Medical Natural Sciences

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze master combineert natuurkunde en scheikunde met geneeskunde. Hier leer je onderzoek vertalen naar de grondslagen van de vakgebieden naar innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg.

Als masterstudent volg je ongeveer 1 jaar vakken en loop je 1 jaar stage. Er zijn veel mogelijkheden om je eigen specialisatie te creëren. Zo krijg je de mogelijkheid je te focussen op je eigen interesses binnen de medische wereld. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een natuurkundig profiel met meer fundamentele of klinische focus. Je kunt er ook voor kiezen de rol van bio markers te onderzoeken in de klinische scheikunde, of om de focus te leggen op fysiologische benaderingen om ziekten te behandelen. Belangrijk onderdelen van deze master zijn de stages in de onderzoeksgroepen. Zo kan je jouw opgedane kennis in praktijk brengen en je praktische vaardigheden verbeteren.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Medical Natural Sciences
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60800
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

Er zijn vier specialisaties: Medical Physics, Physics of Life, Medical Physiology and Molecular Clinical Diagnostics. De specialisatie Medical Physics is het enigste universitaire programma in Nederland buiten de Natuurkunde dat voldoet aan de eisen gesteld door de Nederlandse vereniging voor Klinische Natuurkunde om toegelaten te worden tot een trainingsprogramma in de klinische natuurkunde. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de master coördinator.
Deze master is een samenwerking tussen de bètafaculteit van de VU, het VUmc en het AMC. Je doet kennis op van specialisten en zij zullen je leren om onderzoek te vertalen naar de grondslagen van de natuurkunde, scheikunde en biologie naar innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDeze Master duurt twee jaar en bestaat uit 120 ECTS. Je gaat verplichte vakken volgen en een aantal keuzevakken. Je eigen onderzoek is een belangrijk deel van het programma. Je kunt dit uitvoeren in verschillende onderzoeksgroepen. Daarnaast schrijf je ook een literatuurthese over een onderwerp binnen de medische natuurwetenschappen en doe je algemene academische vaardigheden op.
1e jaar Het eerste jaar bestaat uit verplichte vakken en keuze vakken. Daarnaast loop je stage en kan je ervoor kiezen om je literatuurthese te schrijven (dit kan ook in het tweede jaar).
periode
12
Bio-analysis and Clinical Diagnostics
6 EC
Biomedical Modeling and Simulation
6 EC
Physics of Organs 1: Cardio-pulmonary Physics
6 EC
Advanced Medical Image Processing
6 EC
Soft Condensed Matter and Biological Physics
6 EC
2e jaar In het tweede jaar volg je wederom verplichte vakken en keuze vakken. Daarnaast doe je een onderzoeksproject en kan je ervoor kiezen om je literatuurthese te schrijven.

profielen

specialisatie Medical Physics

.

Deze specialisatie gaat in op de fysische processen in het menselijk lichaam, en op de ontwikkeling van instrumenten en methoden vvoor medische diagnostiek en behandeling: van cel-niveau tot het niveau van het lichaam als geheel.

specialisatie Medical Physiology

Deze specialisatie biedt een solide wetenschappelijke basis voor klinisch georiënteerd onderzoek, met specifieke aandacht voor onderzoek in hart- en vaatziekten..

Het onderzoek is gericht op preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatfalen.

specialisatie Molecular Clinical Diagnostics

In deze specialisatie gaat de focus uit naar biomarkers: hoe kunnen biomarkers gebruikt worden voor diagnostiek en preventie van ziekten, en hoe kunnen ze gebruikt worden bij behandelingen.

The research focuses on finding new biomarkers that can be used for the prevention, diagnosis and treatment of diseases.

specialisatie Physics of Life

In deze specialisatie komen de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van biochemisch en biofysisch onderzoek aan bod..

Denk daarbij aan onderwerpen als nieuwe optische technieken (met laserlicht) voor het afbeelden van cellen en weefsels in patiënten, en ook aan microscopische methoden om individuele moleculen afzonderlijk te bekijken, zoals enzymen die betrokken zijn celdeling.

  1. Research profileDit profiel focust op Medisch Natuurwetenschappelijk onderzoek. Je doet ervaringen op in het onderzoek, zowel aan de universiteit als in de industrie.
  2. Social profileDit profiel focust op beleidsanalyses, management en ondernemerschap. Zo kun je je achtergrond in de medische natuurwetenschappen combineren met beleid of management in de industrie.
  3. Communication profileDit profiel gaat over wetenschapscommunicatie, zowel over de theorie, onderzoek als praktijk (gedeeltelijk in het Nederlands. Zo word je getraind voor een baan in de wetenschapscommunicatie.
  4. Education profileDit profiel traint je om aan de slag te kunnen als leraar scheikunde of natuurkunde op het VWO of aan het HBO. Dit profiel is gedeeltelijk in het Nederlands.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het programma beoogt de student voldoende kennis, vaardigheden en inzichten aan te dragen op het gebied van de medische natuurwetenschappen, en daaraan gerelateerde disciplines, zodat de student in staat is om als zelfstandige professional op academisch niveau te werken en een geschikte kandidaat is voor een PhD-positie.
Daarnaast beoogt het programma om het begrip van de student aangaande de relatie tussen de verschillende academische disciplines te ontwikkelen, alsmede hun gevoel voor maatschappelijke verantwoording.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
Belangrijk is dat alle studenten contact opnemen met de master coördinator van hun specialisatie voordat zij zich inschrijven.
toelatingseisen

erkende certificaten
Je moet aantonen te beschikken over voldoende academische vaardigheden door het inleveren van je these

cijferlijst
Een transcript van alle cijfers behaald tijdens de bachelor

taaltoets
De VU verplicht alle inschrjivers om een Engelse test te maken

reference letter
Twee referentiebrieven

motivatiebrief
Motivatiebrief en CV

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

45 studenten volgen deze opleiding
58% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Mens
Mens zorgt onder andere voor de verkoop van de studieboeken (met korting!) en de tentamenbundel. Daarnaast organiseren de leden allerlei activiteiten, zoals borrels, introductieweekend, studiereis en wintersport. In de Mens-kamer staat altijd koffie en th

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.5
inhoud3.83.3
docenten3.53.3
studiefaciliteiten3.43.5
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.22.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Medical Natural Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 11 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je masterdiploma, kan je ervoor kiezen om een PhD te gaan doen aan een universiteit. Afgestudeerden met uitstekende cijfers komen hiervoor in aanmerking. Normaal gezien duurt een PhD vier jaar en wordt van de student verwacht zijn eigen onderzoeksproject op te zetten en uit te voeren. De voornaamste taak voor een PhD student is om resultaten te behalen en die in een these te verwerken.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een masterdiploma in medische natuurwetenschappen betekent dat je kunt werken in klinieken, medische onderzoeksinstituten of voor biomedische en farmaceutische bedrijven aan de slag kunt. Je kan er ook voor kiezen om je verder te specialiseren als klinisch fysicus, klinisch chemicus of klinisch computerwetenschapper. Je kunt dan bijvoorbeeld een PhD gaan doen.
Afgestudeerden in Medische Natuurwetenschappen genieten van zeer gunstige carrièrevooruitzichten, deels vanwege de snelheid waarmee technologie op het gebied van beeldvorming, analytische methoden, bio-informatica en moleculair onderzoek zich ontwikkelt. Een andere reden heeft betrekking op recente ontwikkelingen aangaande sociale kwesties, zoals de vergrijzing van de bevolking en efficiënte gezondheidszorg. Er is een groeiende vraag naar specialisten die zijn uitgerust om te werken in een interdisciplinaire omgeving.

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvAForensic Science+ toelatingsgesprek
Universiteit LeidenLeraar VHO in natuurkunde educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO scheikunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Natuurkunde educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Scheikunde educational+ aanv. eisen
TUeLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Natuurkunde educational+ aanv. eisen
TU DelftLeraar VHO Scheikunde educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • hoogleraar natuurkunde
  • klinisch fysicus
  • lasertechnoloog
  • universitair (hoofd)docent natuurkunde
  • wetenschappelijk onderzoeker natuurkunde
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Admission Officer Fl

Erik van Zwol

E: admissionsfs@vu.nl
T: +31204440178
Dr. Ir. Faes (theo)

Master coordinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite