Deze opleiding

De master Oncology is een selectieve engelstalig research gerelateerd master programma van de faculteit Geneeskunde (VUmc).

De opleiding bestaat uit een aantal verplichte vakken, twee onderzoekstages, een aantal keuzevakken en een literatuur opdracht.
De verplichte vakken zijn; Oncogenesis, Tumor Immunology, Tumor Biology and Clinical Behaviour, Innovative Tumor Therapies.
Keuzevakken zijn onder andere: Radiation Oncology, Clinical Oncology, Scientific Journalism, Biobusiness, Oncology Research and Ethics, Biostatistics etc.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Oncology
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60811
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBuiten de onderzoekstages en literatuur opdracht kun je een aantal keuzevakken kiezen (15EC). Deze kunnen verschillende onderwerpen hebben en zijn beschikbaar op www.masteroncology.nl.
periode
Innovative Tumor Therapies
Oncogenesis
Scientific Writing in English
Tumor Biology and Clinical Behaviour
Tumor Immunology

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
stage, project, laboratoriumwerk, hoorcollege, zelfstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, workshop, groepsdiscussie, individuele opdracht, poster presentatie
docenten
Alle master oncology studenten worden persoonlijk begeleid door de mastercoördinator die je helpt bij het samenstellen van jouw persoonlijke studieplan. Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar masteroncology@vumc.nl
studeren in het buitenland
Een van beide onderzoekstages kan gedaan worden bij een van onze internationale partners. Wij raden dit al onze studenten aan, maar dit is niet verplicht.
honours-/excellence program Topmaster Oncology

Excellente studenten krijgen de kans zich te verrijken door extra keuzevakken te doen en een van beide stages te lopen bij een van onze internationale partners.

These students will participate in aditional classes about cancer and do an internship in a international top laboratory.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
WO bachelorVerschillende Life Science profielen kunnen toegang hebben tot deze master. De examencommissie beslist uiteindelijk of de student deficienties heeft.
WO masterDe examencommissie kan studenten met bepaalde master opleidingen toelaten tot het programma.
hbo bachelorHoger laboratorium onderwijs, met biomedisch of biotechnologisch profiel hebben toegang tot het programma na het positief doorlopen van het Oncology assessment
toelatingseisen

erkende certificaten

cijfergemiddelde

cijferlijst

basiskennis

taaltoets

vooropleiding

werkervaring

inbegrepen in collegegeld
study material

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

80 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.24.1
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.93.8
studielast3.93.8
studiebegeleiding3.43.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Oncology aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze studenten krijgen de kennis en ervaring die nodig is om als onderzoeker aan de slag te gaan in een van onze nederlandse of internationale onderzoeks partners.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • arts infectieziektenbestrijding
 • arts jeugdgezondheidszorg
 • arts voor verstandelijke gehandicapten
 • arts-beleidsadviseur
 • behandelend medisch specialist n.e.g.
 • clustermanager ggz-instelling, manager medisch-verpleegkundige afdeling van een ziekenhuis
 • consultatiebureauarts
 • diagnoseondersteunende arts-specialisten
 • directeur onderzoeksinstelling geneeskunde
 • huisarts
 • keuringsarts
 • kinderarts
 • klinisch geneticus
 • leidinggevende afdeling medisch onderzoek
 • medical writer (schrijft publicaties voor medici)
 • medisch adviseur, arts sociaal-medische dienst, bedrijfs-, verzekeringsarts
 • medisch manager ambulancezorg
 • medisch manager ziekenhuis
 • officier medische dienst, geen arts (wetenschappelijk)
 • physician assistant
 • psychiater
 • revalidatiearts
 • spoedarts
 • sportarts
 • teamleider gezondheidszorg (wetenschappelijk)
 • verpleeghuisarts
 • verslavingsarts
 • wetenschappelijk onderzoeker geneeskunde
bron: CBS

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Dr. Marjan van Duist

Master Coördinator Oncology

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite