk op pedagogische vragen naar 'goed' onderwijs, en wat dat betekent voor leerlingen. Ben je aan de VU afgestudeerd als onderwijspedagoog, dan kun je met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan onderwijsinnovatie. Als VU-alumnus ben je bovendien extra gekwalificeerd voor begeleiding, ontwikkeling en nascholing in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).
Kleinschalig en persoonlijk
De opleiding is relatief klein. Jouw voordeel: de begeleiding is intensief en persoonlijk en contacten leggen is makkelijk. Docenten hebben tijd om extra begeleiding te geven aan individuele studenten. Je wordt betrokken bij onderzoek en ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied.

Voorbereiden op beroepspraktijk
We vinden het belangrijk om je tijdens je studie ervaringen op te laten doen die je toekomstige beroepspraktijk verrijken. Zo kom je al tijdens de studie in contact met diverse mogelijke werkplekken en de mensen die daar werken. Daardoor ontdek je wat je interessant vindt, waar je goed in bent en wie je verder kan helpen om deze talenten en interesses te ontwikkelen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het vakkenpakket van het mastertraject Onderwijs en Innovatie ziet er als volgt uit:

  • Masterclass onderzoek naar onderwijsinnovatie (periode 1)
  • Innovatie en goed onderwijs: theorie (periode 2)
  • Diversiteit en goed onderwijs (periode 4)
  • Beleid en praktijk van onderwijsinnovatie (werkbezoeken hele jaar; zwaartepunt in periode 5)
Bij deze vakken zijn de toetsvormen betekenisvol en stimulerend. Zo schrijf je in het vak over diversiteit een artikel voor onderwijsprofessionals dat geschikt is voor een tijdschrift als De Wereld van het Jonge Kind. En voor het vak over beleid en praktijk draag je bij aan een blog voor een breed publiek waarin kritisch gereflecteerd wordt op innovatieve (onderwijs)praktijken. Hiermee doe je ervaringen op die relevant zijn voor je toekomstige beroepspraktijk én werk je al tijdens je studie aan het opbouwen van je professionele netwerk.

Naast het volgen van deze vakken ga je ook stage lopen en schrijf je een masterthese die aansluit bij lopend onderzoek van de sectie onderwijswetenschappen. Als stage kun je kiezen voor een praktijkstage of een onderzoeksstage. Een praktijkstage doe je bijvoorbeeld bij een schoolbegeleidingsdienst, de gemeente, de PO- of VO-raad, het Ministerie van Onderwijs, etc. Bij een onderzoeksstage doe je mee aan lopend onderzoek op de Vrije Universiteit. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Welke stage je ook doet, je legt altijd de relatie tussen praktijk en theorie.

Het vakkenpakket van het mastertraject Onderwijs en Innovatie ziet er als volgt uit:

  • Masterclass onderzoek naar onderwijsinnovatie (periode 1)
  • Innovatie en goed onderwijs: theorie (periode 2)
  • Diversiteit en goed onderwijs (periode 4)
  • Beleid en praktijk van onderwijsinnovatie (werkbezoeken hele jaar; zwaartepunt in periode 5)
periode
12345
Masterclass onderzoek naar onderwijsinnovatie
Innovatie en goed onderwijs: theorie
Diversiteit en goed onderwijs
Beleid en praktijk van onderwijsinnovatie

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Stage kan in het buitenland gedaan worden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juni 2017
wettelijk tarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

vooropleiding
Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende toelatingseisen, deadlines en aanmeldprocedures voor de master Pedagogische wetenschappen: Onderwijs en Innovatie. Starten met de masteropleiding is alleen mogelijk per 1 september. Er is geen instroommogelijkheid in februari. Meer informatie: www.vu.nl/oi.

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 200studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/22 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/22 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/22 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/22 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/22 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/22 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/22 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/22 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/22 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
236 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/22 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.53.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.23.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen: Onderwijs en Innovatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 47 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als onderwijspedagoog ben je opgeleid om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn onderwijspedagogen in trek voor hogere beleids-, advies- of kaderfuncties of voor (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en de overheid, van lokaal tot landelijk niveau.
Onderwijspedagogen werken als onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek of onderwijskunde, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, of als directeur, intern begeleider of decaan op een school. Met de opleiding Pedagogische Wetenschappen krijg je automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als onderwijspedagoog ben je opgeleid om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn onderwijspedagogen in trek voor hogere beleids-, advies- of kaderfuncties of voor (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en de overheid, van lokaal tot landelijk niveau.
Onderwijspedagogen werken als onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek of onderwijskunde, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, of als directeur, intern begeleider of decaan op een school. Met de opleiding Pedagogische Wetenschappen krijg je automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo).

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Studiekeuze Fgb

Studiekeuze FGB

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite