Deze opleiding

Tweejarige opleiding, specialisaties in de Franse, Engelse en Nederlandse taal en cultuur, met een eerstegraads lesbevoegdheid. Vakinhoud en vakdidactiek vanaf de eerste week met elkaar geïntegreerd.

De tweejarige opleiding LVHO (educatieve master) leidt studenten op tot een specialist in de Franse, Engelse of Nederlandse taal en cultuur (3 specialisaties), met een eerstegraads lesbevoegdheid. Uniek voor deze master is het tweejarige curriculum waarin vakinhoud en vakdidactiek vanaf de eerste week met elkaar geïntegreerd zijn. In dit geïntegreerde curriculum worden vanaf het begin van de opleiding bij de vakinhoudelijke cursussen vakdidactische componenten aangebracht, zodat je al vanaf het begin kennis maakt met het perspectief van de onderwijspraktijk. De (vak)didactische vakken leveren juist weer verdieping voor de vakinhoudelijke vakken.
De feitelijke beroepsvoorbereiding (praktijkervaring in de klas) start al in semester 2 van jaar 1. In jaar 2 kun je dan nog een tweede keer stage lopen op school en daar kleine projecten doen. Een bijzonder kenmerk van deze tweejarige master is ook, dat je vanaf een vroeg stadium vertrouwd raakt met belangrijke principes van onderwijsonderzoek. Hierdoor leer je hoe je onderzoek doet naar de onderwijspraktijk en hoe je daarin verbeteringen kunt aanbrengen als dat nodig is.Je wordt zo een echte academisch geschoolde leraar.
printprint

diplomaMA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur0 dagen voltijd
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

Direct toegang vanuit bacheloropleiding Franse, Engelse of Nederlandse (taal en cultuur). In het curriculum is vakinhoud en vakdidactiek geintegreerd, verdeeld over 2 jaar. In de didactische visie is er veel aandacht voor onderzoek als essentiële basis voor de academisch geschoolde docent, realistisch opleiden en diversiteit in de klas. De opleiding geeft een goede aansluiting op de beroepspraktijk, met een goed netwerk van gerenommeerde stagescholen.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

  1. 1. Frans, 2. Engels, 3. Nederlands

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, portfolio, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
Je kunt inlichtingen over toelating indienen bij de opleidingsdirecteur, dr. Margreet Onrust (m.g.onrust@vu.nl). Je kunt bij haar ook terecht voor alle verdere informatie.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Contact

Margreet Onrust

Opleidingsdirecteur

E: m.g.onrust@vu.nl
T: 020 - 5986415
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.